Хто платив
Кому платив
Сума*
1 818.1
тисяч гривень
За що платив (предмет тендера)
Тест для кількісного визначення тригліцеридів /Triglycerides (TRIGL) 15.0 упаковка
Тест для кількісного визначення сечової кислоти /UA2/Uric Acid ver.2 7.0 упаковка
Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові та плазми /UIBC Unsaturated Iron-Binding Capacity 26.0 упаковка
Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) 50.0 упаковка
Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) 40.0 упаковка
Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2 14.0 упаковка
Тест для визначення концентрації альбуміну /ALB BCG Gen.2, cobas c, Int. 16.0 упаковка
Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 56.0 упаковка
Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) 24.0 упаковка
Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 13.0 упаковка
Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2 55.0 упаковка
Тест для визначення загального холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, Int. 23.0 упаковка
Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) 40.0 упаковка
Тест для кількісного визначення глюкози /Glucose HK Gen.3 (GLUC3) 30.0 упаковка
Тест для кількісного визначення холестерину-ЛПВЩ, Gen.4 20.0 упаковка
Тест для кількісного визначення лужної фосфатази, 400 тестів /Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2 ALP2L 10.0 упаковка
Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) 58.0 упаковка
Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) 7.0 упаковка
Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази(АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) 58.0 упаковка
Тест для кількісного визначення каталітичної активності креатинкінази MB-фракції CKMB2 2.0 упаковка
Тест для кількісного визначення активності креатинкінази, 200 тестів 1.0 упаковка
Тест для визначення гамма-глутамілтрансферази /GGT gamma-Glutamyltransferase ver.2 8.0 упаковка
Тест для визначення лактат дегідрогенази / LDHI2 Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC ver.2 2.0 упаковка
Тест для кількісного визначення ліпази /LIPC Lipase Farbtest/Lipase colorimetric assay 6.0 упаковка
Тест для кількісного визначення феритину (250 тестів) / Tina-quant Ferritin Gen.4 250 tests) 10.0 упаковка
Тест для кількісного імунологічного визначення аполіпопротеїна А-1 /Tina-quant Apolipoprotein A-1 ver.2 2.0 упаковка
Тест для кількісного імунологічного визначення аполіпопротеїна В 2.0 упаковка
Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (100 тестів) /Tina-quant D-Dimer Gen.2 (100 tests) 10.0 упаковка
Тест для визначення гаптоглобіну /HAPT Tina-quant Haptoglobin ver. 2 2.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas CK MB 1.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas 2.0 упаковка
Набір калібраторів D-Dimer Gen.2 2.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas Proteins 2.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas Lipids 2.0 упаковка
Калібратор Fe Standard 2.0 упаковка
Набір контрольних сироваток 1/PreciControl ClinChem Multi 1 1.0 упаковка
Набір контрольних сироваток 2 /PreciControl ClinChem Multi 2 1.0 упаковка
Промивний розчин NaOHD для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c 24.0 упаковка
Промивний розчин Cell wash Solution I/NaOH-D 15.0 упаковка
Добавка для зниження поверхневого натягу в реакційної ванні аналізатора cobas c 311 52.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази, вер. 3 /Anti-TPO Gen.3 36.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення вільного трийодтіоніну /FT3 Gen.3 10.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення незв'язаного тироксину, gen.III 20.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення тиреотропіну /TSH Thyrotropin 28.0 упаковка
Тест для кількісного визначення концентрації загального простатоспецифічного антигену в сироватці або плазмі крові людини, 100 тестів 6.0 упаковка
Тест для напівкількісного визначення анти- ЦЦП /Anti-CCP 6.0 упаковка
Тест для визначення рівня вітаміну В12 II 12.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення біоінтактного паратиреоїдного гормону / PTH 10.0 упаковка
Тест для кількісного визначення прокальцитоніну /Elecsys BRAHMS PCT 6.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту Anti-TPO 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для аналізу TSH /TSH CalSet 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту для визначення рівня вітаміну В12 II 2.0 упаковка
Набір для калібрування імунотесту Elecsys FT4 ІІІ, 4 х 1.0 мл 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту PTH 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту total PSA 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту FT3 Gen.3 2.0 упаковка
Набір контрольних сироваток для контролю якості Elecsys імунохімічним методом на аналізаторах Elecsys та cobas e 1.0 упаковка
Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e 20.0 упаковка
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e 20.0 упаковка
Розчин Elecsys Sys Wash 6.0 упаковка
Активатор для систем cobas c, Integra, c 111 2.0 упаковка
Сервісний калібраційний розчин Elecsys,cobas e 2.0 упаковка
Контрольний розчин Elecsys,cobas e 2.0 упаковка
Сервісний набір SAP, Elecsys,cobas e 2.0 упаковка
Тест для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту 3.0 упаковка
Тест для визначення точності і прецізійності набору зразка і реагенту / Instrument Check 3.0 упаковка
Промивний розчин SMS для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c 2.0 упаковка
Промивний розчин для пробовідбірного зонду 2.0 упаковка
Розчин для чищення пробозабірника зразків /Sample Cleaner 2 12 х 68 мл 1.0 упаковка
Смола для станції водопідготовки, 25 л. 3.0 упаковка
Тест для кількісного визначення концентрації лактату /LACT2/ Lactate Gen.2 3.0 упаковка
Тест для кількісного імунологічного визначення С-реактивного білку /C-Reactive Protein (Latex) 5.0 упаковка
Тест для кількісного визначення ревматоїдного фактору /Rheumatoid Factors II (RF-II) 2.0 упаковка
Набір калібраторів Preciset RF 1.0 упаковка
Розчинник для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas c, (50 мл) 3.0 упаковка
Аналіз для кількісного визначення зв’язаних і вільних імуноглобулінів (100 тестів) /Tina-quant Kappa Gen.2 (100 tests) 1.0 упаковка
Аналіз для кількісного визначення зв’язаних і вільних імуноглобулінів (100 тестів) /Tina-quant Lambda Gen.2 (100 tests) 1.0 упаковка
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean 2.0 упаковка
Тест для кількісного визначення сердечного тропоніну Т /Troponin T hs 2.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту Troponin T hs 2.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D для систем cobas e, 100 шт 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для імунотесту Vitamin D total G2, 4 x 1.0 мл 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту Folate III 2.0 упаковка
Тест для визначення фолатів /Folate III 4.0 упаковка
Тест-система для визначення тиреоглобуліну 1.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну, вер 4 /Anti-Tg Gen.4 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тест-системи для визначення тиреоглобуліну 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту Anti-Tg 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 2.0 упаковка
Промивний розчин Cell wash Solution IІ /Acid wash solution 1.0 упаковка
Тест для кількісного імунологічного визначення церулоплазміну /Ceruloplasmin (CERU) 1.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas PAC 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення міоглобіна /Myoglobin Gen.2 (MYO) 3.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем (Cfas) Myoglobin 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення активності антитромбіна /AT /Antithrombin 2.0 упаковка
Калібратор Precimat Chromogen 1.0 упаковка
Набір контрольних сироваток PreciChrom I/II 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення концентрації бікарбонату /CO2-L/Bicarbonate liquid 2.0 упаковка
Калібратор Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Calibrator 2.0 упаковка
Контроль Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Control Normal 1.0 упаковка
Тест для визначення ракового антигену 125 II 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту для визначення ракового антигену 125 II 1.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення HE4 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту HE4 1.0 упаковка
Набір контрольних сироваток HE4 1.0 упаковка
Імуноаналіз для кількісного визначення S100 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту S100 /S100 CalSet 1.0 упаковка
Імунотест для кількісного визначення інсуліну /Insulin 3.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту Insulin 1.0 упаковка
Імунотурбідиметричний аналіз для кількісного визначення бета2-мікроглобуліну (B2MG) у сироватці та плазмі людини, cobas c 311/501/502 3.0 упаковка
Набір контролів beta2-Microglobulin Control Set 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення цистатіну С (225 тестів) /Tina-quant Cystatin C Gen.2 (225 tests) COBAS INTEGRA 400 plus, COBAS INTEGRA 800 1.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cystatin C 1.0 упаковка
Тест для напівкількісного визначення індексів ліпемії, гемолізису та іктеричності /Index Gen.2, cobas c, Integra 2.0 упаковка
Набір контрольних сироваток для контролю якості тестів Elecsys імунохімічним методом на аналізаторах Elecsys та cobas e 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення L-гомоцистеїну /HCYS, Homocysteine 100Tests, cobas c,Integra 1.0 упаковка
Калібратор Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml 1.0 упаковка
Набір контролів Homocysteine Control Kit 1.0 упаковка
Тест для кількісного імунологічного визначення людського преальбуміну /Prealbumin (PREA) 2.0 упаковка
Калібратор для автоматичних систем Cfas PAC 1.0 упаковка
Тест для кількісного визначення С-пептиду /C-Peptide 1.0 упаковка
Калібрувальний набір для тесту для визначення С-пептиду /C-Peptide CalSet 1.0 упаковка
Набір контролів Multimarker /PreciControl Multimarker 1.0 упаковка
Розріджувач для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів Elecsys 1.0 упаковка
Сироватки для контролю якості імунотесту Vitamin D total G2, 6 x 1.0 мл 1.0 упаковка
Набір контрольних сироваток Varia 1.0 упаковка
Набір контрольних сироваток PreciControl ThyroAB 1.0 упаковка
Калібратор бета2-мікроглобулін 1.0 упаковка
Дата
"PROZORRO"
Тип тендера
Результат
Галузь
2020-04-13
open,aboveThresholdUA
active
prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.