Хто платив
Кому платив
Сума*
53.8
тисяч гривень
За що платив (предмет тендера)
1. Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та академічної довідки мають розміри не менше формату А4 (210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на папері щільністю не менше 150 г/м-2. Бланк додатка до диплома про вищу освіту має розміри не менше формату А4 (210×297 мм). 2. Дизайн бланка диплома про вищу освіту та (за необхідності) його захисна технологія затверджуються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи). 3. Текст, передбачений відповідним бланком диплома про вищу освіту, розміщується лише з лицьового боку бланка та відтворюється друкарським способом. 4. Зворотний бік бланка диплома про вищу освіту призначений для проставлення штампів консульської легалізації та апостиля і не містить жодних написів. 5. У бланках додатка та академічної довідки передбачається вільна від текстової інформації остання сторінка документа формату не менше А4 для проставлення апостиля та штампа консульської легалізації. 6. На лицьовому боці по центру бланка диплома про вищу освіту зверху розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним (один під одним) написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» (на бланках дипломів про вищу освіту вищі навчальні заклади можуть розміщувати зображення малого Державного Герба України та написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» зверху зліва та справа над текстом, наведеним державною та англійською мовами відповідно). На бланку диплома про науковий ступінь зображення малого Державного Герба України та написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» розміщуються зліва та справа над текстом, наведеним державною та англійською мовами відповідно. 7. У дипломах про вищу освіту (документах про наукові ступені) державного зразка та додатках до них, академічній довідці прізвище, ім’я та по батькові громадянина України українською мовою пишеться за зразком запису в документі, що посвідчує особу громадянина України. Написання прізвища та імені громадянина України англійською мовою має бути узгоджене з ним до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО. Прізвище та ім’я іноземця англійською мовою пишеться за зразком запису латиницею в документі, що посвідчує його особу. Прізвище та ім’я іноземців та осіб без громадянства українською мовою зазначаються за даними ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджуються з ними до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО. У разі неможливості отримання документального підтвердження інформації про написання прізвища та імені іноземця й особи без громадянства їх написання українською та англійською мовами узгоджується з іноземцем та особою без громадянства письмово до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО. 8. Підпис керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) засвідчується відбитком гербової (у разі наявності) печатки. Зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ про вищу освіту (науковий ступінь) або додаток до нього. Не допускається під час підписання документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічної довідки ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням). 9. На бланках документів про вищу освіту (науковий ступінь) не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим способом підписів та печаток вищого навчального закладу (наукової установи). 10. Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічної довідки не ламінуються. 11. У разі якщо додатки до документа про вищу освіту (науковий ступінь), академічна довідка викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності, на них має бути зазначено кількість прошитих / скріплених, пронумерованих аркушів, проставлено підпис посадової (уповноваженої на підпис) особи та печатку вищого навчального закладу (наукової установи) / відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), який видав документ про вищу освіту (науковий ступінь).
Дата
"PROZORRO"
Тип тендера
Результат
Галузь
2018-06-08
open,belowThreshold
active
prozorro