Хто платив
Кому платив
Сума*
27.7
тисяч гривень
За що платив (предмет тендера)
Глюкоза СпЛ 1000 Колориметричний метод
53304 Глюкоза IVD, набір, колориметрична тест-стрічка, експрес-аналіз Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають глюкозу (glucose) в клінічному зразку за короткий час порівняно зі стандартними лабораторними процедурами досліджень із застосуванням колориметричних тест-смуг. Цей тест зазвичай застосовують у лабораторії або діагностують на місці лікування. Glucose IVD, kit, colorimetric dipstick, rapid A collection of reagents and other associated materials intended to be used for the quantitative measurement of glucose in a clinical specimen within a short period relative to standard laboratory testing procedures, using a colorimetric dipstick method. This test is commonly used in the laboratory or in point-of-care analyses. 5.0 упаковка
Холестерин СпЛ 1000 Колориметричний метод
30222 Загальний холестерин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз, експрес-аналіз Набір реагентів й інших супутніх матеріалів для якісного та / або напівкількісного визначення загального холестерину в клінічному зразку протягом короткого періоду часу в порівнянні зі стандартними процедурами лабораторних тестувань із застосуванням імунохемілюмінесцентного аналізу. Цей тест зазвичай застосовують у лабораторії або у місці надання меддопомоги (поза лабораторією). Total cholesterol lipid IVD, kit, chemiluminescent immunoassay, rapid A collection of reagents and other associated materials intended to be used for the qualitative and/or semi-quantitative measurement of total cholesterol lipid in a clinical specimen within a short period relative to standard laboratory testing procedures, using a chemiluminescent immunoassay method. This test is commonly used in the laboratory or in point-of-care analyses. 5.0 упаковка
Сечовина СпЛ 300 Колориметричний метод
30209 Набір реагентів для вимірювання сечовини IVD, іонно-селективний електрод (ISE) Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів для якісного і / або кількісного визначення сечовини або азоту сечовини [також відомий як азот сечовини крові (BUN)] в клінічному зразку, з використанням йон-селективного електродного (ІНО) методу. Зазвичай використовують як індикатор функції нирок та / або для диференціювання азертеральної та післяродової азотемії. Urea IVD, kit, ion-selective electrode (ISE) A collection of reagents and other associated materials intended to be used for the qualitative and/or quantitative detection of urea or urea nitrogen [also known as blood urea nitrogen (BUN)] in a clinical specimen, using an ion-selective electrode (ISE) method. It is typically used as an indicator of kidney function and/or to differentiate between prerenal and postrenal azotemia. 7.0 упаковка
Сечова кислота СпЛ 500 Колориметричний метод
30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти Тестова система з одного або декількох реагентів та інших предметів для вимірювання сечової кислоти в сироватці крові, плазмі та сечі. Отримані вимірювання використовують у діагностиці та лікуванні численних ниркових та металевих розладів (ниркова недостатність, подагра, лейкемія, псоріаз, голодування та інші випадки виснаження), а також пацієнтів, які отримують цитотоксичні препарати. Uric acid kit A test system consisting of one or multiple reagents and other items intended to measure uric acid in serum, plasma, and urine. Measurements obtained by this device are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metallic disorders, including renal failure, gout, leukaemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs. 2.0 упаковка
Гемоглобін СпЛ 500 Колориметричний метод
30535 Набір реагентів для визначення гемоглобіну Тест-система, що складається з одного або декількох реагентів та інших предметів, призначених для вимірювання в цільній крові, еритроцитів або похідної гемоглобуліну. (гематологія / гістологія / цитологія, гематологічні реактиви, калібратори, комплект для визначення гемоглобіну). Haemoglobin kit A test system consisting of one or multiple reagents and other items intended to measure whole blood, red blood cells or a haemoglobulin derivative. (haematology/histology/cytology, haematology reagents, haematology controls and calibrators, kit for haemoglobin). 20.0 упаковка
Диски з азитроміцином
37435 Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину Діагностичний диск для визначення сприйнятливості, просочений певною кількістю антимікробного азитроміцину, призначений для визначення антимікробної сприйнятливості специфічного мікроорганізму, виділеного з клінічної проби шляхом культивування, за методом дифузування диска. Azithromycin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial azithromycin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з амікацином
45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість амікацину (amikacin), якими виявляють протимікробну чутливість мікроорганізмів, вивільнених із клінічного зразка методом культивування. Amikacin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial amikacin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з амоксициліном
45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість амоксициліну (amoxycillin), щоб визначати антимікробну чутливість мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка культивуванням. Amoxycillin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial amoxycillin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з ампіциліном
46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість ампіциліну (ampicillin), якими визначають антимікробну чутливість мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка культивуванням. Ampicillin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial ampicillin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з ванкоміцином
59213 Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість ванкоміцину (vancomycin), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Vancomycin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial vancomycin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з гентаміцином
45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість гентаміцину (gentamicin) для виявляння протимікробної чутливості мікроорганізмів, вивільнених із клінічного зразка методом культивування. Gentamicin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial gentamicin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з еритроміцином
41910 Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину Діагностичний диск для тестування сприйнятливості, просочений певною кількістю антимікробного еритроміцину, призначений для визначення антимікробної сприйнятливості специфічного мікроорганізму, виділеного з клінічної зразка за допомогою культивування, за методом дифузійного диску. Erythromycin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial erythromycin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з кліндаміцином
45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість кліндаміцину (clindamycin), щоб виявляти протимікробну чутливість мікроорганізмів, вивільнених із клінічного зразка методом культивування. Clindamycin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial clindamycin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з котримоксазолом 6.0 флакон
Диски з левофлоксацином
59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість левофлоксацина (levofloxacin), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Levofloxacin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial levofloxacin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з ципрофлоксацином
45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість ципрофлоксацину (ciprofloxacin) для виявляння протимікробної чутливості мікроорганізмів, вивільнених із клінічного зразка методом культивування. Ciprofloxacin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial ciprofloxacin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з норфлоксацином
59162 Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість норфлоксацина (norfloxacin), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування Norfloxacin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial norfloxacin, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з оксациліном
37524 Мінімальна інгібуюча концентрація оксациліну IVD Тест-смужка або збірка реагентів, що містять певний градієнт концентрації антимікробного оксациліну, призначена для визначення мінімальної інгібуючої концентрації для певного мікроорганізму, виділеного з клінічної проби шляхом культивування. Oxacillin minimum inhibitory concentration (MIC) IVD A graduated test strip or collection of reagents containing a specified concentration gradient of the antimicrobial oxacillin, intended to be used to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) for a particular microorganism, isolated from a clinical specimen by culture. 6.0 флакон
Диски з цефтріаксоном
44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD Тестувальний диск, просочений певною кількістю антимікробного препарату цефтріаксону (ceftriaxone), призначений для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування, з використанням методу дискової дифузії. Ceftriaxone susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial ceftriaxone, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 6.0 флакон
Диски з хлорамфеніколом
38567 Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу Діагностичний диск для визначення сприйнятливості, просочений певною кількістю антибактеріального хлорамфеніколу, який призначений для визначення чутливості до антимікробної дії специфічного мікроорганізму, виділеного з клінічного зразка за допомогою культивування, за методом дифузії диска. Chloramphenicol susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial chloramphenicol, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 4.0 флакон
Диски з цефтазидимом
37441 Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму Діагностичний диск для сприйнятливості, просочений певною кількістю антимікробного цефтазидиму, призначений для визначення чутливості до антимікробної дії специфічного мікроорганізму, виділеного з клінічної проби шляхом культивування, за методом дифузійного диску. Ceftazidime susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial ceftazidime, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з цефоперазоном
46008 Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість цефоперазону (cefoperazone), якими визначають антимікробну чутливість мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка культивуванням. Cefoperazone susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial cefoperazone, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з цефепімом
42520 Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD Тестувальний диск, просочений певною кількістю антимікробного препарату цефепиму (cefepime), призначений для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Cefepime susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial cefepime, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з тикарцилін/клавунатова кислота
59206 Тикарцилін / клавуланова кислота диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість тикарциліну (ticarcillin) і клавуланової кислоти (clavulanic acid), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Ticarcillin/clavulanic acid susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobials ticarcillin and clavulanic acid, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з меропенемом
59147 Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість меропенему (meropenem), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування Meropenem susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial meropenem, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з іміпенемом
46169 Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD Диски, що містять певну кількість іміпенему (imipenem), яими визначають антимікробну чутливість мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка культивуванням. Imipenem susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antimicrobial imipenem, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 3.0 флакон
Диски з ітраконазолом
61975 Ітраконазол диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість протигрибкового засобу ітраконазолу (itraconazole), призначені для визначення чутливості до протигрибкових препаратів специфічних мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування, диско-дифузійним методом. Itraconazole susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antifungal itraconazole, intended to be used to determine the antifungal susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з кетоконазолом
61976 Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість протигрибкового засобу кетоконазолу (ketoconazole), призначені для визначення чутливості до протигрибкових препаратів специфічних мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування, диско-дифузійним методом. Ketoconazole susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antifungal ketoconazole, intended to be used to determine the antifungal susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з клотримазолом
62022 Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість протигрибкового засобу клотримазола (clotrimazole), призначені для визначення чутливості до протигрибкових препаратів специфічних мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування, диско-дифузійним методом. Clotrimazole susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antifungal clotrimazole, intended to be used to determine the antifungal susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з ністатином
59164 Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД Диски, що містять певну кількість нистатина (nystatin), призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Nystatin susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antifungal nystatin, intended to be used to determine the antifungal susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з флуконазолом
42830 Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD Тестувальний диск, просочений певною кількістю протигрибкового препарату флуконазолу (fluconazole), призначений для визначення антимікробної чутливості конкретних мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. Fluconazole susceptibility testing disc IVD A susceptibility testing disc impregnated with a defined amount of the antifungal fluconazole, intended to be used to determine the antimicrobial susceptibility of a specific microorganism isolated from a clinical specimen by culture, using a disc diffusion method. 2.0 флакон
Диски з бензилпеніциліном
37333 Бензилпеніцилін мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) IVD Тест-смужка або збірка реагентів, що містять певний градієнт концентрації антимікробного бензилпеніциліну, призначені для визначення мінімальної інгібуючої концентрації для певного мікроорганізму, виділеного з клінічної проби шляхом культивування. Benzylpenicillin minimum inhibitory concentration (MIC) IVD A graduated test strip or collection of reagents containing a specified concentration gradient of the antimicrobial benzylpenicillin, intended to be used to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) for a particular microorganism, isolated from a clinical specimen by culture. 5.0 флакон
Дата
"PROZORRO"
Тип тендера
Результат
Галузь
2019-08-06
open,aboveThresholdUA
terminated
prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.