Шановні користувачі, ми раді, що ви заходите на сторінку проєкту «Закупівлі». Йому вже більше 8 років і він потребує ремонту. Для того, щоб забезпечити надійну роботу сайту, нам потрібно суттєво модернізувати його програмний код, а також перенести його на більш потужний сервер.

Для цього ми оголошуємо цільовий збір коштів - для підтримки та оновлення ресурсу потрібно зібрати 75 тисяч гривень. Або по 375 гривень від двох сотень користувачів сервісу.

ТОВ "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ"

ЄДРПОУ: 36818766

  • 156.7мільйонів гривень
  • 127Угод
Хто заплатив цій установі? за що отримала кошти? Дата Сума, тис. грн
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5 % очікуваної вартості закупівлі, а саме 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантвю. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. 2020-10-30 6 798.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою 2020-10-13 1 789.0
Служба автомобільних доріг у Харківській області Розробка проєктної документації на реконструкцію автомобільної дороги загального користування державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. Під’їзд до Міжнародного аеропорту «Харків» на ділянці км 0+000 – км 0+900, Харківська область (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 1.0 роб. 2020-10-08 5 558.1
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013 Розробка проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м.Курськ) на ділянці км 15+411 - км 35+661, Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 4.0 комп. 2020-10-01 9 099.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013 Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка - Канів на ділянці км 0+000 - км 5+000, Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 4.0 комп. 2020-09-24 2 698.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою 2020-09-24 9 980.0
Служба автомобільних доріг у Харківській області Розробка проєктної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта на ділянці км 34+300 – км 43+450, Харківська область. (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 1.0 роб. 2020-09-18 8 666.6
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Авторський нагляд по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-18 Харків-Сімферополь- Алушта-Ялта на ділянці км 349+440 – км 378+220» 1.0 посл. 2020-09-09 166.7
Служба автомобільних доріг у Харківській області Відповідно до умов договору. Місцезнаходження замовника-вул. Ахсарова, 2, м. Харків, 61202. Категорія замовника: відповідно до п.3 ч.1 ст. 2 Закону 2020-08-31 224.8
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 400+892 – км 413 + 292; на ділянці км 451+830 – км 464+900; на ділянці км 464+900 – км 500+023; на ділянці км 500+023 – км 543+925; на ділянці км 543+925 – км 568+343; на ділянці км 568+343 - км 574+343; на ділянці км 574+343 – км 580+000» - 7 лотів 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 451+830 – км 464+900 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 464+900 – км 500+023 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 500+023 – км 543+925 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 543+925 – км 568+343 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 568+343 - км 574+343 1.0 роб. Розробка проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ(на м. Таганрог) на ділянці км 574+343 – км 580+000 1.0 роб. 2020-08-21 7 500.0
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Розробка проектної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці км 89+526 - км 112+026, Запорізька область (Р-37 Енергодар –Василівка-Бердянськ, км 163+310 – км 185+810), (додаткові роботи) 1.0 посл. 2020-08-21 266.8
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Розробка проектної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці км 7+000 – км 55+082, Запорізька область (Р-37 Енергодар –Василівка-Бердянськ, км 80+784 - км 128+866), (додаткові роботи) 1.0 посл. 2020-08-21 539.1
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Розробка проектної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на км 112+026 – км 143+003, Запорізька область (Р-37 Енергодар –Василівка-Бердянськ, км 185+810 – км 216+787), (додаткові роботи) 1.0 посл. 2020-08-21 367.5
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Обгрунтування:Закупівля здійснюється відповідно до п. 2 ч. 7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі». 2020-08-10 246.2
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Якісно та своєчасно здійснювати авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті згідно ДБН А.2.2-4-2003 "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" 2020-08-06 81.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Розроблення проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги загального користування державного значення М–14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганроґ) на ділянці км 110+000 - км 126+000, Миколаївська область 2020-08-05 4 600.0
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Якісно та своєчасно здійснювати авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті згідно ДБН А.2.2-4-2003 "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" 2020-07-20 48.6
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Надання послуг з авторського нагляду «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» по об’єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 702+000 – км 717+000 (коригування)» 1.0 посл. 2020-06-30 411.6
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт Театральної площі» (Коригування)» 1.0 роботи 2020-06-24 142.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (Розробка проектів, схем організації дорожнього руху, схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування державного значення) 2020-06-15 945.0
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт ( авторський нагляд за будівництвом по об’єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка - Бердянськ на ділянці км 7+000 - 55+082». Коригування) 1.0 посл. 2020-05-29 77.8
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт ( авторський нагляд за будівництвом по об’єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка - Бердянськ на ділянці км 89+526 - 112+026». Коригування) 1.0 посл. 2020-05-29 71.3
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт ( авторський нагляд за будівництвом по об’єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-30 Василівка - Бердянськ на ділянці км 112+026 - 143+003». Коригування) 1.0 посл. 2020-05-29 162.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Закупівля здійснюється відповідно до пункту 2 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі». 2020-05-18 194.4
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Закупівля здійснюється відповідно до пункту 2 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі». 2020-05-18 48.6
ЛАННІВСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Інформація про технічні та якісні характеристики до предмету закупівлі відповідно до умов договору 2020-05-13 13.8
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Івана Франка у Шевченківському районі м. Києва» 1.0 роботи 2020-04-27 4 934.7
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Виконавець зобов'язується: якісно та своєчасно здійснювати авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті згідно ДБН А.2.2-4-2003 "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" 2020-04-17 84.2
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Надання послуг з авторського нагляду «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 686+000 - км 702+000»(коригування)» 1.0 посл. 2020-04-16 292.1
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ-Знам'янка на ділянці км 79+950 - км 89+600, Київська область (додаткові роботи) (71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 4.0 комплект 2020-04-09 149.6
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Відповідно до Завдання на коригування кошторисної документації. 2020-04-02 198.6
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Робочий проект з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні "Африканське сафарі" КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків" 1.0 роботи 2020-03-27 1 486.4
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Робочий проект з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція відкритих водних об’єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків" 1.0 роботи 2020-03-24 1 471.8
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування). Коригування проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 604+086 – км 619+286» 1.0 Роботи 2020-03-18 1 298.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Коригування кошторисної частини проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 702+000 – км 717+000 2020-02-19 176.5
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Коригування кошторисної документації «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 349+440 – км 378+220(коригування)» 1.0 послуга 2020-02-12 199.1
Служба автомобільних доріг в Одеській області Роботи з авторського нагляду по об’єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта- Велика Михайлівка- /М-16/, км 245+000 - км 253+000, Одеська область". Місце виконання робіт - Одеська область. Згідно чинного законодавства. 2019-12-23 110.0
Служба автомобільних доріг у Львівській області Згідно умов Договору 2019-12-19 62.5
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Коригування кошторисної частини проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 686+000 – км 702+000» 2019-12-18 252.2
Служба автомобільних доріг у Харківській області Авторський нагляд по об'єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+400 – км 493+900, Харківська область." (16.1 Джерело фінансування закупівлі - кошти державного бюджету) 1.0 послуга 2019-12-11 143.8
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ послуги з авторського нагляду «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 686+000 – км 702+000» 2019-12-02 79.1
Служба автомобільних доріг у Харківській області Реконструкція мосту на км 46+798 автомобільної дороги державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт "Чугунівка", Харківська область. Розробка проектної документації (додаткова закупівля) (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 2019-10-07 569.5
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту) Відповідно до технічних вимог 2019-09-27 600.0
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво велосипедної доріжки по Набережному шосе від Поштової площі до мосту імені Є.О. Патона» (кошти місцевого бюджету) 1.0 роботи 2019-08-14 1 799.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Послуги з авторського нагляду "ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н -08 Бориспіль - Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці км 673+089 – км 689+489" 2019-08-08 236.5
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26024 Герца-Тарашани-/М-19/ на ділянці км 7+600– км 8+900 в Чернівецькій області» (кошти обласного бюджету) 1.0 послуга 2019-07-09 190.9
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С260202 Герца-Могилівка на ділянці км 0+000 – км 0+500 в Чернівецькій області» (кошти обласного бюджету) 1.0 послуга 2019-07-01 120.6
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26019 Валя Кузьмина-Круп’янське-Велика Буда на ділянці км 2+200 – км 3+200 в Чернівецькій області» (кошти обласного бюджету) 1.0 послуга 2019-06-27 190.7
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26016 Молодія-Луковиця-Цурень на ділянці км 7+500 – км 8+000 в Чернівецькій області» (кошти обласного бюджету) 1.0 послуга 2019-06-27 173.2
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26119 Брусниця-Нижні Станівці-/Р-62/ на ділянці км 5+620 – км 6+050 в Чернівецькій області» (кошти обласного бюджету) 1.0 послуга 2019-06-27 144.8
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-06-25 500.7
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-06-25 589.3
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-06-25 747.9
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-06-21 465.5
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-06-21 358.6
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Відповідно до законодавства України. Джерело фінансування - бюджет міста Харкова 2019-05-31 1 458.4
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» Відповідно до законодавства України. Джерело фінансування - бюджет міста Харкова 2019-05-31 1 411.5
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н -08 Бориспіль - Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці км 689+489 – км 704+489» 2019-05-31 236.5
ЛАННІВСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: " Капітальний ремонт вулиці Шевченко в селищі Ланна Карлівського району, Полтавської області". 1.0 роботи 2019-05-08 90.0
Служба автомобільних доріг в Одеській області Роботи з авторського нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка - /М-16/, км 378+505 – км 386+431, Одеська область» 1.0 Роботи 2019-04-19 110.0
ЛАННІВСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: " Капітальний ремонт вулиці Шевченко в селищі Ланна Карлівського району, Полтавської області". 1.0 роботи 2019-03-05 382.6
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-02-08 388.9
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-02-08 318.1
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-02-08 297.0
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" Ця закупівля проводиться на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435. КПКВК 3107020 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. 2019-02-08 306.3
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Виконання робіт з розробки проектної документації «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-04 Красноармійськ-Артемівськ-Михайлівка, км 59+500 — км 71+200 (перевлаштування системи зв’язку)» 2018-12-17 69.7
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах» 1.0 роботи 2018-11-22 14 032.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Коригування кошторисної частини проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, км 183+600 км 200+000» 2018-11-12 122.2
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Коригування кошторисної частини проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, км 200+000 – км 215+000» 2018-11-12 124.9
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція вул. Каховської у Дніпровському районі» 1.0 роботи 2018-11-05 2 149.0
Служба автомобільних доріг у Харківській області Реконструкція мосту на км 46+798 автомобільної дороги державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт "Чугунівка", Харківська область. Розробка проектної документації. (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 2018-09-11 1 494.5
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Завдання №8-3/18 від 03.07.2018 Державного агентства автомобільних доріг України, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р №78. 2018-08-27 1 165.5
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Завдання № 8-10/18 від 03.07.2018 р. Державного агентства автомобільних доріг України, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р №78 2018-08-27 1 068.4
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області № 8-6/18 від 03.07.2018 р. Державного агентства автомобільних доріг України, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р №78 2018-08-27 1 237.9
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Завдання №96 від 13.07.2018 Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, згідно з пунктом 6.3.6 ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» 2018-08-09 197.7
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Завдання №97 від 13.07.2018р. Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, згідно з пунктом 6.3.6 ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» 2018-08-09 114.1
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області Завдання № 98 від 13.07.2018 Служби автомобільних доріг у Запорізькій області,згідно з пунктом 6.3.6 ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» 2018-08-09 197.4
Служба автомобільних доріг у Львівській області Згідно умов Договору 2018-07-30 116.5
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ-Знам'янка на ділянці км 79+950 - км 89+600, Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 2018-07-09 1 349.5
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Бориспільської від вул. Ялтинської до буд. №30-А в обох напрямках» 1.0 роботи 2018-06-27 6 818.0
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Канальна» 1.0 роботи 2018-06-27 1 912.0
Комунальна корпорація "Київавтодор" Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Привокзальної в Дарницькому районі м. Києва» 1.0 роботи 2018-06-27 3 877.0
Служба автомобільних доріг в Одеській області розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М – 16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 40+000 – км 47+000 1 посл. 2018-06-05 847.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Послуга з авторського нагляду «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 79421000-1 – Послуги з управління проектами, крім будівельних) по об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків - Довжанський, км 686+000- км 702+000». 2018-05-24 50.0
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-24 /Н-15/ - Угледар - Павлівка на ділянці км 10+500 – км 21+600» 2018-05-11 1 472.8
ЛАННІВСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченко в селищі Ланна Карлівського району Полтавської області» 2018-04-26 382.6
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка на ділянці км 71+200 – км 74+550» 2018-04-23 496.2
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка на ділянці км 6+490 – км 8+398 2018-04-23 365.3
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка на ділянці км 56+300 – км 59+500» 2018-04-23 634.1
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Роботи: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015 (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» «Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 702+000 – км 717+000 (перевлаштування газопостачання)» 2018-03-05 381.1
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Більш детальна інформація в тендерній документації. Проект договору в тендерній документації 2017-12-06 76.0
Служба автомобільних доріг у Харківській області Будівництво транспортної розв'язки на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на Ростов-на-Дону), км 462+000, Харківська область. Розробка проектної документації (зміни та доповнення) (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 2017-11-23 1 490.9
Департамент інфраструктури Харківської міської ради проектні роботи за об'єктом Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою 2017-11-20 82.3
Служба автомобільних доріг в Одеській області Розробка робочого проекту капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка-/М-16/ на ділянці км 378+505-км 386+431 1 посл. 2017-11-13 719.0
Служба автомобільних доріг в Одеській області Розробка робочого проекту капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка-/М-16/ на ділянці км 245+000-км 253+000 1 посл. 2017-11-13 703.0
Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт цегляної труби на 34 км ПК1 діл. Бахмач - Кременчук») 2017-09-29 142.5
Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт з.б. моста на 112 км ПК6 непарної колії діл. Ворожба - Люботин») 2017-09-29 142.5
Служба автомобільних доріг у Харківській області 71330000-0 Інженерні послуги різні (Розробка проекту, схеми організації дорожнього руху на автомобільну дорогу загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 - км 57+278 у Харківській області) 2017-09-28 96.5
Служба автомобільних доріг у Харківській області Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на Ростов на Дону) на ділянці км 452+040-461+540, Харківська область. Розробка проектної документації (зміни та доповнення) (71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) 2017-09-14 4 335.0
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Розробка проектно-кошторисної документації 2017-08-23 99.0
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro