ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК"

ЄДРПОУ: 41239347

  • 1.6мільйонів гривень
  • 97Угод
Хто заплатив цій установі? за що отримала кошти? Дата Сума, тис. грн
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Розробка проектно – кошторисної документації на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція пункту технічного обслуговування з прибудовою за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Садова, 53». Код ДК 021:2015 - 71320000-7. Замовник: Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження замовника: 42001, Сумська область, м.Ромни, вул. Маяковського, 64; код ЄДРПОУ - 33219415; категорія замовника визначена відповідно до п. 3 ч. 4 ст 2 ЗУ "Про публічні закупівлі", закупівля розробки проектно – кошторисної документації на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція пункту технічного обслуговування з прибудовою за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Садова, 53» (код ДК 021:2015 -71322000-1). Ціна: 38246,00 грн. 2020-09-16 38.2
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту об’єкту благоустрою – скверу МЦ «Романтика» в м. Суми (код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 71247000-1: Нагляд за будівельними роботами). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладено в додатку №2 до оголошення. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 20.12.2020. • Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи по технічному нагляду проводяться шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Технагляду після підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата виконується згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 в розмірі не більше 1,5% за підсумками глав 1-9, графа 7 фактично виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 в та довідки за формою КБ-3 та з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт за відповідний період. Розрахунки між Сторонами по даному Договору здійснюються згідно з умовами та в порядку, зазначеному цим Договором. Зазначені суми по технічному нагляду будуть уточнюватись в залежності від суми фактично виконаних робіт та підписаних актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України. Форма розрахунків: за фактом виконаних робіт. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 196 709,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Обсяг робіт до виконання у межах фінансування на 2020 р. 67 251,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 07.09.2020 р. до 11-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 10.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 983,55 грн. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Розрахунок ціни пропозиції на повну суму та розрахунок ціни пропозиції на суму фінансування робіт на 2020 р., за яку учасник згоден виконати замовлення. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання учасником аналогічного(их) договору(ів) із зазначенням предмету договору, суми договору, суми виконаних робіт за договором, назви, коду ЄДРПОУ та адреси контрагента. На підтвердження інформації необхідно надати: - копію(ї) анологічного(них) договору(ів) з додатками (якщо такі зазначені у договорі) або посилання на електронну систему закупівель, де такі документи є у відкритому доступі, з обов’язковою наявністю додатків (якщо такі зазначені у договорі), а також копій документів, які підтверджують виконання договору(ів): - акти виконаних робіт з технічного нагляду; - позитивний відгук від замовника (відгук має містити дату та номер договору, назву об’єкта, суму договору та суму виконаних робіт, інформацію про належне виконання договору у тому числі стосовно якості і строків, а також інформацію про відсутність претензій та судових позовів від замовника, прізвище, посаду та контактний телефон виконавця). *Аналогічним вважається договір на роботи зі здійснення технічного нагляду по об’єкту будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та споруд. • Довідка в довільній формі, про наявність працівників, які мають необхідну кваліфікацію для виконання робіт, яка повинна містити інформацію про наявність у учасника штатного(их) інженера(ів) технічного нагляду, ПІБ, освіту, посаду та досвід роботи на підприємстві вказаних працівників та надати копію(ї) наказу(ів), що підтверджують факт працевлаштування. До довідки Учасник має додати відповідний кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснює технічний нагляд та наказ про призначення особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду. • Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) щодо підтвердження відповідності пропозиції учасника спрощеної закупівлі технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі згідно з Додатку 2. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-14 104.5
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ Технічний нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт сантехнічного обладнання адміністративної будівлі Путивльської ДПІ Конотопського управління ГУ ДПС у Сумській області (вул. Іоанна Путивльського, 46, м. Путивль, Сумська область) 1.0 посл. 2020-08-26 0.9
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту тротуару вздовж будинків №№32-42 по просп. Михайла Лушпи в м. Суми 1.0 роботи 2020-07-28 11.7
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЕРЕЗІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕСЕЛКА" Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно Додатку 1 2020-07-22 25.5
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Технічний нагляд за реставрацієй покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборній,32 в м. суми (пам’ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. №166-См) (коригування) 1.0 роботи 2020-05-07 33.1
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Розробка проектно-кошторисної документації 2020-03-27 72.3
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Послуги з розробки проектно-кошторисної документації 2020-03-20 72.3
Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт хірургічного корпусу, приміщень хірургічного відділення № 1 та хірургічного відділення № 3 КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР за адресою м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 1.0 роботи 2020-03-04 44.6
Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи водопостачання поліклініки КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР за адресою м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 1.0 роботи 2020-03-04 45.9
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-19 2.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-19 2.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-17 2.0
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Викладено в додатках 2019-12-16 52.0
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-16 1.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-13 1.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-12 3.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-11 12.0
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-19 16.0
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-19 7.0
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-18 3.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2019-11-15 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-11 3.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-07 14.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-10-24 5.3
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-10-18 3.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-10-17 3.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-10-08 5.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-09-24 11.3
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту реконструкції 2019-09-24 17.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-09-11 11.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2019-09-05 7.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту. 2019-08-15 3.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-29 10.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-25 3.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту. 2019-07-18 10.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-18 5.3
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-15 2.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-15 4.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-12 16.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-10 3.8
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту. 2019-07-10 12.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-07-01 7.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по о б ’єкту капітального ремонту 2019-05-16 18.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту будівництва. 2019-05-14 2.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-14 3.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-14 14.8
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-14 2.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-11 1.0
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Хотінський професійний аграрний ліцей Технічний нагляд по обєкту : Капітальний ремонт актової зали (заміна вікон) Державного професійно-технічного навчального закладу "Хотінський професійний аграрний ліцей"ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 1.0 роботи 2019-05-06 4.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-03 10.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-05-03 16.2
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-04-26 1.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-04-02 4.2
СУМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ Технічний нагляд по об"єкту"Капітальний ремонт лабораторних приміщень (кімнати 6-16) Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за адресою :вул.Люблінська,19,м.Суми" 2019-03-21 4.9
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-03-13 6.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2019-02-05 11.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-12-21 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту. 2018-12-17 1.3
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-12-04 2.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-11-29 4.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-11-16 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-11-16 4.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" технічний нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт ліфтів КУ Сумська обласна дитяча клінічна лікарня (м. Суми, вул. Ковпака, 22)» 1 роботи 2018-11-05 7.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-11-05 4.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2018-11-05 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту реконструкції. 2018-11-01 5.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-10-29 13.6
КЗ Комунальний заклад Сумської обласної ради - Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю Технічний нагляд по об'єкту:"Капітальний ремонт Комунального закладу Сумської обласної ради - Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю (заміна вікон) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Сумська,4 1.0 послуга 2018-10-11 5.1
Відділ освіти Комишанської сільської ради Здійснення технічного нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради (корпусу початкових класів, старших класів, спортивної зали) по вул. Шляхівська, буд. 14 с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області" 1 шт 2018-10-11 34.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-10-05 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по о б ’єкту капітального ремонту 2018-10-05 9.8
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по о б ’єкту капітального ремонту 2018-10-05 15.4
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-10-01 2.0
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2018-09-24 4.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту реконструкції 2018-09-18 14.4
Державний навчальний заклад "Глухівське вище професійне училище" Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт навчального стрілецького тиру та кабінету "Захист Вітчизни" м.Глухів вул. Есманський шлях, 17а" 1 послуга 2018-09-14 9.1
Державний навчальний заклад "Глухівське вище професійне училище" Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт підлоги та дверних прорізів в приміщенні Державного навчального закладу "Глухівське вище професійне училище" 1 послуга 2018-09-10 2.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по о б ’єкту капітального ремонту 2018-08-31 1.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по о б ’єкту капітального ремонту 2018-08-31 5.0
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту тротуарів по вул. Харківська (від вул. СКД до вул. Прокоф'єва та від пр. М. Лушпи до мосту через р. Псел) 2018-08-27 86.8
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Роботи по технічному нагялду по будівництву скейтпарку в міському парку ім. І.М. Кожедуба м Суми 2018-08-23 61.2
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Роботи по технічному нагляду по будівництву міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба м Суми 2018-08-22 83.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2018-08-14 4.7
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Роботи по технічному нагляду на реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборній,32 в м.Суми (пам'ятка архутектури місцевого значення 1951 р. (охор.№166 См) (Коригування) 2018-08-14 174.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2018-08-14 2.6
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-08-07 7.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-08-07 4.5
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об'єкту капітального ремонту 2018-08-02 4.7
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітатьного ремонту 2018-06-05 7.8
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-05-31 20.6
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради ДСТУ БД 1.1.-1:2013: Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) 2018-05-22 95.2
Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" Технічний нагляд по капітальному ремонту оглядової ями № 4 ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерні) 2018-05-16 7.1
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-05-03 4.8
КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2018-04-02 2.3
Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" Технічний нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт оглядової ями № 5 ремонтних цехів (адміністративно-побутовий корпус, депо, майстерні) 2017-12-05 3.8
Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" Технічний нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутовий корпус, депо, майстерні)" 1 роботи 2017-07-19 11.0
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.