НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

ЄДРПОУ: 02070921

  • 1 368.1мільйонів гривень
  • 3609Угод
кому платила ця установа? за що платила? Дата Сума, тис. грн
ТОВ "ФІРМА "КААПРІ" Сіль кухонна кам’яна 1 гат. 3 помел. 25.0 т 2019-09-17 67.1
ТОВ "НФ" уклад.: М. Й. Ахвердова та ін. . Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рекомендації . 2019 2.0 шт Палеха Юрій, Ірина Смоловик . Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі: навч. посібник . 2018 2.0 шт Партико З. В. . Логіка (теоретичні основи та прикладне застосування в мас-медіа) : підручник. . 2018 2.0 шт А. В. Фурман, В. С. Біскуп, О. С. Морщакова . Загальна соціологія. Хрестоматія . 2019 5.0 шт Сенченко М.І. . Креативна революція . 2018 2.0 шт Сенченко Н.И. . Масс–медиа, пиар – или кто и как вам компостирует мозги . 2018 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: биологическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: геофизическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н.И. . Невидимая война: психофизическое оружие . 2019 2.0 шт Палеха Ю.І. Горбань Ю.І. . Інформаційний бізнес. Навч. Пос. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Грушко В.І., Брадул О.М., Шепелюк В.А,Ільіна С.Б. . Аудит: підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій,та ін.; . Фінанси. Підручник . 2018 2.0 шт Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. . Фінанси. Підручник . 2019 5.0 шт Лютий І.О., Карпич А.Ю. . Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : монографія . 2019 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Візуальна аналітика мережевої оптимізації. Моделювання засобами MS Excel та yEd Graph Editor: Практикум. Збільш формат В5. . 2019 2.0 шт Бишовець Н.Г., Кузьмичов А.І., Куценко Г.В., Омецинська Н.В., Юсипів Т.В. . Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень. Навч. Пос . 2019 2.0 шт Верезомська І. Г., Олійник О. М. . Кадровий менеджмент : практикум . 2018 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. . 2018 2.0 шт За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка . Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ) . 2018 2.0 шт Ситницький М. В. . Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія . 2018 2.0 шт Безкровний.М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д. . Управлінський консалтинг. Підручник. (Реком. МОН) . 2017 1.0 шт АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф. . 2018 2.0 шт Упорядник В. В. Поєдинок . Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.) . 2018 2.0 шт Мельник В.В. . Правове регулювання депозитарної та клірингової діяль-ності в Україні : монографія . 2019 1.0 шт Курочкін О. В. . Святково-обрядова культура : вибр. пр. . 2018 1.0 шт Іваненко Т. В. . Основи фінансової математики : підручник. Збільшений формат. . 2019 20.0 шт Бойко В.В., Відьмаченко А.П., Залоїло І.А., Малюта М.В., . Фізика з основами кваліметрії: Навчальний посібник . 2019 2.0 шт Бойко М.Ф. . Ботаніка. Водорості та мохоподібні. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П. . Ботаніка. Підручник . 2018 4.0 шт Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко, Д. В. Дубина, А. М. Чурілов . Геоботаніка: методичні аспекти досліджень. Навчальний посібник . 2018 2.0 шт Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Устименко П.М. . Геоботаніка: Підручник. 2-ге вид. Збільшений формат В5. Блок прошитий . 2019 2.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Розрахунок статично визначуваних стержневих систем Кн. 1 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Статично невизначувані системи. Стійкість. Динаміка. Кн. 2 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Спеціальні задачі. Кн. 3 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Лавріненко Ю.М. , Савченко П.І. , Синявський О.Ю. , Войтюк Д.Г., Савченко В.В. , Голодний І.М. . Основи електроприводу. Підручник. . 2017 2.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Матвієнко М.П. . Пристрої цифрової електроніки. Навч пос. . 2019 2.0 шт Матвієнко М. П. . Проектування цифрових пристроїв. Підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Матвієнко М. П. . Промислова електроніка. Підручник. Збільшений формат . 2019 2.0 шт Буценко Л.М., Пирог Т.П. . Біотехнологічні методи захисту рослин. Підручник . 2018 2.0 шт Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. . Біохімічні основи мікробного синтезу : Підручник . 2019 2.0 шт Трегуб В.Г. . Автоматизація об’єктів періодичної дії. Підручник . 2019 2.0 шт Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Власенко Л.О., Іващук В.В., . Методи сучасної теорії управління. Підручник . 2018 2.0 шт Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. . Методологія наукових досліджень. Навч. посіб. . 2018 2.0 шт С.М. Василенко, В.І. Павелко, А.В. Форсюк, М.М. Масліков, Н.В. Іващенко, С.В. Барановська . ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА : навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Коваль В. . Правосуддя Єв : Збірка п’єс. . 2018 1.0 шт Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. . Архітектура комп’ютерів. (Реком. МОН) . 2016 2.0 шт Матвієнко М.П. . Комп'ютерна логіка. Вид. 2-ге перероблене та доповнене. Підручник (Реком. МОН) . 2019 4.0 шт Стафійчук В.І. . Рекреалогія . 2016 2.0 шт Федоренко В.Л. Чернеженко О.М . Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні . 2017 1.0 шт Лотюк О.С . Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні . 2016 1.0 шт Чернеженко О.М . Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі . 2018 1.0 шт За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка . Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуально ївласності («Крайнєвськічитання»): Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ . 2018 1.0 шт Кривий С. Л. . Дискретна математика-видавництво . 2017 6.0 шт Кривий С. Л. . Збірник задач з дискретної  математики . 2018 6.0 шт Островерхов М.Я., Сільвестров А.М., Зеленський К.Х. . Методи дослідження електротехнічних систем і комплексів. . 2019 10.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Загальна частина - 2018 2.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Особлива частина - 2018 2.0 шт Чепінога В. Г. - Економічна теорія - 2019 2.0 шт за ред. О.В. Зайчука - Загальна теорія держави і права - 2016 2.0 шт Мельник Р. - Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях - 2019 2.0 шт Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська - Захист прав споживачів - 2014 6.0 шт збірка творів. І. Франко, Л. Денисенко, А. Кокотюха - Зворотний бік злочину - 2017 1.0 шт укладач-Л. Ф.Ковальська твори І. Франка, О. Кобилянської, В. Винниченка - Злочин і кара в українській класичній прозі - 2008 1.0 шт Гультай М. М - Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції: монографія - 2017 2.0 шт Трофанчук Г. І. - Історія держави і права зарубіжних країн (2-ге видання) - 2018 2.0 шт за заг. ред. Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко - ІТ-сфера в Україні.Законодавство.Коментар.судова практика - 2018 6.0 шт За заг. Ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея - Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України - 2018 3.0 шт за загальною редакцією Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Луця В. В - Коментар Цивільного кодексу. 6-те видання. в 2-х томах - 2019 2.0 шт Шаповал В. М. - Конституційне право зарубіжних країн - 2018 2.0 шт Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. - Конституційне право України. Повний курс - 2019 10.0 шт За ред. В. Г. Гончаренко, Т. В. Варфоломеєва - Криміналістика Академічний курс: Підручник - 2018 2.0 шт Воробей П.А., Савченко А.В. - Кримінальні відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку - 2019 2.0 шт за ред.Кузьменко О. В. 3-те вид.допов.2018 р. - Курс адміністративного права України - 2018 2.0 шт Антонович М.М. - Міжнародне право - 2011 4.0 шт О. Баганець - Незручний прокурор - 2016 1.0 шт Коротюк О.В. - Нотаріальне посвідчення договорів. 2-ге видання - 2013 1.0 шт за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії - НПК Господарського кодексу України - 2019 2.0 шт В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. О. Стрельцов, О. І. Клименко - НПК Закону України "Про запобігання корупції" - 2019 2.0 шт Т. В. Бачинський, Р.І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.; За заг. ред. Т. В. Бачинського - Основи ІТ- права - 2019 2.0 шт Савчин М. В. - Порівняльне конституційне право - 2019 10.0 шт Кокотюха А. А. - Поховання Аделі - 2013 2.0 шт Дроб’язко В. С. - Право інтелектуальної власності - 2019 2.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності - 2019 4.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів - 2019 1.0 шт Денисенко Л. В. - Розрахунковий стан - 2013 1.0 шт Є. Ф. Безродний - Світова класична думка про державу і право - 2019 2.0 шт Діна Рубіна. пер. з рос - Синдром Петрушки - 2017 1.0 шт за заг. ред. В. С. Ковальського - Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського Суду з прав людини - 2019 1.0 шт О. В. Дзера, І.В. Боднар - Сімейне право України - 2018 2.0 шт Саєнко Л. М. - Сучасний українсько-англійський словник - 2019 2.0 шт Грабовська .О.О. - Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України - 2018 3.0 шт за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка - Трудове право України - 2019 4.0 шт Кадєтова О.В. - Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності. Монографія - 2019 1.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Особлива частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Загальна частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт Баганець О. В. - Як вмирає правда про Майдан - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Бенджамін Франклін - 2019 2.0 шт Гілларі Клінтон - Важкі рішення - 2016 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції - 2018 3.0 шт Андре Агассі - Відкритий. Автобіографія - 2019 2.0 шт Дмитро Кулеба - Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот - 2019 2.0 шт Мері Дірборн - Гемінґвей - 2019 1.0 шт Александр Дюма - Граф Монте-Крісто - 2018 2.0 шт Девід Рокфеллер - Девід Рокфеллер. Мемуари - 2019 2.0 шт Джеф Сандерз - Диво п'ятої ранку. Як підкорити свій день ще до сніданку - 2018 1.0 шт Маріам Петросян - Дім, в якому - 2019 1.0 шт Девід Брукс - ДНК особистості - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Ейнштейн. Життя і всесвіт генія - 2019 1.0 шт Ха-Юн Чанґ - Економіка. Інструкція з використання - 2016 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Бояціс, Енні Маккі - Емоційний інтелект лідера - 2019 2.0 шт Макс Тігмерк - Життя 3.0. Доба штучного інтелекту - 2019 2.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 1 - 2017 1.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 2 - 2017 1.0 шт Ліса Москоні - Їжа для мозку. Наука розумного харчування - 2019 2.0 шт Вішен Лакʼяні - Код винятковості. Живи за власними правилами - 2019 1.0 шт Ден Лайонс - Крах. Моя невдача в стартап-бульбашці - 2018 2.0 шт Дж. Кенфілд, М. В. Гансен, Е Ньюмарк - Курячий бульйон для душі. Думай позитивно. 101 історія, що мотивує - 2019 2.0 шт Верн Гарніш - Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. - 2018 1.0 шт Раян Голідей - Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги - 2017 2.0 шт Крістофер Макдуґал - Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей - 2018 1.0 шт Бенджамін Гарді - Не примушуй себе. Альтернатива силі волі - 2019 1.0 шт Кел Ньюпорт - Не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі! - 2019 1.0 шт Кріс Восс, Тол Рез - Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів - 2019 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Девідсон - Нове Я. Вплив медитації на свідомість, тіло й мозок - 2019 1.0 шт Кевін Горслі - Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовування - 2019 3.0 шт Кріс Ґільбо - Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів - 2019 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії - 2019 3.0 шт Джессіка Бекол - Право на помилку. 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки - 2018 1.0 шт Нік Лавґров - Принцип мозаїки. Шість навичок дивовижного життя і кар'єри - 2019 1.0 шт Доктор Сьюз - Про Грінча, який украв Різдво - 2018 2.0 шт Пітер Камп - Прорив у швидкості читання. Книжка за день — це реальність - 2019 2.0 шт Едвард Конард - Рівні серед нерівних.Як добрі наміри знищують середній клас - 2019 2.0 шт Кріс Бейлі - Рік продуктивності. Експерименти з часом, увагою та енергією - 2019 2.0 шт Вільям Зінсер - Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів - 2018 2.0 шт Ніл Рекгем - Техніка продажу SPIN - 2019 2.0 шт Алекс Корб - У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю - 2019 2.0 шт Джон О'Лірі - У полум'ї: 7 кроків до найяскравішого життя - 2016 2.0 шт Катя Брандіс - Фристайлерка - 2018 2.0 шт Антоніо Гарсія Мартінес - Хаос у Кремнієвій долині. Стартапи, що зламали систему - 2018 2.0 шт Девід Райх - Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК - 2019 2.0 шт Джо Стадвелл - Чому Азії вдалося - 2017 2.0 шт Джейсон Генсон - Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя - 2017 2.0 шт Майкл Барбер - Як керувати урядом. На користь громадян і для спокою платників податків - 2019 1.0 шт Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - 2017 2.0 шт 2019-09-17 15.4
ТОВ Науково-технічний центр "ЕКОСТАР" Навчання посадових осіб з пожежної безпеки 30.0 люд 2019-09-17 9.0
ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМІМПЕКС" Придбання грунту (чорнозем) 50.0 т 2019-09-17 15.0
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Кепка 9.0 шт Шапка 13.0 шт 2019-09-17 2.8
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Перчатки 9.0 пара Ремінь брючний 9.0 шт 2019-09-17 0.9
ТОВ "УКРАВТО-ТРЕЙД" Амортизатор передній (2217-2905004) 2.0 шт Пружина передньої підвіски (2217-2902712) 2.0 шт Головний гальмівний циліндр в зборі 1.0 шт Підсилювач вакуумний 1.0 шт 2019-09-17 8.1
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Черевики бойові з високими берцями литтєвого методу кріплення підошви 13.0 пара 2019-09-17 12.8
ФОП Піча Юрій Володимирович Шаховська Н.Б. - Алгоритми та структура даних - 2019 5.0 шт Ковалюк Т.В. - Алгоритмизація та програмування - 2019 2.0 шт Сироюк С.В. - Альтернативні джерела енергії: енергія вітру - 2019 5.0 шт Нікольський Ю.В. - Аналіз даних та знань - 2019 2.0 шт Большаков М.В. - Англо-укр.словник із зварювання і споріднених технологій - 2019 1.0 шт Михайловська І.М. - Банківські операції - 2019 2.0 шт Бедрій Я.І. - Безпека життєдіяльності - 2019 2.0 шт Бедрій Я.І., Піча В.М. - Безпека життєдіяльності: короткий термінологічний словник-довідник - 2019 1.0 шт Пасічник В.В. - Веб-дизайн.Книга 2. - 2019 3.0 шт Пасічник В.В. - Веб-технології.Книга1. - 2019 2.0 шт Коляда Р.В. - Вища математика - 2019 2.0 шт Фортуна В.В. - Вища та прикладна математика (для економістів) - 2019 3.0 шт Сиротюк С.В. - Віртуальні контрольно-вимірювальні прилади і системи - 2019 5.0 шт Мандрус В.І. - Гідравлічні та аеродинамічні машини - 2019 2.0 шт Дудюк Д.Л. - Гнучке авт.виробництво і роботизовані комплекси - 2019 2.0 шт Щербина Ю.М. - Дискретна математика - 2019 2.0 шт Катренко А.В. - Дослідження операцій - 2019 2.0 шт Захарченко В.І. - Економіка підприємств - 2019 2.0 шт Міценко Н.Г. - Економіка підприємства:теорія і практикум - 2019 2.0 шт Шиян А.А. - Економічна кібернетика:вступ до моделюв.соц,і економ.ситем - 2019 2.0 шт Городня Т.А. - Економічна та фінансова діяагностика - 2019 2.0 шт Артим-Дрогомирецька З. - Економічний ризик - 2019 2.0 шт Парначук Я.С. - Електромеханічні системи керування - 2019 2.0 шт Марущак Я.Ю. - Електрообладнання промислових підприємста - 2019 1.0 шт Коруд В.І. - Електротехніка - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Загальна хімія:частина перша - 2019 3.0 шт Бех О.Б. - Збірник задач з математичного програмування - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Збірник задач з хімії - 2019 1.0 шт Бурячок В.Л. - Інформаійний та кіберпростори : проблеми безпеки,методи та засоби боротьби - 2019 2.0 шт Бакушевич Я.М. - Інформатика та ком'ютерна техніка - 2019 2.0 шт Лопотко О.В. - Інформатика:Exсel та Basic for Application - 2019 2.0 шт Бурячок В.Л. та інші - Інформаційна та кібербезпека: соціалістичний аспект - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Колоїдна хімія:теорія і задачі - 2019 2.0 шт Лупенко С.А. - Комп'ютерна логіка .Підручник Том 2 - 2019 1.0 шт Лупенко С.А. - Комп'ютерна логіка - 2019 2.0 шт Лупенко С.А. - Комп'ютерна логіка. Підручник. Том 1 - 2019 1.0 шт Соколовський Я.І. - Комп'ютерна схемотехніка - 2019 1.0 шт Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. - Комп'ютерні мережі .Книга 1 - 2019 1.0 шт Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. - Комп'ютерні мережі .Книга 2 - 2019 1.0 шт Буров Є.В., Митник М.М. - Комп'ютерні мережі .Том 1 - 2019 1.0 шт Буров Є.В., Митник М.М. - Комп'ютерні мережі .Том 2 - 2019 1.0 шт Буров Є.В. - Комп'ютерні мережі - 2019 1.0 шт Василенко І.І. - Конструкційні та електротехнічеі матеріали - 2019 1.0 шт Ковальова І.І. - Конфліктологія - 2019 2.0 шт Корнілов О.А. - Короткий курс з опору матеріалів - 2019 1.0 шт Повторєва С.М. - Логіка - 2019 2.0 шт Липчук В.В. та інші - Маркетинг - 2019 2.0 шт Смерічковська С.В. - Маркетинг і логістика - 2019 2.0 шт Липчук В.В. та інші - Маркетингові дослідження - 2019 2.0 шт Бех О.В. - Математичне програмування - 2019 2.0 шт Литвин В.В. - Методи та засоби інженерії даних та знань - 2019 1.0 шт Пасічник Т.В. - Моделювання та прогнозування стану довкілля - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Неорганічна та органічна хімія 2 ч - 2019 2.0 шт Панасенко О.І. - Неорганічна хімія (Хімія біогенних елементів ) - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Неорганічна хімія:теорія і задачі - 2019 2.0 шт Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. - Нетрадиційна енергетика:основи теорії і задачі - 2019 2.0 шт Лазановський П.П. - Організація та економіка видавничої справи - 2019 2.0 шт Давидов В.В. - Основи біологічної хімії на англ. мов. - 2019 1.0 шт Фортуна В.В. - Основи економіко-математичного моделювання - 2019 2.0 шт Пасічник Т.В. - Основи економічної інформатики - 2019 1.0 шт Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. - Основи електроніки :функціональні елементи та їх застосування - 2019 1.0 шт Ткачук В. - Основи мехатроніки. Конспект лекцій - 2019 2.0 шт Бобало Ю.Я. - Основи теорії електронних кіл - 2019 2.0 шт Рабик В.М. - Основи теорії йомовірностей - 2019 1.0 шт Бондаренко С.Г. - Основи технології машинобудування - 2019 2.0 шт Петрушенко В.Л. - Основи філософських знань - 2019 2.0 шт Бурячок В.Л. - Основи формування державної безпеки - 2019 2.0 шт Бедрій Я.І. - Основи охорони праці - 2019 1.0 шт Катренко А.В. - Охорона праці:в галузі комп'ютингу - 2019 1.0 шт Луців А. - Паралельні та розподілені обчислення - 2019 1.0 шт Лупенко С.А. - Паралельні та розподілені обчислення - 2019 1.0 шт Регеда М.С. - Патологічна фізіологія - 2019 1.0 шт Лозовий Б.Л. - Практикум з вищої математики - 2019 1.0 шт Хміль Ф.І. - Практикум з менеджменту - 2019 2.0 шт Литвин В.В. - Проектування інформаційних систем - 2019 1.0 шт Лозинський А. - Роз'вязування задач електромех/ в серед матем.пакетів MathCAD та MATLAB - 2019 2.0 шт Мартиненко Т.В., Савкова О.Й. - Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 - 2019 2.0 шт Пасічник В.В., Берко А.Ю. - Система баз даних та знань книга 1 - 2019 1.0 шт Пасічник В.В., Берко А.Ю. - Система баз даних та знань книга 2 - 2019 1.0 шт Нікольський Ю.В. - Система штучного інтелекту - 2019 2.0 шт Шамровський А.Д. - Системний аналіз:математичні методи та застосування - 2019 2.0 шт Лозинський О.Ю. - Структурно-параметричний синетз систем автоматизованих електроприладів - 2019 1.0 шт Пасічник В.В. - Сховища данних - 2019 1.0 шт Шегедин О.І. - Теоретичні основи з електротехніки - 2019 1.0 шт Гусєв О.Ю. - Теорія електричного зв'зку - 2019 1.0 шт за ред.Турупалова В.В. - Терія телетрафіку - 2019 1.0 шт Єгоров Б.В. - Технічний дизайн - 2019 1.0 шт Жадан О.В., Кретова А.В. - Управління надійністю технологічних систем - 2019 2.0 шт Глушко С.Г. - Управлінські інформаційні системи - 2019 2.0 шт Цвєткова Л.Б. - Фізична хімія:теорія і задачі - 2019 1.0 шт Петрушенко В.Л., Петрушенко О. - Філософія.Лекції.Навчальний посібник англійською мовою - 2019 2.0 шт Воропаєва В.Я. - Чисельні методи комп'ютерногоаналізу - 2019 1.0 шт Сидоров М.В. - Математика для соціологів. Навч. посібник. Рек. ВР КНУ імені Т. Шевченка. НОВИНКА! - 2019 2.0 шт Мардашко А.А. - Биологическая и биоорганическая химия. Учебное особие. - 2018 3.0 шт Миронович Л.М. - Біоорганічна хімія. - 2018 2.0 шт Браілов О.Ю. - Інженерна геометрія. Підручник. - 2018 2.0 шт Барбаш В.А. - Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження. - 2018 6.0 шт Барбаш В.А. - Хімія рослинних полімерів. - 2018 6.0 шт Григорук В.І. - Взаємодія фізичних полів з наносруктурованими матеріалами. - 2018 1.0 шт Мілих В.І., Шавьолкін О.О. - Електротехніка,електроніка та мікропроцесорна техніка. - 2018 4.0 шт Зацарний В.В., Левченко О.Г., та інші. - Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Підручник. Затв. ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. - 2018 50.0 шт Зацарний В.В., Левченко О.Г., та інші. - Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Додатки. - 2018 50.0 шт Голованов С.О. - Всесвітня історія. - 2017 2.0 шт Чістякова І.М., І.Б. Кривдіна, Д.В. Буряк та ін. - Інтелектуальна власність та авторське право: Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. - 2019 2.0 шт Світлична В.В. - Історія України. - 2019 2.0 шт Строяновська О.В. - Психологічна служба в системі освіти. - 2018 2.0 шт Чудовська І. - Соціологія реклами. - 2019 2.0 шт Мацибора В.І. - Економіка підприємства. - 2018 2.0 шт Скловська Є. Г., Бахмачук С.В., Шевченко Т. Є. - Економіка енергетики. - 2018 2.0 шт О.В.Баженова - Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія. - 2017 1.0 шт Круш П.В. та ін. - Національна економіка - 2018 2.0 шт Сук Л.К. - Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу. - 2018 2.0 шт Ігнатьєва І. А. - Стратегічний менеджмент. - 2019 2.0 шт Лень В.С. - Управлінський облік. Підручник. - 2019 2.0 шт С.О.Ставицька, Д.Д.Отич та ін. - Соціальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Схвалено НМР НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2018 2.0 шт В.П. Бех, М.В. Туленков. - Управління сталим розвитком. - 2018 2.0 шт Миронович Л. М. - Медична хімія. - 2018 2.0 шт Скиба Ю.А., Лазебна О.М. - Моніторинг довкілля. - 2018 2.0 шт Басов В.П. та ін. - Теоретичні розділи загальної хімії. - 2017 2.0 шт Басов В.П., Родіонов В.М. - Хімія: загальна, неорганічна та органічна. - 2017 2.0 шт Юнг К. - Нариси щодо символіки самості - 2016 1.0 шт Тесла М. - Мої винаходи - 2018 2.0 шт Котлер Ф. - Десять смертних гріхів маркетингу - 2006 1.0 шт Паніотто В - Методи опитування. - 2017 2.0 шт Срібняк І. - Історія журналістики - 2013 2.0 шт Трухимович Сергій - Реклама.Конспекти копірайтера. ( Вид. 2е) - 2016 2.0 шт Забужко О - Notre Dam D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій - 2018 1.0 шт Забужко О - Літопис самовидців. Дев'ять місяців українського спротиву - 2014 1.0 шт Забужко О - Музей покинутих секретів (Тв.) - 2013 1.0 шт Ґейман Н - Обережно, тригери - 2017 1.0 шт Котлер Ф. - Маркетинг 4.0: від традиційного до цифрового - 2018 1.0 шт Мортімер Дж. - Як прочитати книгу. Класичний посібник із розумного читання - 2018 1.0 шт Фромм Е. - Мати чи бути? - 2010 2.0 шт Юнг Карл - Густав Архетип та позасвідоме - 2010 3.0 шт Дал Р. - Чарлі і шоколадна фабрика - 2013 2.0 шт Ролінг Д. - Гаррі Поттер і смертельні реліквії(7) - 2007 1.0 шт Ролінг Д. - Гаррі Поттер і прокляте дитя - 2016 1.0 шт Дроздов О. - Роман «№2» - 2017 1.0 шт Ішіґуро К. - Не відпускай мене - 2016 1.0 шт Плат С. - Під скляним ковпаком - 2017 1.0 шт Джойс Дж. - Улісс (перевид.) - 2018 1.0 шт Орвелл Дж. - Колгосп тварин - 2015 1.0 шт Орвелл Дж. - 1984 - 2015 1.0 шт Рудші Салман - Сатанинські вірші - 2016 1.0 шт Зорич - Світлий час ночі - 2006 2.0 шт Андрухович Ю. - Лексикон інтимних місць - 2011 1.0 шт Бабкіна К. - Щасливі голі люди - 2016 1.0 шт Бойченко О. - Мої серед чужих - 2012 1.0 шт Бойченко О. - Аби книжка - 2011 1.0 шт Бойченко О. - Країна за Збручем - 2018 1.0 шт Геллер Д. - Пастка-22 - 2016 1.0 шт Любка А. - Саудаде - 2017 1.0 шт Любка А. - Твій погляд, Чіо-чіо-сан - 2018 1.0 шт Любка А. - Карбід - 2015 1.0 шт Забужко О. - Вірші: 1980-2013 - 2013 1.0 шт Забужко О. - Після третього дзвінка вхід до зали забороняється. - 2017 1.0 шт Робертс - Тінь гори - 2016 1.0 шт Грем К. - Вітер у вербах - 2017 1.0 шт Грум В. - Форрест Гамп - 2016 1.0 шт Ґейман Н. - Зоряний пил - 2017 1.0 шт Ґейман Н. - Книга кладовища - 2017 1.0 шт Ґейман Н. - Небудь-де - 2018 1.0 шт Кізі Кен - Над зозулиним гніздом - 2016 1.0 шт Ле Гуїн У. - Гробниці Атуану. Книга друга - 2017 1.0 шт Ле Гуїн У. - Чарівник земномор'я. Книга перша - 2016 1.0 шт Піз А. і Б. - Мова кохання - 2016 1.0 шт Портер Е. - Полліанна дорослішає - 2016 2.0 шт Стейнбек Дж. - Про мишей і людей (м) - 2017 2.0 шт Харві С. - Діяти як жінка, думати як чоловік (м.) - 2015 1.0 шт Харві С. - Діяти як переможець. Думати як переможець - 2016 1.0 шт Ю. Несбьо - Макбет - 2018 1.0 шт Роздобудько І - Ґудзик - 2 - 2015 1.0 шт Роздобудько І - Зроби це ніжно - 2015 1.0 шт Роздобудько І - Тут і тепер - 2016 1.0 шт Роздобудько І - Зів'ялі квіти викидають 2 допов. - 2017 1.0 шт Винничук Ю. - Аптекар - 2015 1.0 шт Винничук Ю. - Сестри крові - 2018 1.0 шт Винничук Ю. - Танго смерті (покет) - 2016 1.0 шт Драйзер Т. - Стоїк - 2018 1.0 шт Драйзер Т. - Титан - 2017 1.0 шт Драйзер Т. - Фінансист - 2017 2.0 шт Еко У. - Номер нуль. Серія Карта свiту - 2016 1.0 шт Еко У. - Острів напередодні (КС) - 2016 1.0 шт Ларссон Стiг Мiлленiум - Повiтряний замок, що вибухнув - 2012 1.0 шт Малярчук - Божественна комедiя - 2009 1.0 шт Манн - Вiрнопiдданий(цел) - 2013 1.0 шт Маркес Г.Г. - Кохання під час холери - 2016 1.0 шт Памук О. - Мовчазний дім - 2016 1.0 шт Памук О. - Химерність моїх думок - 2017 1.0 шт Фіцджеральд Ф.С. - Кохання останнього магната - 2017 2.0 шт Фіцджеральд Ф.С. - По той бік раю - 2016 1.0 шт Фіцджеральд Ф.С. - Ніч лагідна - 2016 1.0 шт Фіцджеральд Ф.С. - Прекрасні й приречені - 2018 1.0 шт Азімов А. - Друга Фундація. Кн.3 - 2017 1.0 шт Азімов А. - Фундація та Імперія. Книга 2 - 2017 1.0 шт Браун Д. - Джерело - 2018 2.0 шт В'ятрович В. - Війна і міф. Невідома Друга світова - 2016 1.0 шт В"ятрович В. - (Не)історичні миті. Нариси про минулі сто років - 2018 1.0 шт Гокінґ С. - Великий замисел - 2018 1.0 шт Гокінґ С. Млодінов Л. - Найкоротша історія часу - 2018 2.0 шт Дашвар Л. - Ініціація - 2018 2.0 шт Кіз Д. - Війни Міллігана - 2018 2.0 шт Кіз Д. - П’ята Саллі - 2018 1.0 шт Кіз Д. - Таємнича історія Біллі Міллігана - 2018 1.0 шт Кініллі Т. - Список Шиндлера - 2018 1.0 шт Кінселла С. - Шопоголік - 2018 1.0 шт Кларк А. - 2001: Космічна одіссея - 2016 1.0 шт Кові С. - 7 звичок надзвичайно ефективних людей - 2018 1.0 шт Кові С. - Спершу найважливіше! Жити, любити, вчитися, залишити слід - 2018 1.0 шт Кові С. - Восьма звичка: Від ефективності до величі - 2019 1.0 шт Коельйо П. - Переможець завжди самотній - 2018 1.0 шт Коельйо П. - Рукопис, знайдений в Аккрі - 2017 1.0 шт Коельйо П. - Шпигунка - 2017 1.0 шт Мойєс Дж - До зустрічі з тобою - 2018 1.0 шт Муракамі Х. - Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі - 2017 1.0 шт Тартт Д. - Таємна історія - 2017 2.0 шт Тартт Д. - Щиголь - 2019 1.0 шт Фаулз Дж. - Маг - 2016 2.0 шт Фромм Е. - Втеча від свободи - 2018 3.0 шт Фромм Е. - Мистецтво любові - 2018 3.0 шт Чайлдині Р. - Психологія впливу. Що може змусити людину сказати так? - 2019 1.0 шт 2019-09-17 38.8
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Білизна натільна 26.0 комплект Білизна тепла 13.0 комплект Труси чоловічі 26.0 шт Шкарпетки літні 156.0 пара Шкарпетки зимові 39.0 пара Футболка трикотажна 26.0 шт 2019-09-17 21.4
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Сумка-планшет польова офіцерська Радянська Армія , оригінал Brown 9.0 шт 2019-09-17 2.5
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ПЕРЕДМІСТЯ" Комуфляжний костюм 13.0 комплект Куртка вітровологозахисна зимова 9.0 шт 2019-09-17 23.4
ТОВ "СВ АЛЬТЕРА КИЇВ" Вимірювач цифровий MT4W-AA-4N 4.0 шт Вимірювач цифровий MT4W-AV-4N 4.0 шт 2019-09-16 8.3
Житомирське колективне учбово-виробниче підприємство "Байт" Силовий блок з терморегулятором ТРП09-ТП(RS-485) 2.0 шт 2019-09-16 9.7
ТОВ "ВВ-ТАЙМ" Насос водяний ГАЗ дв.4061 (RIDER) 1.0 шт Диск гальмівний ГАЗ 2217 передній (вир-во ГАЗ) 1.0 шт Колодка гальм. ГАЗ перед. (компл.4 шт) G-part (вир-во ГАЗ) 1.0 шт 2019-09-16 2.0
ТОВ "АМПЕРІС" Стартер SO253 (8511 40 00 98, імпортований) 1.0 шт Підшипник 140839 (8482 10 90 00, імпортований) 1.0 шт Підшипник 180603 (8482 10 90 00, імпортований) 1.0 шт 2019-09-16 3.8
ПП "Школьник Плюс" Виїзне харчування, забезпечення харчуванням учасників 20.0 люд 2019-09-16 9.0
ТОВ "ПРОСТІР-ГРУП" Цифрові вимірювальні кліщі UNI-T UTM 1243 (UT243) 1.0 шт 2019-09-16 6.1
ТОВ Монтажно налагоджувальне підприємство "Промелектро" Електродвигун асихронний АИР90L4 2,2/1500 1.0 шт 2019-09-12 2.1
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ЛIРА-К уклад.: М. Й. Ахвердова та ін. . Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рекомендації . 2019 2.0 шт Палеха Юрій, Ірина Смоловик . Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі: навч. посібник . 2018 2.0 шт Партико З. В. . Логіка (теоретичні основи та прикладне застосування в мас-медіа) : підручник. . 2018 2.0 шт А. В. Фурман, В. С. Біскуп, О. С. Морщакова . Загальна соціологія. Хрестоматія . 2019 5.0 шт Сенченко М.І. . Креативна революція . 2018 2.0 шт Сенченко Н.И. . Масс–медиа, пиар – или кто и как вам компостирует мозги . 2018 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: биологическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: геофизическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н.И. . Невидимая война: психофизическое оружие . 2019 2.0 шт Палеха Ю.І. Горбань Ю.І. . Інформаційний бізнес. Навч. Пос. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Грушко В.І., Брадул О.М., Шепелюк В.А,Ільіна С.Б. . Аудит: підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій,та ін.; . Фінанси. Підручник . 2018 2.0 шт Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. . Фінанси. Підручник . 2019 5.0 шт Лютий І.О., Карпич А.Ю. . Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : монографія . 2019 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Візуальна аналітика мережевої оптимізації. Моделювання засобами MS Excel та yEd Graph Editor: Практикум. Збільш формат В5. . 2019 2.0 шт Бишовець Н.Г., Кузьмичов А.І., Куценко Г.В., Омецинська Н.В., Юсипів Т.В. . Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень. Навч. Пос . 2019 2.0 шт Верезомська І. Г., Олійник О. М. . Кадровий менеджмент : практикум . 2018 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. . 2018 2.0 шт За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка . Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ) . 2018 2.0 шт Ситницький М. В. . Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія . 2018 2.0 шт Безкровний.М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д. . Управлінський консалтинг. Підручник. (Реком. МОН) . 2017 1.0 шт АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф. . 2018 2.0 шт Упорядник В. В. Поєдинок . Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.) . 2018 2.0 шт Мельник В.В. . Правове регулювання депозитарної та клірингової діяль-ності в Україні : монографія . 2019 1.0 шт Курочкін О. В. . Святково-обрядова культура : вибр. пр. . 2018 1.0 шт Іваненко Т. В. . Основи фінансової математики : підручник. Збільшений формат. . 2019 20.0 шт Бойко В.В., Відьмаченко А.П., Залоїло І.А., Малюта М.В., . Фізика з основами кваліметрії: Навчальний посібник . 2019 2.0 шт Бойко М.Ф. . Ботаніка. Водорості та мохоподібні. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П. . Ботаніка. Підручник . 2018 4.0 шт Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко, Д. В. Дубина, А. М. Чурілов . Геоботаніка: методичні аспекти досліджень. Навчальний посібник . 2018 2.0 шт Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Устименко П.М. . Геоботаніка: Підручник. 2-ге вид. Збільшений формат В5. Блок прошитий . 2019 2.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Розрахунок статично визначуваних стержневих систем Кн. 1 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Статично невизначувані системи. Стійкість. Динаміка. Кн. 2 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Спеціальні задачі. Кн. 3 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Лавріненко Ю.М. , Савченко П.І. , Синявський О.Ю. , Войтюк Д.Г., Савченко В.В. , Голодний І.М. . Основи електроприводу. Підручник. . 2017 2.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Матвієнко М.П. . Пристрої цифрової електроніки. Навч пос. . 2019 2.0 шт Матвієнко М. П. . Проектування цифрових пристроїв. Підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Матвієнко М. П. . Промислова електроніка. Підручник. Збільшений формат . 2019 2.0 шт Буценко Л.М., Пирог Т.П. . Біотехнологічні методи захисту рослин. Підручник . 2018 2.0 шт Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. . Біохімічні основи мікробного синтезу : Підручник . 2019 2.0 шт Трегуб В.Г. . Автоматизація об’єктів періодичної дії. Підручник . 2019 2.0 шт Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Власенко Л.О., Іващук В.В., . Методи сучасної теорії управління. Підручник . 2018 2.0 шт Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. . Методологія наукових досліджень. Навч. посіб. . 2018 2.0 шт С.М. Василенко, В.І. Павелко, А.В. Форсюк, М.М. Масліков, Н.В. Іващенко, С.В. Барановська . ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА : навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Коваль В. . Правосуддя Єв : Збірка п’єс. . 2018 1.0 шт Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. . Архітектура комп’ютерів. (Реком. МОН) . 2016 2.0 шт Матвієнко М.П. . Комп'ютерна логіка. Вид. 2-ге перероблене та доповнене. Підручник (Реком. МОН) . 2019 4.0 шт Стафійчук В.І. . Рекреалогія . 2016 2.0 шт Федоренко В.Л. Чернеженко О.М . Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні . 2017 1.0 шт Лотюк О.С . Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні . 2016 1.0 шт Чернеженко О.М . Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі . 2018 1.0 шт За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка . Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуально ївласності («Крайнєвськічитання»): Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ . 2018 1.0 шт Кривий С. Л. . Дискретна математика-видавництво . 2017 6.0 шт Кривий С. Л. . Збірник задач з дискретної  математики . 2018 6.0 шт Островерхов М.Я., Сільвестров А.М., Зеленський К.Х. . Методи дослідження електротехнічних систем і комплексів. . 2019 10.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Загальна частина - 2018 2.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Особлива частина - 2018 2.0 шт Чепінога В. Г. - Економічна теорія - 2019 2.0 шт за ред. О.В. Зайчука - Загальна теорія держави і права - 2016 2.0 шт Мельник Р. - Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях - 2019 2.0 шт Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська - Захист прав споживачів - 2014 6.0 шт збірка творів. І. Франко, Л. Денисенко, А. Кокотюха - Зворотний бік злочину - 2017 1.0 шт укладач-Л. Ф.Ковальська твори І. Франка, О. Кобилянської, В. Винниченка - Злочин і кара в українській класичній прозі - 2008 1.0 шт Гультай М. М - Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції: монографія - 2017 2.0 шт Трофанчук Г. І. - Історія держави і права зарубіжних країн (2-ге видання) - 2018 2.0 шт за заг. ред. Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко - ІТ-сфера в Україні.Законодавство.Коментар.судова практика - 2018 6.0 шт За заг. Ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея - Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України - 2018 3.0 шт за загальною редакцією Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Луця В. В - Коментар Цивільного кодексу. 6-те видання. в 2-х томах - 2019 2.0 шт Шаповал В. М. - Конституційне право зарубіжних країн - 2018 2.0 шт Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. - Конституційне право України. Повний курс - 2019 10.0 шт За ред. В. Г. Гончаренко, Т. В. Варфоломеєва - Криміналістика Академічний курс: Підручник - 2018 2.0 шт Воробей П.А., Савченко А.В. - Кримінальні відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку - 2019 2.0 шт за ред.Кузьменко О. В. 3-те вид.допов.2018 р. - Курс адміністративного права України - 2018 2.0 шт Антонович М.М. - Міжнародне право - 2011 4.0 шт О. Баганець - Незручний прокурор - 2016 1.0 шт Коротюк О.В. - Нотаріальне посвідчення договорів. 2-ге видання - 2013 1.0 шт за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії - НПК Господарського кодексу України - 2019 2.0 шт В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. О. Стрельцов, О. І. Клименко - НПК Закону України "Про запобігання корупції" - 2019 2.0 шт Т. В. Бачинський, Р.І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.; За заг. ред. Т. В. Бачинського - Основи ІТ- права - 2019 2.0 шт Савчин М. В. - Порівняльне конституційне право - 2019 10.0 шт Кокотюха А. А. - Поховання Аделі - 2013 2.0 шт Дроб’язко В. С. - Право інтелектуальної власності - 2019 2.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності - 2019 4.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів - 2019 1.0 шт Денисенко Л. В. - Розрахунковий стан - 2013 1.0 шт Є. Ф. Безродний - Світова класична думка про державу і право - 2019 2.0 шт Діна Рубіна. пер. з рос - Синдром Петрушки - 2017 1.0 шт за заг. ред. В. С. Ковальського - Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського Суду з прав людини - 2019 1.0 шт О. В. Дзера, І.В. Боднар - Сімейне право України - 2018 2.0 шт Саєнко Л. М. - Сучасний українсько-англійський словник - 2019 2.0 шт Грабовська .О.О. - Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України - 2018 3.0 шт за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка - Трудове право України - 2019 4.0 шт Кадєтова О.В. - Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності. Монографія - 2019 1.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Особлива частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Загальна частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт Баганець О. В. - Як вмирає правда про Майдан - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Бенджамін Франклін - 2019 2.0 шт Гілларі Клінтон - Важкі рішення - 2016 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції - 2018 3.0 шт Андре Агассі - Відкритий. Автобіографія - 2019 2.0 шт Дмитро Кулеба - Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот - 2019 2.0 шт Мері Дірборн - Гемінґвей - 2019 1.0 шт Александр Дюма - Граф Монте-Крісто - 2018 2.0 шт Девід Рокфеллер - Девід Рокфеллер. Мемуари - 2019 2.0 шт Джеф Сандерз - Диво п'ятої ранку. Як підкорити свій день ще до сніданку - 2018 1.0 шт Маріам Петросян - Дім, в якому - 2019 1.0 шт Девід Брукс - ДНК особистості - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Ейнштейн. Життя і всесвіт генія - 2019 1.0 шт Ха-Юн Чанґ - Економіка. Інструкція з використання - 2016 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Бояціс, Енні Маккі - Емоційний інтелект лідера - 2019 2.0 шт Макс Тігмерк - Життя 3.0. Доба штучного інтелекту - 2019 2.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 1 - 2017 1.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 2 - 2017 1.0 шт Ліса Москоні - Їжа для мозку. Наука розумного харчування - 2019 2.0 шт Вішен Лакʼяні - Код винятковості. Живи за власними правилами - 2019 1.0 шт Ден Лайонс - Крах. Моя невдача в стартап-бульбашці - 2018 2.0 шт Дж. Кенфілд, М. В. Гансен, Е Ньюмарк - Курячий бульйон для душі. Думай позитивно. 101 історія, що мотивує - 2019 2.0 шт Верн Гарніш - Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. - 2018 1.0 шт Раян Голідей - Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги - 2017 2.0 шт Крістофер Макдуґал - Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей - 2018 1.0 шт Бенджамін Гарді - Не примушуй себе. Альтернатива силі волі - 2019 1.0 шт Кел Ньюпорт - Не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі! - 2019 1.0 шт Кріс Восс, Тол Рез - Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів - 2019 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Девідсон - Нове Я. Вплив медитації на свідомість, тіло й мозок - 2019 1.0 шт Кевін Горслі - Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовування - 2019 3.0 шт Кріс Ґільбо - Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів - 2019 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії - 2019 3.0 шт Джессіка Бекол - Право на помилку. 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки - 2018 1.0 шт Нік Лавґров - Принцип мозаїки. Шість навичок дивовижного життя і кар'єри - 2019 1.0 шт Доктор Сьюз - Про Грінча, який украв Різдво - 2018 2.0 шт Пітер Камп - Прорив у швидкості читання. Книжка за день — це реальність - 2019 2.0 шт Едвард Конард - Рівні серед нерівних.Як добрі наміри знищують середній клас - 2019 2.0 шт Кріс Бейлі - Рік продуктивності. Експерименти з часом, увагою та енергією - 2019 2.0 шт Вільям Зінсер - Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів - 2018 2.0 шт Ніл Рекгем - Техніка продажу SPIN - 2019 2.0 шт Алекс Корб - У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю - 2019 2.0 шт Джон О'Лірі - У полум'ї: 7 кроків до найяскравішого життя - 2016 2.0 шт Катя Брандіс - Фристайлерка - 2018 2.0 шт Антоніо Гарсія Мартінес - Хаос у Кремнієвій долині. Стартапи, що зламали систему - 2018 2.0 шт Девід Райх - Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК - 2019 2.0 шт Джо Стадвелл - Чому Азії вдалося - 2017 2.0 шт Джейсон Генсон - Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя - 2017 2.0 шт Майкл Барбер - Як керувати урядом. На користь громадян і для спокою платників податків - 2019 1.0 шт Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - 2017 2.0 шт 2019-09-12 46.5
ТОВ "Юрінком Інтер" уклад.: М. Й. Ахвердова та ін. . Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рекомендації . 2019 2.0 шт Палеха Юрій, Ірина Смоловик . Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі: навч. посібник . 2018 2.0 шт Партико З. В. . Логіка (теоретичні основи та прикладне застосування в мас-медіа) : підручник. . 2018 2.0 шт А. В. Фурман, В. С. Біскуп, О. С. Морщакова . Загальна соціологія. Хрестоматія . 2019 5.0 шт Сенченко М.І. . Креативна революція . 2018 2.0 шт Сенченко Н.И. . Масс–медиа, пиар – или кто и как вам компостирует мозги . 2018 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: биологическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н. И. . Невидимая война: геофизическое оружие . 2019 2.0 шт Сенченко Н.И. . Невидимая война: психофизическое оружие . 2019 2.0 шт Палеха Ю.І. Горбань Ю.І. . Інформаційний бізнес. Навч. Пос. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Грушко В.І., Брадул О.М., Шепелюк В.А,Ільіна С.Б. . Аудит: підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій,та ін.; . Фінанси. Підручник . 2018 2.0 шт Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. . Фінанси. Підручник . 2019 5.0 шт Лютий І.О., Карпич А.Ю. . Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : монографія . 2019 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Візуальна аналітика мережевої оптимізації. Моделювання засобами MS Excel та yEd Graph Editor: Практикум. Збільш формат В5. . 2019 2.0 шт Бишовець Н.Г., Кузьмичов А.І., Куценко Г.В., Омецинська Н.В., Юсипів Т.В. . Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень. Навч. Пос . 2019 2.0 шт Верезомська І. Г., Олійник О. М. . Кадровий менеджмент : практикум . 2018 2.0 шт Кузьмичов А.І. . Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. . 2018 2.0 шт За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка . Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ) . 2018 2.0 шт Ситницький М. В. . Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія . 2018 2.0 шт Безкровний.М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д. . Управлінський консалтинг. Підручник. (Реком. МОН) . 2017 1.0 шт АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф. . 2018 2.0 шт Упорядник В. В. Поєдинок . Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.) . 2018 2.0 шт Мельник В.В. . Правове регулювання депозитарної та клірингової діяль-ності в Україні : монографія . 2019 1.0 шт Курочкін О. В. . Святково-обрядова культура : вибр. пр. . 2018 1.0 шт Іваненко Т. В. . Основи фінансової математики : підручник. Збільшений формат. . 2019 20.0 шт Бойко В.В., Відьмаченко А.П., Залоїло І.А., Малюта М.В., . Фізика з основами кваліметрії: Навчальний посібник . 2019 2.0 шт Бойко М.Ф. . Ботаніка. Водорості та мохоподібні. (Реком. МОН) . 2019 2.0 шт Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П. . Ботаніка. Підручник . 2018 4.0 шт Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко, Д. В. Дубина, А. М. Чурілов . Геоботаніка: методичні аспекти досліджень. Навчальний посібник . 2018 2.0 шт Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Устименко П.М. . Геоботаніка: Підручник. 2-ге вид. Збільшений формат В5. Блок прошитий . 2019 2.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Розрахунок статично визначуваних стержневих систем Кн. 1 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Статично невизначувані системи. Стійкість. Динаміка. Кн. 2 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт Філатов Г. В. . Опір матеріалів в задачах і прикладах : Спеціальні задачі. Кн. 3 : Навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 10.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Лавріненко Ю.М. , Савченко П.І. , Синявський О.Ю. , Войтюк Д.Г., Савченко В.В. , Голодний І.М. . Основи електроприводу. Підручник. . 2017 2.0 шт М.П. МАТВІЄНКО . ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ. Підручник . 2019 2.0 шт Матвієнко М.П. . Пристрої цифрової електроніки. Навч пос. . 2019 2.0 шт Матвієнко М. П. . Проектування цифрових пристроїв. Підручник. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Матвієнко М. П. . Промислова електроніка. Підручник. Збільшений формат . 2019 2.0 шт Буценко Л.М., Пирог Т.П. . Біотехнологічні методи захисту рослин. Підручник . 2018 2.0 шт Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. . Біохімічні основи мікробного синтезу : Підручник . 2019 2.0 шт Трегуб В.Г. . Автоматизація об’єктів періодичної дії. Підручник . 2019 2.0 шт Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Власенко Л.О., Іващук В.В., . Методи сучасної теорії управління. Підручник . 2018 2.0 шт Ладанюк А.П., Власенко Л.О., Кишенько В.Д. . Методологія наукових досліджень. Навч. посіб. . 2018 2.0 шт С.М. Василенко, В.І. Павелко, А.В. Форсюк, М.М. Масліков, Н.В. Іващенко, С.В. Барановська . ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА : навч. посіб. Збільшений формат В5 . 2019 5.0 шт Коваль В. . Правосуддя Єв : Збірка п’єс. . 2018 1.0 шт Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. . Архітектура комп’ютерів. (Реком. МОН) . 2016 2.0 шт Матвієнко М.П. . Комп'ютерна логіка. Вид. 2-ге перероблене та доповнене. Підручник (Реком. МОН) . 2019 4.0 шт Стафійчук В.І. . Рекреалогія . 2016 2.0 шт Федоренко В.Л. Чернеженко О.М . Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні . 2017 1.0 шт Лотюк О.С . Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні . 2016 1.0 шт Чернеженко О.М . Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі . 2018 1.0 шт За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка . Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуально ївласності («Крайнєвськічитання»): Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ . 2018 1.0 шт Кривий С. Л. . Дискретна математика-видавництво . 2017 6.0 шт Кривий С. Л. . Збірник задач з дискретної  математики . 2018 6.0 шт Островерхов М.Я., Сільвестров А.М., Зеленський К.Х. . Методи дослідження електротехнічних систем і комплексів. . 2019 10.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Загальна частина - 2018 2.0 шт Дзера О. В. - Договірне право. Особлива частина - 2018 2.0 шт Чепінога В. Г. - Економічна теорія - 2019 2.0 шт за ред. О.В. Зайчука - Загальна теорія держави і права - 2016 2.0 шт Мельник Р. - Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях - 2019 2.0 шт Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська - Захист прав споживачів - 2014 6.0 шт збірка творів. І. Франко, Л. Денисенко, А. Кокотюха - Зворотний бік злочину - 2017 1.0 шт укладач-Л. Ф.Ковальська твори І. Франка, О. Кобилянської, В. Винниченка - Злочин і кара в українській класичній прозі - 2008 1.0 шт Гультай М. М - Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції: монографія - 2017 2.0 шт Трофанчук Г. І. - Історія держави і права зарубіжних країн (2-ге видання) - 2018 2.0 шт за заг. ред. Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко - ІТ-сфера в Україні.Законодавство.Коментар.судова практика - 2018 6.0 шт За заг. Ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея - Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України - 2018 3.0 шт за загальною редакцією Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Луця В. В - Коментар Цивільного кодексу. 6-те видання. в 2-х томах - 2019 2.0 шт Шаповал В. М. - Конституційне право зарубіжних країн - 2018 2.0 шт Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. - Конституційне право України. Повний курс - 2019 10.0 шт За ред. В. Г. Гончаренко, Т. В. Варфоломеєва - Криміналістика Академічний курс: Підручник - 2018 2.0 шт Воробей П.А., Савченко А.В. - Кримінальні відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку - 2019 2.0 шт за ред.Кузьменко О. В. 3-те вид.допов.2018 р. - Курс адміністративного права України - 2018 2.0 шт Антонович М.М. - Міжнародне право - 2011 4.0 шт О. Баганець - Незручний прокурор - 2016 1.0 шт Коротюк О.В. - Нотаріальне посвідчення договорів. 2-ге видання - 2013 1.0 шт за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії - НПК Господарського кодексу України - 2019 2.0 шт В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. О. Стрельцов, О. І. Клименко - НПК Закону України "Про запобігання корупції" - 2019 2.0 шт Т. В. Бачинський, Р.І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.; За заг. ред. Т. В. Бачинського - Основи ІТ- права - 2019 2.0 шт Савчин М. В. - Порівняльне конституційне право - 2019 10.0 шт Кокотюха А. А. - Поховання Аделі - 2013 2.0 шт Дроб’язко В. С. - Право інтелектуальної власності - 2019 2.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності - 2019 4.0 шт За ред. В.С. Ковальського - Рішення ЄС з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів - 2019 1.0 шт Денисенко Л. В. - Розрахунковий стан - 2013 1.0 шт Є. Ф. Безродний - Світова класична думка про державу і право - 2019 2.0 шт Діна Рубіна. пер. з рос - Синдром Петрушки - 2017 1.0 шт за заг. ред. В. С. Ковальського - Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського Суду з прав людини - 2019 1.0 шт О. В. Дзера, І.В. Боднар - Сімейне право України - 2018 2.0 шт Саєнко Л. М. - Сучасний українсько-англійський словник - 2019 2.0 шт Грабовська .О.О. - Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України - 2018 3.0 шт за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка - Трудове право України - 2019 4.0 шт Кадєтова О.В. - Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності. Монографія - 2019 1.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Особлива частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової - Цивільне право України. Загальна частина: Підруч. 3-є вид - 2017 5.0 шт Баганець О. В. - Як вмирає правда про Майдан - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Бенджамін Франклін - 2019 2.0 шт Гілларі Клінтон - Важкі рішення - 2016 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції - 2018 3.0 шт Андре Агассі - Відкритий. Автобіографія - 2019 2.0 шт Дмитро Кулеба - Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот - 2019 2.0 шт Мері Дірборн - Гемінґвей - 2019 1.0 шт Александр Дюма - Граф Монте-Крісто - 2018 2.0 шт Девід Рокфеллер - Девід Рокфеллер. Мемуари - 2019 2.0 шт Джеф Сандерз - Диво п'ятої ранку. Як підкорити свій день ще до сніданку - 2018 1.0 шт Маріам Петросян - Дім, в якому - 2019 1.0 шт Девід Брукс - ДНК особистості - 2018 1.0 шт Волтер Айзексон - Ейнштейн. Життя і всесвіт генія - 2019 1.0 шт Ха-Юн Чанґ - Економіка. Інструкція з використання - 2016 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Бояціс, Енні Маккі - Емоційний інтелект лідера - 2019 2.0 шт Макс Тігмерк - Життя 3.0. Доба штучного інтелекту - 2019 2.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 1 - 2017 1.0 шт Вільям Ширер - Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини. Том 2 - 2017 1.0 шт Ліса Москоні - Їжа для мозку. Наука розумного харчування - 2019 2.0 шт Вішен Лакʼяні - Код винятковості. Живи за власними правилами - 2019 1.0 шт Ден Лайонс - Крах. Моя невдача в стартап-бульбашці - 2018 2.0 шт Дж. Кенфілд, М. В. Гансен, Е Ньюмарк - Курячий бульйон для душі. Думай позитивно. 101 історія, що мотивує - 2019 2.0 шт Верн Гарніш - Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. - 2018 1.0 шт Раян Голідей - Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги - 2017 2.0 шт Крістофер Макдуґал - Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей - 2018 1.0 шт Бенджамін Гарді - Не примушуй себе. Альтернатива силі волі - 2019 1.0 шт Кел Ньюпорт - Не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі! - 2019 1.0 шт Кріс Восс, Тол Рез - Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів - 2019 2.0 шт Деніел Ґоулман, Річард Девідсон - Нове Я. Вплив медитації на свідомість, тіло й мозок - 2019 1.0 шт Кевін Горслі - Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовування - 2019 3.0 шт Кріс Ґільбо - Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів - 2019 2.0 шт Френсіс Фукуяма - Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії - 2019 3.0 шт Джессіка Бекол - Право на помилку. 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки - 2018 1.0 шт Нік Лавґров - Принцип мозаїки. Шість навичок дивовижного життя і кар'єри - 2019 1.0 шт Доктор Сьюз - Про Грінча, який украв Різдво - 2018 2.0 шт Пітер Камп - Прорив у швидкості читання. Книжка за день — це реальність - 2019 2.0 шт Едвард Конард - Рівні серед нерівних.Як добрі наміри знищують середній клас - 2019 2.0 шт Кріс Бейлі - Рік продуктивності. Експерименти з часом, увагою та енергією - 2019 2.0 шт Вільям Зінсер - Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів - 2018 2.0 шт Ніл Рекгем - Техніка продажу SPIN - 2019 2.0 шт Алекс Корб - У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю - 2019 2.0 шт Джон О'Лірі - У полум'ї: 7 кроків до найяскравішого життя - 2016 2.0 шт Катя Брандіс - Фристайлерка - 2018 2.0 шт Антоніо Гарсія Мартінес - Хаос у Кремнієвій долині. Стартапи, що зламали систему - 2018 2.0 шт Девід Райх - Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК - 2019 2.0 шт Джо Стадвелл - Чому Азії вдалося - 2017 2.0 шт Джейсон Генсон - Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя - 2017 2.0 шт Майкл Барбер - Як керувати урядом. На користь громадян і для спокою платників податків - 2019 1.0 шт Пітер Ф. Друкер - Як управляти собою - 2017 2.0 шт 2019-09-12 27.5
ТОВ "Надійний Компаньйон" Мет.пружина в бобіні Ф 6,4 (1/4) біла 91000 1.0 шт Вішалки для календарів 200 мм біл., уп/100 5.0 упаков 2019-09-12 1.9
Футбольна асоціація студентів м.Києва Послуги по підготовці, організації та проведенню участі збірної команди КПІ ім.Ігоря Сікорського у XXI Чемпіонаті м.Києва з футболу 1.0 посл. 2019-09-11 12.0
ТОВ "НВП "РІКАС-ВАРТА" HVBdvr-X104DT цифровий відеорегістратор 1.0 шт HVB-DVP-F637-2.8-PoE відеокамера мережева 4.0 шт 2019-09-11 14.6
ТОВ "НВП "РІКАС-ВАРТА" Послуги з ремонту ДБЖ IPS-1280C-05 4.0 посл. 2019-09-11 2.9
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії 40.0 квар-год 2019-09-11 6.0
ФОП Осьмук С.Б. Налагоджування валів фарбового апарату 1.0 посл. Налагоджування та діагностика фарбового апарату 1.0 посл. 2019-09-11 2.0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії 240.0 квар-год 2019-09-11 48.0
ТзОВ "Епіцентр" Мітла березова, без ручки 4000.0 шт 2019-09-10 38.2
ТОВ "ОЛІМП БУД ГРУП" Отримання технічних умов на водопостачання та водовідведення об’єкту 1.0 посл. Розробка проекту водопостачання та водовідведення 1.0 посл. Виготовлення топографічної зйомки об’єкту водопостачання та водовідведення з погодженням Департаменту містобудування та архітектури м. Києва 1.0 посл. Нанесення об’єкту водопостачання та водовідведення з мережами водопостачання та водовідведення на генеральний план КПІ ім. Ігоря Сікорського 1.0 посл. Отримання акту розмежування водопровідних та каналізаційних мереж об’єкту водопостачання та каналізування 1.0 посл. Переоформлення та погодження Паспорту водного господарства для Майданчика №1 – пр-т Перемоги з Управлінням екологічного нагляду ПрАТ «АК» Київводоканал» 1.0 посл. Отримання умов на скид стічних вод для Майданчика №1 КПІ ім. Ігоря Сікорського – пр-т Перемоги 1.0 посл. 2019-09-09 78.8
ТОВ "Торгівельна компанія"Океан" ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-09 836.8
ФОП "СЛИВА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ " Капсульна кавоварка «NERO AROMA MO-EL 735 (SV803)/006 8.0 шт 2019-09-09 16.0
Виробничо-комерційна фірма "SUMY ELECTRON OPTICS" (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО) Піч індукційна вакуумна з аналітичним цифровим комплексом для дослідження порошків 1.0 шт 2019-09-09 647.0
ТОВ Алан ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-06 994.7
ПП "Хімджест" Друк інформаційних матеріалів: "Програма конференції УкрМіко'2019" блок: 32 стор, папір офсетний 80 г/м кв., друк 1+1; обкладинка: папір крйдований глянцевий 300г/м кв., 4+0, брошуруваняя - дві скоби, формат А5 150.0 шт 2019-09-06 2.3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Переяслав-Молпродукт" ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-06 324.9
Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" Експертиза кошторисної документації - капітальний ремонт системи теплопостачання індивідуального теплового пункту гуртожитку №8 КПІ ім.Ігоря Сікорського, за адресою: вул. Академіка Янгеля,20 1.0 посл. 2019-09-06 3.2
Видавництво "Право" Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум, видання 2-ге 1.0 шт Засади адміністративного судочинства (сучасний український контекст) Монографія 2019 1.0 шт Податкове право України. Підручник 2019 1.0 шт Страсбурзьке право. Європейський суд з прав людини 1.0 шт Адміністративна процедура. Навчальний посібник, 2019 1.0 шт Торгове право в державах Європи. Підручник 2017 1.0 шт Фінансове право.Підручник 2017 1.0 шт Кримінальний процес. Підручник, 2018 1.0 шт Судова медицина та судова психіатрія. Підручник, 2018 1.0 шт 2019-09-06 2.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Переяслав-Молпродукт" ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-06 359.5
ФОП Гринкевич С.О. Монтаж кондиціонера 24 1.0 посл. Фреономагістраль 6/16 7.0 п.м. 2019-09-05 5.1
ТОВ "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" Продовження домену за с. к. 206062 kpi.ua 1.0 посл. Продовження домену за с. к. 161537 kpi.in.ua 1.0 посл. 2019-09-05 1.9
ТОВ "Юрінком Інтер" Адвокатура України. Яновська О.Г. 2014 1.0 шт English of law International Instruments on Human Rights 1.0 шт Історія держави і права зарубіжних країн (Трофанчук) (2-ге видання) 2018 1.0 шт Конституційне право зарубіжних країн 2018. Шаповал 1.0 шт Конституційне право України (Шукліна, Совгиря) 2019р. 2.0 шт Конституційно-процесуальне право України (Совгиря О.В.) 1.0 шт Конституція України у судових рішеннях, 2011 1.0 шт Курс адміністративного права України (за ред.Кузьменко О.В.) 3-те вид.допов.2018 р. 1.0 шт НПК Закону України "Про запобігання корупції" 2019 1.0 шт Право інтелектуальної власності (Харитонова О.) 2019 1.0 шт Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки. Віхров О.П. 2017 1.0 шт Практика застосування законодавства у цивільному судочинстві України 2018 1.0 шт Проблеми сучасної конституціоналістики Випуск 4:Конституційне гуманітарне право 2017 1.0 шт Рішення ЄС з прав людини в кримінальних справах 2019 1.0 шт Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідно 2019 1.0 шт Суд, правоохоронні та правозахисні органи України 2007 1.0 шт Трудове право України (Іншин) 2019 1.0 шт 2019-09-05 3.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНДЕ АФАРІ" Повстяні протектори для меблів 2,5х2,5 см 120.0 шт Повстяні протектори для меблів 5 см. круглі 20.0 шт Повстяні протектори для меблів 2х6 см. 20.0 шт 2019-09-05 1.9
ТОВ «ДЕБЮТ УКРАЇНА» Драбина (стрем'янка Eurogold 218 8 сходинок) 1.0 шт Драбина діелектрична (з симетричною опорою ЗІМ ДСС-2,5 5 сходинок) 1.0 шт Драбина з алюмінію (стрем'янка Intertool 8 сходинок (LT-1008) 1.0 шт Драбина з алюмінію (стрем'янка Itoss Hobby 3917 7 сходинок (40600) 2.0 шт Драбина з алюмінію (універсальна 3-секційна 5,09м. Intertool (LT-0308) 1.0 шт Драбина з алюмінію (універсальна 3-секційна Krause Tribilo (129680) 1.0 шт Драбина з алюмінію (універсальна 3-х секційна 3,41м. Intertool (LT-0306) 2.0 шт Драбина трансформер з алюмінію (трансформер Intertool 4х4 4,75м. (LT-0029) 1.0 шт Драбина трансформер з алюмінію (трансформер Krause Multi Matic 4x4 (120649) 2.0 шт Робочий майданчик з алюмінію (поміст) Forte AOB4-206 (32390) 1.0 шт Робочий майданчик з алюмінію (поміст) VIRASTAR SM6 (4006) 1.0 шт 2019-09-04 44.5
ТОВ Грин Культура ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-04 392.6
ТОВ Грин Культура ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-09-04 545.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТ" НАТО 2019-09-03 124.9
Приватне підприємство "Апрєль" Жорсткий диск внутрішній 2ТБ для систем NAS 10.0 шт Жорсткий диск внутрішній 2ТБ 1.0 шт Жорсткий диск для серверів 2ТБ 10.0 шт Жорсткий диск SAS для серверів 8.0 шт Корпус комп'ютерний + БЖ 1.0 шт Процесорний кулер 1.0 шт Материнська плата 1.0 шт Накопичувач SSD 240ГБ 1.0 шт Оперативна пам'ять 16ГБ 3.0 шт Оперативна пам'ять серверна 16ГБ 8.0 шт Процесор Intel 1.0 шт Кріплення - перехідник для серверних дисків 8.0 шт 2019-09-03 189.8
ТОВ "Будівельно-траспортна компанія "Будспецсервіс" Екскаватор колісний ATLAS 1404 1.0 година 2019-08-30 10.0
ТОВ "Матіріалз Лаб" Суспензія №1 AL2O3 (оксид алюмінію) (48H) 0,04мкм 1.0 л 2019-08-30 7.0
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Нікітін Станіслав Артурович Тренажер для оказания первой помощи "ТАРАС-М Т4К" (торс с электроникой + программа для компьютера) 1.0 шт 2019-08-30 51.9
ТОВ НСК Будальянс Поточний ремонт навчального корпусу №17 (ауд.426, 424, сходова клітина з 1 по 5 пов. ) КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: м. Київ вул. Політехнічна, 12 1.0 Роботи Поточний ремонт навчального корпусу №17 (ауд.219) КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: м. Київ вул. Політехнічна, 12 1.0 Роботи 2019-08-30 217.7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Елевейтор Сервіс" Розробка проектно-кошторисної документації стадії «РП» ( робочий проект) «Капітальний ремонт. Заміна ліфтів рег. №№11923, 11924 в будівлі гуртожитка №19 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 146" 1.0 посл. 2019-08-30 44.0
ТОВ НСК Будальянс Поточний ремонт учбового корпусу №8 (ауд.64, коридор 1-го поверху) КПІ ім. Ігоря Сікорського,вул.Янгеля, 1/37к 1.0 Роботи 2019-08-30 170.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Елевейтор Сервіс" Розробка проектно-кошторисної документації стадії «РП» (робочий проект) «Капітальний ремонт. Заміна ліфтів рег. №№7058, 7057 в будівлі гуртожитка №16 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 3» 1.0 посл. 2019-08-30 33.0
ТОВ "Принт Маркет" Друк монографії: Формат: 148х210 мм, орієнтація книжна, обкладинка: мелована матова 300 г/кв.м, кольоровий друк 4+0.Блок:матовий 90-100 г/кв.м, 217с. друк ч/б 50.0 шт 2019-08-30 9.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ-К" Троянда Ель Торо 60см 30.0 шт 2019-08-30 0.5
ТОВ "Принт Маркет" Послуги по розробці дизайну та додруковку підготовку(розробка дизайну обкладинки, перевірка макету на придатність до друку, корекція макета, обробка зображення - кольорокорекція і ретуш, треппинг кольорів, спуск смуг) 1.0 посл. 2019-08-30 9.6
Товариство з обмеженою відповідальністю "Елевейтор Сервіс" Розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» на «Капітальний ремонт. Заміна ліфтів рег. №№11024, 11022 в будівлі гуртожитка №20 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 144» 1.0 посл. 2019-08-30 45.5
Товариство з обмеженою відповідальністю "Елевейтор Сервіс" Розробка проектно-кошторисної документації стадії «РП» ( робочий проект) «Капітальний ремонт. Заміна ліфта рег. №5270 в будівлі гуртожитка №15 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Металістів, 5») 1.0 посл. 2019-08-30 29.0
ТОВ "БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ Україна" Складені в модуль сонячні елементи, модель ТМ Talesun (TP660P-275) 3.0 шт 2019-08-30 14.8
ПП "Фірма СВ-БУД" Поточний ремонт навчального корпусу №35 (ауд.105, 123, 204, коридор 2 пов. 120-121 коридор 1 пов.,304, сходова клітина біля ауд.304, кімн. 403, 324, 204а, електрощит. 2 та 3 пов. ) КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: м. Київ пр-т Перемоги, 37а 1.0 посл. 2019-08-29 125.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА" Серверний системний блок 1.0 шт 2019-08-29 143.0
ТОВ "Проф дез контроль плюс" Дезинфекція 1001.5 м.кв. 2019-08-28 3.0
ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ" капітальний ремонт гуртожитку № 14 /туалети 2-5 пов. ліве крило/ КПІ ім. Ігоря Сікорського, за адресою:м. Київ, пр.Ковальский, 5 1.0 Роботи 2019-08-27 760.6
ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ" капітальний ремонт гуртожитку № 13 /туалети 2-5 пов. ліве крило/ КПІ ім. Ігоря Сікорського, за адресою:м. Київ, вул. Металістів, 8 1.0 Роботи 2019-08-27 755.0
ФОП Малеванов Олександр Васильович Умивальник Полісся 55 в комплекті з кріпленням ( з отвором) 180.0 шт Умивальник Полісся 55 в комплекті з кріпленням ( без отвором) 20.0 шт Чаша унітаза під навісний бачок 5.0 шт Чаша Генуя Дніпрокераміка 100.0 шт Компакт "Полісся" в комплекті з сидінням та арматурою кнопковою 120.0 шт Бачок для унітаза Cersanit Niagara 200.0 шт Бачок для унітазу COLOMBO ВЕКТОР 5.0 шт Пісуар Kolo Nova Pro 10.0 шт Мийка нержавіюча сталь 500х600, товщина 0,6 мм 20.0 шт Комплект кріплення для умивальника10*120 мм 250.0 шт Гнучке підведення "ігла" ,до "Ялинки" 500мм, комплект 350.0 шт Сифон Сифон для ванної нержавіючий випуск з переливом 250.0 шт 2019-08-27 464.0
ТОВ "ОПТА-ФОРТ" Послуги з обслуговування систем та устаткування відеоспостереження та контролю доступу 5.0 посл. 2019-08-27 25.0
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" Капітальний ремонт гуртожитку №16, МЗК з1-го по 9-й поверхи (1-й та 3-й стояк) КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: м. Київ, вул. Виборзька,3 1.0 Роботи 2019-08-23 3 025.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" Анкер 10х102мм, з гаком 80.0 шт Дюбель 12х80 мм, з шурупом під ключ 30.0 шт Болти меблевіM6x30 5V2 DIN 603 ЦБ 2000.0 шт Болти меблевіM6x50 5V2 DIN 603 ЦБ 3000.0 шт Болти меблевіM6x60 5V2 DIN 603 ЦБ 800.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х20мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х25мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х30мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х35мм DIN 933 к.п.5.8 200.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х40мм DIN 933 к.п.5.8 250.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ10х45мм DIN 933 к.п.5.8 235.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х20мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х25мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х30мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х35мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х40мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ12х45мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ14х70мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ16х70мм DIN 933 к.п.5.8 75.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х20мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х25мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х30мм DIN 933 к.п.5.8 100.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х35мм DIN 933 к.п.5.8 150.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х40мм DIN 933 к.п.5.8 300.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х45мм DIN 933 к.п.5.8 300.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ8х70мм DIN 933 к.п.5.8 315.0 шт Болти шестигранні оцинкованіМ6х40мм DIN 933 к.п.5.8 200.0 шт Гайка шестиграннаМ10 DIN 934 1500.0 шт Гайка шестиграннаМ12 DIN 934 100.0 шт Гайка шестиграннаМ14 DIN 934 200.0 шт Гайка шестиграннаМ16 DIN 934 150.0 шт Гайка шестиграннаМ6 DIN 934 100.0 шт Гайка шестиграннаМ8 DIN 934 1400.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом10x60 100.0 шт Дюбель для гіпсокартону метелик з саморізом 10х50 300.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом4х50 100.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом6х40 15700.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом6х40 потайний 2000.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом6х60 6500.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом6х80 1400.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом8х60 1400.0 шт Дюбель швидкого монтажа з ударним шурупом8х80 100.0 шт Заклепки4,8х12мм металеві 300.0 шт Конфірмат меблевий6,4х50мм 2000.0 шт Конфірмат меблевий7,0х50мм 2000.0 шт Конфірмат меблевий7,0х70мм 2000.0 шт Саморіз 3,5х1,6 для гіпсокартону, по дереву 10000.0 шт Саморіз 3,5х25 по дереву 40000.0 шт Саморіз 3,5х25 по металу 5000.0 шт Саморіз3,5х35 по дереву 26000.0 шт Саморіз 3,5х35 по металу 2500.0 шт Саморіз3,5х45 по дереву 14000.0 шт Саморіз 3,5х45 по металу 5000.0 шт Саморіз 3,5х55 по дереву 11000.0 шт Саморіз 3,5х55 по металу 4000.0 шт Саморіз 3,5х75 по дереву 3000.0 шт Саморіз 3,5х9,5 з буром (типу блоха) 17000.0 шт Саморіз 3,5х95 по дереву 2000.0 шт Саморіз 4,2х16 по металу з прес-шайбою 1000.0 шт Саморіз 4,2х75 по дереву 6000.0 шт Саморіз 4,2х75 по металу 3000.0 шт Саморіз 4,2х90 по дереву 3250.0 шт Саморіз 4,5х80 універсальний 500.0 шт Саморіз 4,8х95 по дереву 3500.0 шт Саморіз 4x60 універсальний 1500.0 шт Саморіз 4х16 меблевий 10000.0 шт Саморіз 4х30 меблевий 10000.0 шт Саморіз 5х60 універсальний потайна головка POZ цж 8000.0 шт Саморіз 6х80 універсальний 500.0 шт Саморіз M 3,9х16, цинк, білий, віконний, потайний 20000.0 шт Саморіз M 3,9х19, цинк, білий, віконний, потайний 20000.0 шт Саморіз M 3,9х25, цинк, білий, віконний, потайний 28000.0 шт Саморіз M 4,0х25, цинк, білий для ПВХ 32000.0 шт Саморіз M 4,0х35, цинк, білий для ПВХ 20000.0 шт Шайба плоска10х30 DIN 9021 300.0 шт Шайба плоска12х35 DIN 9021 150.0 шт Шайба плоска8х24 DIN 9021 350.0 шт 2019-08-23 60.0
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" Капітальний ремонт гуртожитку № 10 ( стояк № 13 МЗК в блоках 01-03; стояк № 11 МЗК в блоках 07-09; стояк № 10 МЗК в блоках 11-13; стояк № 4 МЗК в блоках 12 -14; стояк № 6 МЗК в блоках 18-20 /з 1-го по 5й поверхи/ 1.0 Роботи 2019-08-23 4 321.0
ФОП Вітков Анатолій Іванович ТЕН 93 А13/4,0П 220 (М22, гайки) 6.0 шт ТЕН 96 А13/4,0П 220 (М22, гайки) 18.0 шт ТЕН 112 А13/0,80 С 220 12.0 шт 2019-08-22 9.9
Автомобільне господарство Будівельного управління справами Послуги а/вишки 21м. 200.0 година Послуги а/крана 14 т. 40.0 година 2019-08-22 149.0
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДВА МЛИНА" ЦСХ 2-півріччя 2019 2019-08-22 735.6
ТОВ "БУД-СТАРТ" Поточний ремонт корпусу №2,( лабораторії №306, 312) КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна,33 1.0 посл. 2019-08-22 183.0
ПП "Бест Прінт" Плівка для ламінування А4 100 мк прозора 100шт. 4.0 упаков Плівка для ламінування А4 125 мк прозора 100шт.3920621990 1.0 упаков 2019-08-22 1.0
ТОВ "БУД-СТАРТ" Поточний ремонт учбового корпусу № 10 (2-й поверх: кім.10, коридорчик, кім.1, 6, 2, 5) КПІ ім. Ігоря Сікорського , за адресою: м. Київ, вул.Академіка Янгеля, 7Б 1.0 посл. 2019-08-22 159.9
ТОВ "ТРІАТЕК" Монтажні роботи системи кондиціонування 1.0 шт 2019-08-22 6.4
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Титан губчастий ТГ-90 0.09 т 2019-08-22 27.7
ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОВЕНТ" Вентилятор BVN BDRAX 300-2K 4.0 шт 2019-08-22 8.9
ПП "Інтерофіс" Електром'ясорубка МІМ-600 1.0 шт 2019-08-22 9.9
ФОП Залевський С.О. Буква "К" висотою 1,5 метри 1.0 шт Буква "П" висотою 1,5 метри 1.0 шт Буква "І" висотою 1,5 метри 1.0 шт 2019-08-22 8.9
Приватне підприємство "Плазма-Майстер" Демонтаж ушкодженої поверхні дна варильної ємності (1100х700мм) 0.77 м.кв. Демонтаж перемичок пароводяної сорочки (66шт. 20х120 мм) 0.158 м.кв. Заміна ушкодженої поверхні дна варильної ємкості (1100х700 мм) 0.77 м.кв. Заміна ушкоджених перемичок (66 шт. 20х120 мм.) 0.158 м.кв. Нержавіюча сталь (харчова) товщиною 1,5 мм 1.28 м.кв. Відрізні круги 6.0 шт Зварювальний дріт 5.0 кг Газ Аргон (балон) 1.0 шт 2019-08-22 9.9
ТОВ "ТРІАТЕК" Монтажні роботи системи кондиціонування 1.0 шт 2019-08-22 6.4
ПП "Світанок України" Миття вікон 223.0 м.кв. 2019-08-21 8.0
ПП "Світанок України" Миття люстр 12.0 шт 2019-08-21 6.0
ФОП Третько С.В. Обслуговування програми «UA – Бюджет комплексний облік для бюджетних установ» 1.0 посл. Додаткові доробки програми «UA – Бюджет комплексний облік для бюджетних установ» 100.0 година 2019-08-21 88.8
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЙС ВІКТОРІ" Розробка проектно-кошторисної документації для виконання утеплення стін та перекриття частини приміщень навчального корпусу №7 КПІ ім. Ігоря Сікорського, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 37к 1.0 посл. 2019-08-21 58.0
ТОВ "ТРІАТЕК" Технічне обслуговування кондиціонерів 10.0 шт 2019-08-21 6.0
ТОВ "ВІССМАНН" Оренда обладнання 1.0 посл. 2019-08-21 0.1
ФОП Мальцев В.І. Карта КПІ 1700х1200 мм ПВХ 3 мм 1.0 шт 2019-08-20 1.4
ТОВ "Євромета-Регіон" Мінеральна вата ТЕПЛО рулон 040-15 (2*50)*1200*6250мм) Кнауф 50.0 шт Плита ARMSTRONG BAjKAL, 600х600х12мм 2000.0 шт Профіль CD-60 (0,55 мм), 3м 330.0 шт Профіль CD-60 (0,55 мм), 4м 130.0 шт Профіль CW-100 (0,55мм), 3м 50.0 шт Профіль CW-100 (0,55мм), 4м 50.0 шт Профіль CW-50 (0,55мм), 3м 50.0 шт Профіль UD-27 (0,55мм), 3м 230.0 шт Профіль UD-27 (0,55мм), 4м 130.0 шт Профіль UW-100 (0,55мм), 3м 20.0 шт Профіль UW-100 (0,55мм), 4м 20.0 шт Профіль UW-50 (0,55мм), 3м 20.0 шт П-подібний кронштейн 60х250-СУПЕР (0,60) 50.0 шт З'єднувач для нарощування 60/90 50.0 шт З'єднувач хрестовий дворівневий 60/60 50.0 шт З'єднувач хрестоподібний КРАБ 148х148 (0,65 мм) 150.0 шт Кутове з'єднання для CD профілю 50.0 шт П-подібний кронштейн 60х125-СУПЕР (0,80 мм) 350.0 шт П-подібний кронштейн 60х250-СУПЕР (0,80мм) 100.0 шт П-подібний кронштейн 60х350-СУПЕР (0,80мм) 50.0 шт Прямий підвіс 200мм антивібрац. CD 60/27 50.0 шт Стрижень 125 мм, гачок 550.0 шт Стрижень 125 мм, кільце 550.0 шт Стрижень 250 мм, гачок 550.0 шт Стрижень 250 мм, кільце 550.0 шт Стрижень 500 мм, гачок 100.0 шт Стрижень 500 мм, кільце 100.0 шт Стрижень 1000 мм, гачок 50.0 шт Стрижень 1000 мм, кільце 50.0 шт Стрижень 1500 мм, гачок 50.0 шт Стрижень 1500 мм, кільце 50.0 шт Стрижень 2000 мм, кільце 50.0 шт Швидкопідвіс для CD-профілю (поворотний) 350.0 шт Швидкопідвіс пружинний метелик 2200.0 шт З`єднувач продольний для CD 48 50.0 шт Підвіс універсальний П-подібний для CD 48 профіля 50.0 шт Куток пристінний 19х24мм 3м білий стандарт 70.0 шт Профіль несучий T24/38/3600 мм білий 250.0 шт Профіль поперечний T24/25/1200 мм білий 800.0 шт Профіль поперечний T24/25/600 мм білий 800.0 шт Гипсокартон KNAUF ГКП (гіпсокартонна плита cтельова вологостійка) 2000*1200*9,5 мм 50.0 шт Гипсокартон KNAUF ГКП (гіпсокартонна плита cтельова вологостійка) 2500*1200*9,5 мм 50.0 шт Гипсокартон KNAUF ГКП (гіпсокартонна плита стельова) 2000*1200*9,5 мм 400.0 шт Гипсокартон KNAUF ГКП (гіпсокартонна плита cтельова) 2500*1200*9,5 мм 150.0 шт Плівка поліетиленова будівелна вторинна 150мкм 300.0 п.м. Стрічка д/швів серпянка 50ммх90м 100.0 шт Сітка склотканева штукатурна лугостійка фасад 160г/м2 5*5мм 1600.0 м.кв. Теплоізоляція IZOflex 54/9 100.0 п.м. Теплоізоляція IZOflex 28/6 50.0 п.м. Теплоізоляція IZOflex 22/6 50.0 п.м. Теплоізоляція IZOflex 35/6 50.0 п.м. Теплоізоляція IZOflex 42/9 100.0 п.м. Теплоізоляція 114*13 (Україна) 200.0 п.м. Шифер 8-хвильовий 1750x1130x5,8 мм 30.0 шт Металева рейка штукатурна маячна 6 мм*2,5м 200.0 шт Перфострічка монтажна 20x0,45 мм 10 м 20.0 шт З'єднуач поздовжній для профиля CD 60/27 50.0 шт Профіль CW-75 (0,55мм), 3м 20.0 шт Профіль UW-75 (0,55мм), 3м 35.0 шт Сітка зварна оцинкована 20x20x1 мм h=1 м 600.0 м.кв. Стрічка малярна 40м/30мм 10.0 шт Поролоновий ущільнювач 20мм х 10мм х 3м 50.0 шт Стрічка проти ковзання сіра 50 мм 5 м 5.0 шт Стрічка сигнальна 50мм х100м 8.0 шт Плита Лагуна колір білий 600 мм x 600 мм x7 мм 50.0 шт 2019-08-20 324.8
ТОВ "Флюід менеджмент систем" Послуги з ремонту кліматичної камери Mytron 1.0 посл. 2019-08-19 9.9
ПП "Аверс" Шнурок з логотипом конференції УкрМіко-2019 63.0 шт Блокнот з логотипом конференції УкрМіко-2019 63.0 шт Ручка з логотипом конференції УкрМіко-2019 63.0 шт Бейдж з логотипом конференції УкрМіко-2019 63.0 шт Пакет з логотипом конференції УкрМіко-2019 63.0 шт 2019-08-19 9.9
ФОП "ГОРОХ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ" Встановлення системи контролю і управління доступом 1.0 посл. Встановлення турнікета 2.0 посл. Встановлення огорожі 1.0 посл. Встановлення зчитувача 4.0 посл. Встановлення електрозамка 2.0 посл. Встановлення та розключення мережевого контроллера 2.0 посл. Настройка підключуння контроллера до програмного забезпечення 1.0 посл. Встановлення блоку живлення 2.0 посл. Встановлення дверного дотягувача 2.0 посл. Встановлення гнучкого переходу 4.0 посл. Прокладка кaбеля(рахується при встановленні по факту) 120.0 посл. Прокладка канала для кaбеля; створення штроб; складна прокладка кабеля(по факту) 10.0 посл. 2019-08-16 83.0
ФОП "МАРУЩАК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ " Комутатор TP-LINK TL-SG105 1.0 шт Комутатор TP-LINK TL-SG1024D 1.0 шт Маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N 1.0 шт 2019-08-16 2.7
ТзОВ "Епіцентр" Вентилятор підлоговий 30.0 шт Кавова машина еспрессо "Delonghi ECAM 350.15.B" 1.0 шт Капсульна кавоварка "NERO AROMA MO-EL 735 (SV803)/006 " 1.0 шт Мікрохвильова піч, об"єм : 20л 2.0 шт Обігрівач інфрачервоний "Zenet ZET-513" 2.0 шт Обігрівач керамічний інфрачервоний "Венеція" 30.0 шт Обігрівач типу конвектор "Термія" 4.0 шт Обігрівач тип масляний радіатор "Термія" 41.0 шт Обігрівач тепловентилятор "SATURN ST - HT 7645 K White" 3.0 шт Пилосмок "Rowenta RO6984EA" 2.0 шт Пилосмок "BOSCH BGS2UPWER1" 2.0 шт Пральна машина "LG F10B8ND" 1.0 шт Праска електрична, тип з парою 1.0 шт Сушарка для рук "Ballu Band 2000 DM Chrome" 1.0 шт Холодильник "Ergo MR-85" 1.0 шт Холодильник "Атлант MXM-2835-95" 1.0 шт Чайник електричний, об"єм - 1,7л. матеріал корпусу -метал/пластик. 40.0 шт 2019-08-16 223.1
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛОВА ДАРІАНА ОЛЕГІВНА Тюль Mevlana Seba (колір 101) 8.0 шт Тюль Elizabet 0466/90 (колір 16) 6.0 шт Тюль Elizabet 0466/90 (колір 001) 4.0 шт Портьєра Runotex Лаос (колір 270) 8.0 шт Портьєра Elizabet FA 01771 (колір 125) 6.0 шт Тасьма 82.0 м Гачки 2.0 упаков 2019-08-14 46.8
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРАСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Поточний ремонт навчального корпусу №23(аудиторія №231) КПІ ім. Ігоря Сікорського, за адресою: м.Київ,вул. Дашавська, 6/2 1.0 Роботи 2019-08-14 183.8
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРАСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Поточний ремонт корпус №22,( аудиторії №621, 623) КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Борщагівська, 115/3 1.0 Роботи 2019-08-14 168.5
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro