ПрАТ "Аудиторська фірма "Де Візу""

ЄДРПОУ: 22917414

  • 16.4мільйонів гривень
  • 25Угод
Хто заплатив цій установі? за що отримала кошти? Дата Сума, тис. грн
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" Аудит фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. та станом на 31.12.2019 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Висловлення аудитором думки щодо інформації у звіті про корпоративне управління Замовника, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», а також перевірка аудитором інформації у звіті про корпоративне управління Замовника, зазначеної в пунктах 1-4 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», з метою включення звіту про корпоративне управління та думки аудитора щодо певної інформації в ньому до річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік 1.0 послуга 2020-03-23 915.6
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ" Послуги з аудиту фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31.12.2019, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності 1.0 послуга 2020-03-17 597.6
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги представляють собою виконання завдання державного підприємства «Поліграфічний комбінат Україна» по виготовленню цінних паперів» трансформації проміжної та річної фінансової звітності державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», складеної за П(С)БО за 2019 рік, у фінансову звітність, що відповідає вимогам МСФЗ, та включають компоненти згідно Додатку 1 до тендерної документації. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: за місцем знаходження Замовника за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 та за місцем знаходження учасника (для обробки отриманої від Замовника інформації). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: строк надання послуг: учасник приступає до надання послуг після підписання сторонами договору та зобов’язується надати фінансову звітність Замовника, підготовлену відповідно до вимог МСФЗ, в строк до 24.02.2020 у складі: - Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019; - Звіту про фінансові результати (Звітів про сукупний дохід) за 2019 рік; - Звіту про власний капітал за 2019 рік; - Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік; - Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік. Учасник приступає до надання послуг після підписання сторонами договору та зобов’язується надати фінансову звітність Замовника, підготовлену відповідно до вимог МСФЗ, в строк до 14.04.2020 у складі: - Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.03.2019, 30.06.2019 та 30.09.2019; - Звітів про фінансові результати (Звітів про сукупний дохід) за 1 квартал 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року; - Звітів про власний капітал за 1 квартал 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року; - Звітів про рух грошових коштів за 1 квартал 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року; - Приміток до проміжної фінансової звітності за 2019 рік. 2020-02-05 1 452.0
ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ Аудиторська перевірка річної фінансової звітності ДП "СхідГЗК") 1.0 посл. 2020-01-02 1 600.0
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ДК 021-2015(CPV) код 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги» (джерело фінансування: власні кошти підприємства). 1.0 лот 2019-12-23 189.0
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Джерело фінансування закупівлі загальний фонд Державного бюджету України 2019-10-08 1 200.0
Головне управління ДСНС України у Київській області Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру», в рамках реалізації проекту № 83265667 «Моніторинг, прогнозування та гасіння пожеж в природних екосистемах на транскордонній території» в межах програми Територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь – Україна, що фінансується Європейським Союзом через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, зареєстрованого в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 16 квітня 2019 року за номером № 3825-01 2019-04-24 30.3
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: проведення аудиту і надання висновку стосовно фінансової звітності замовника станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: місцезнаходження Замовника за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, та місцезнаходження Аудитора (для обробки отриманої від Замовника інформації). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: учасник (аудитор) приступає до надання послуг після підписання сторонами договору та надання замовником учаснику (аудитору) інформації та документів, наявних у замовника та необхідних учаснику (аудитору) для надання послуг; учасник (аудитор) приступає до надання послуг після підписання сторонами договору та надає їх протягом 15 робочих днів. 2019-04-17 1 094.4
ДП "МА "ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" Послуги з аудиту фінансової звітності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», складеної за 2018 рік у відповідності до П(С)БО України, а також послуги з аудиту фінансової звітності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», складеної за 2019 рік у відповідності до МСФЗ 1.0 послуга 2019-04-15 1 750.0
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ" Послуги аудиту фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31.12.2018, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності 1.0 послуга 2019-03-26 550.0
Головне управління ДСНС України у Київській області Послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки (ДК 021:2015 79212300-6) 1 послуга 2019-01-17 31.4
ДП "Одеський морський торговельний порт" Код ДК 021:2015 "79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги" (Послуги з трансформації відповідно до вимог МСФЗ проміжної та річної фінансової звітності ДП "Одеський порт" за 2018 рік, складеної відповідно до вимог П(С)БО) 1 послуга 2019-01-10 912.0
ДП "АМПУ" за кодом ДК 021:2015 (79210000-9, Бухгалтерські та аудиторські послуги) (Трансформація фінансової звітності ДП «АМПУ» за 2018 рік, складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), у фінансову звітність, що відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) в тому числі вхідних залишків станом на 01.01.2018) 2019-01-02 1 000.0
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) Бухгалтерські та аудиторські послуги. 2018-09-14 239.5
Головне управління ДСНС України у Київській області Послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки 1 послуга 2018-06-15 30.4
ДП "МА "ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" Різні послуги, пов’язані з діловою сферою 79990000-0 1 посл. 2018-04-18 960.0
ДП "МА "ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління 79410000-1 1 посл. 2018-04-18 340.0
ДП "Одеський морський торговельний порт" Контактна особа замовника: Марченко Микола Михайлович – в.о. головного бухгалтера ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1, Управління ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ», тел./факс: (048) 729-38-20, e-mail: mnm@port.odessa.ua; Бударіна Ірина Ігорівна – начальник тендерного відділу ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1, Управління ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ», тел./факс.: (048) 729-36-75, e-mail: to@port.odessa.ua;Обсяг надання послуг: відповідно до ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ (Додаток№3 до тендерної документації) 2017-12-28 487.0
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" Розробка методики формування виробничої собівартості та порядку визначення ціни 1 послуга 2017-12-11 537.0
ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" аудиторські послуги у вигляді перевірки (аудиту) данних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Замовника, складеної за П (С)БО станом на 31.12.2015, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність/недостовірність в усіх суттєвих аспектах згідно із вимогами законодавства України згідно умов договору 2016-08-29 248.5
ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ) 70.22.1 (Проведення незалежного аудиту господарської діяльності ЮФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП "Южний"): аналіз та оцінка фінансової діяльності, перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку) (Послуги консультативні щодо стратегічного керування - 70.22.11-00.00) 2016-04-21 960.0
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ код 74.12.1 - послуги зі складання звітів і проведення ревізій (послуги з трансформації фінансової звітності Украероруху за 2011 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності) 2012-04-19 518.3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ код 74.14.1 - консультативні послуги з питань управління комерційною діяльністю 2012-03-15 398.5
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ код 74.12.1 - послуги зі складання звітів і проведення ревізій (консультаційні послуги з трансформації фінансової звітності Украероруху за 2010 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та проведення аудиту фінансової звітності Украероруху за 2010 рік складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності) (2 лоти) 2011-09-15 386.0
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" консультативні послуги з питань управління комерційною діяльністю (особливості проведення тендерів на закупівлю робіт, послуг у будівництві). 2010-03-12 8.0
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.