Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області

ЄДРПОУ: 40112249

  • 29.0мільйонів гривень
  • 376Угод
кому платила ця установа? за що платила? Дата Сума, тис. грн
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2020-06-04 6.3
НІКІТІШИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2020-06-04 4.5
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ 2.1. Послуги з ремонту здійснюються Виконавцем на підставі письмової заявки або усного звернення Замовника. Строк прийняття в роботу службового автотранспорту Замовника складає не більше 2 годин (з моменту заїзду автотранспорту на СТО Виконавця). 2.2. Сторони узгоджують: виконання послуг з ремонту, переліки та обсяги послуг, а також матеріали, обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини для їх виконання і зазначають їх у наряді-замовленні на надання послуг з ремонту (далі – наряд-замовлення). 2.3. Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором. 2.4. При неможливості доставки автомобіля для початку проведення послуг з ремонту у завчасно погоджений час Замовник має попередити про це Виконавця. Дата, на яку переноситься надання послуг з ремонту, узгоджується Сторонами додатково. При цьому Замовник не несе відповідальності за перенесення терміну доставки автомобіля. 2.5. Виконавець приймає на ремонт автомобілі Замовника після спільного визначення уповноваженими представниками Сторін їх технічного стану. 2.6. Процедура передачі – прийняття ТЗ від Замовника до Виконавця для надання послуг з ремонту здійснюється на підставі акту прийому - передачі дорожньо-транспортного засобу (ДТЗ) на СТО Виконавця. Збереження ТЗ під час надання послуг здійснюється на території Виконавця безоплатно. 2.7. Ризик пошкодження агрегатів автомобіля, його знищення або втрати, а також обов’язок відшкодування збитків власнику при здійсненні таких подій, покладається на Виконавця на весь час, з моменту надання йому автомобіля для надання послуг з ремонту. 2.8. Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. 2.9. Замінені деталі, обладнання, агрегати, складові частини, за виключенням тих що були замінені по гарантії, передаються Замовнику за вимогою в момент передачі автомобіля у відношенні якого здійсненого послуги з ремонту. Деталі, обладнання, агрегати, що не були затребувані Замовником в момент передачі автомобіля, утилізуються і поверненню не підлягають. 2020-04-16 48.0
ТОВ "КЮСОЛЮШНС СЕРІВС" 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтвердними документами відповідно до вимог чинного законодавства України. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк Товару складає12(дванадцять) місяцівз моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та в оригінальній упаковці Продавця. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2020-04-16 44.4
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ 2.1. Послуги з ремонту здійснюються Виконавцем на підставі письмової заявки або усного звернення Замовника. Строк прийняття в роботу службового автотранспорту Замовника складає не більше 2 годин (з моменту заїзду автотранспорту на СТО Виконавця). 2.2. Сторони узгоджують: виконання послуг з ремонту, переліки та обсяги послуг, а також матеріали, обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини для їх виконання і зазначають їх у наряді-замовленні на надання послуг з ремонту (далі – наряд-замовлення). 2.3. Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором. 2.4. При неможливості доставки автомобіля для початку проведення послуг з ремонту у завчасно погоджений час Замовник має попередити про це Виконавця. Дата, на яку переноситься надання послуг з ремонту, узгоджується Сторонами додатково. При цьому Замовник не несе відповідальності за перенесення терміну доставки автомобіля. 2.5. Виконавець приймає на ремонт автомобілі Замовника після спільного визначення уповноваженими представниками Сторін їх технічного стану. 2.6. Процедура передачі – прийняття ТЗ від Замовника до Виконавця для надання послуг з ремонту здійснюється на підставі акту прийому - передачі дорожньо-транспортного засобу (ДТЗ) на СТО Виконавця. Збереження ТЗ під час надання послуг здійснюється на території Виконавця безоплатно. 2.7. Ризик пошкодження агрегатів автомобіля, його знищення або втрати, а також обов’язок відшкодування збитків власнику при здійсненні таких подій, покладається на Виконавця на весь час, з моменту надання йому автомобіля для надання послуг з ремонту. 2.8. Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. 2.9. Замінені деталі, обладнання, агрегати, складові частини, за виключенням тих що були замінені по гарантії, передаються Замовнику за вимогою в момент передачі автомобіля у відношенні якого здійсненого послуги з ремонту. Деталі, обладнання, агрегати, що не були затребувані Замовником в момент передачі автомобіля, утилізуються і поверненню не підлягають. 2020-04-15 36.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промавтоматика Вінниця" 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 10 (десять) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2020-04-06 50.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ТОППТЕК" 2.1. Послуги надаються кваліфікованим персоналом Виконавця за місцезнаходженням сервісного центру Виконавця, який розташований за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, 4. 2.2. Замовник самостійно за власний рахунок забезпечує доставку Обладнання до місця надання Послуг, визначеного в п. 2.1 цього Договору, та повернення Обладнання з ремонту. 2.3. Приймання-передача Обладнання здійснюється Виконавцем у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за відповідними актами переміщення, форма яких встановлена у Додатку № 2 до цього Договору. 2.4. Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Обладнання за актом переміщення (Додаток № 2 до цього Договору), здійснює діагностування поломок та несправностей і надає Замовнику дефектний акт (Додаток № 3 до цього Договору) із зазначенням вартості ремонту, переліку деталей/вузлів/запчастин, що підлягають заміні, необхідних заходів (робіт) із відновлення працездатності Обладнання. 2.5. Замовник на підставі отриманого від Виконавця дефектного акту протягом 2 (двох) робочих днів приймає рішення щодо доцільності проведення ремонту Обладнання та повідомляє Виконавця про прийняте рішення у письмовій формі (листом на поштову адресу Виконавця, або засобами факсимільного зв’язку, або електронної пошти, зазначену у реквізитах цього Договору). 2.6. Виконавець, отримавши від Замовника письмове повідомлення про відмову від проведення ремонту Обладнання згідно дефектного акту, протягом 3 (трьох) робочих днів повертає Обладнання Замовнику за актом. 2.7. У разі прийняття Замовником рішення про доцільність проведення ремонту згідно дефектного акту, Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів приступає до ремонту Обладнання. 2.8. Загальний строк надання Послуг Виконавцем щодо кожної одиниці Обладнання не може перевищувати 60 (шести десяти) робочих днів з моменту отримання Обладнання Виконавцем за актом переміщення (Додаток № 2 до цього Договору), який є невід’ємною складовою частиною цього Договору. 2.9. Усі замінені в процесі надання Послуг за цим Договором деталі, вузли, запчастини тощо повертаються Виконавцем в момент передачі відремонтованого Обладнання Замовнику. 2.10. Сторони домовились, що усі акти переміщення (Додаток № 2 до цього Договору) з обох Сторін можуть підписуватися штатними працівниками Сторін, що визначені відповідальними за виконання цього Договору. 2.11. Відповідальною особою з боку Замовника є: Капітанчук К.В., тел.0672360635, e-mail Dorado_group@ukr.net. 2.12. Відповідальною особою з боку Виконавця є: Ткаченко Олександр Віталійович, тел. +38 (044) 223 99 43, e-mail ot@topptek.com . 2020-03-04 86.3
ТОВ "Безпека-Гарант-1" 4.1.1. Здійснювати охорону Об’єкту Замовника у відповідності до умов цього Договору. 4.1.2. У разі надходження спрацювання сигналізації на Об'єкті, що охороняється: - направляти на такий Об'єкт ГШР для вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації та відповідних дій ГШР в межах наданих законодавством України повноважень; - забезпечити прибуття ГШР на об’єкт Замовника у випадку спрацювання сигналізації найкоротшим шляхом у найкоротший термін; - в разі необхідності сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на Об'єкті; - здійснювати охорону Об’єкта шляхом візуального спостереження ГШР за Об'єктом після спрацювання сигналізації та повідомлення про це Замовника (або його уповноваженої особи) до його прибуття на Об'єкт, з оплатою у відповідності до п. 3.2 Договору. 4.1.3. За заявкою Замовника здійснювати обслуговування сигналізації, встановленої на Об'єкті. 4.1.4. За заявкою Замовника якісно та своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації. 4.1.5. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони Об’єкту . 4.1.6. Інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування сигналізацією. 2020-03-04 7.2
ТОВ "Безпека-Гарант-1" 4.1.1. Здійснювати охорону Об’єкту Замовника у відповідності до умов цього Договору. 4.1.2. У разі надходження спрацювання сигналізації на Об'єкті, що охороняється: - направляти на такий Об'єкт ГШР для вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації та відповідних дій ГШР в межах наданих законодавством України повноважень; - забезпечити прибуття ГШР на об’єкт Замовника у випадку спрацювання сигналізації найкоротшим шляхом у найкоротший термін; - в разі необхідності сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на Об'єкті; - здійснювати охорону Об’єкта шляхом візуального спостереження ГШР за Об'єктом після спрацювання сигналізації та повідомлення про це Замовника (або його уповноваженої особи) до його прибуття на Об'єкт, з оплатою у відповідності до п. 3.2 Договору. 4.1.3. За заявкою Замовника здійснювати обслуговування сигналізації, встановленої на Об'єкті. 4.1.4. За заявкою Замовника якісно та своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації. 4.1.5. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони Об’єкту . 4.1.6. Інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування сигналізацією. 2020-03-04 7.2
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОТЕХ" Ліцензар гарантує, що програмна продукція відповідає всім встановленим вимогам і стандартам виробника програмної продукції, а також державним стандартам 2020-02-28 156.0
ДП "ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ІНФОТЕХ" 2.1. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, нормам чинного законодавства, нормативно-правовим актам та нормативним документам щодо показників якості такого роду/виду Послуг. 2.2. У разі невідповідності наданих Послуг державним стандартам та/або умовам даного Договору Замовник має право відмовитись від прийняття і оплати таких Послуг. 2.3. Виконавець відповідає за належну якість та повноту наданих Послуг за Договором. 2020-02-28 75.0
ТОВ "Свiтлофор" 2.1. Якість Товару повинна відповідати ДСТУ 4278:2012 та ДСТУ 3650:2012 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.12.2014 № 1505, технічним вимогам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товару. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтверджувальними документами в порядку, встановленим Законом. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Продавець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. У разі, якщо покупець відмовиться від прийняття Товару неналежної якості, Продавець зобов’язується здійснити заміну Товару неналежної якості на Товар належної якості у 10-денний (десятиденний) строк з дати підписання Акту виявлених недоліків. 2.5. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час прийому Товару та були виявлені Покупцем та/або кінцевими споживачами (отримувачами) Товару протягом гарантійного строку, встановленого чинним законодавством. 2020-02-27 198.9
ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам установленим державними стандартами та технічними умовами щодо його якості. Постачання газу здійснюється за умови: наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ договору розподілу газу 2020-02-18 162.5
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" закупівля за рахунок замовника-490074,24; за рахунок надходжень від співспоживачів-орендарів-499998,24. 2020-02-10 990.1
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО" закупівля за рахунок споживача-436350,00; за рахунок співспоживачів-орендарів-5508,27 2020-02-10 441.9
ІНФОКОМ Оператор повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає порядку та умовам визначеним даним Договором, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1280-IV (із змінами), Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами України в сфері телекомунікацій 2020-01-24 78.0
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" Замовник зобов’язується: Оформляти письмову кореспонденцію відповідно відповідних Актів Всесвітнього поштового союзу, які передбачають вимоги до пересилання письмової кореспонденції, Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. №270, Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції, затвердженої наказом Міністерством інфраструктури України від 30.01.2015 р. №20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 за №158/26603 Рекомендовану кореспонденцію здавати тільки до об’єкта поштового зв’язку, зазначеного у договорі, за списком ф.103, який складається у 3-х примірниках (Додаток 3). Cписок ф. 103 в електронному вигляді формується за допомогою програмного забезпечення, інформація щодо якого розміщена на сайті Виконавця Виконавець зобов’язується: При прийманні поштових відправлень з відбитком про оплату працівником поштового зв'язку здійснюється перевірка якості оформлення поштового відправлення, правильності застосування тарифу та прораховується їх кількість. Виконавець несе відповідальність за прийняті поштові відправлення відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 р. №270 та ст. 18 Закону У країни "Про поштовий зв'язок". 2020-01-24 61.2
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" Учасник повинен поставити Замовнику електричну енергію, якість якої відповідає умовам ДСТУ 13109-97. 2019-12-23 124.9
ТОВ Альянс Строй Качество Якість виконання робіт з капітального ремонту не може бути нижчою встановлених нормативами характеристиками і вимог діючих ДБН України. Підрядник гарантує відповідність якості будівельних мaтepiaлiв, що ним постачаються, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів або інших документів, що посвідчують їх якість. Виявлені в ході пepeвipок неякісні роботи, підлягають у встановлені строки виправленню, а неякісні матеріали – заміні, про що складається відповідний акт за підписом уповноважених осіб. У випадку неусунення Підрядником в обумовлені Сторонами строки дефектів у виконаних роботах, Замовник вправі вимагати сплати штрафних санкцій у розмірі, що складає 20% вартості неякісно виконаних робіт, з обов’язковим усуненням дефектів. Проводити роботи у відповідності до вимог кошторисної документації, виконавчої схеми, державних будівельних норм, санітарних норм і правил, виконувати всі вимоги щодо охорони навколишнього середовища та протипожежних заходів, техніки безпеки та охорони праці, охорони довкілля; використовувати матеріали, якість яких відповідає державним стандартам і технічним умовам, іншим законодавчим актам України та умовам даного Договору. 2019-12-21 283.7
ПП "Будівельник-А" 2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт – з моменту укладання договору. Закінчення робіт – 27.12.2019. 2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику при наявності фінансування. 2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - в залежності від обсягів реального фінансування; - внесення змін до кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. 2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір 3.1. Роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу. 3.2. Зворотні матеріали залишаються на збереженні у Підрядника та передаються по акту Замовнику. 3.3. Підрядник забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством та умовами Договору, призначає наказом осіб, відповідальних за її ведення та направляє копії наказів Замовнику, забезпечує ведення журналу виконаних робіт. 2019-12-20 121.9
ПП "Будівельник-А" 2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт – з моменту укладання договору. Закінчення робіт – 27.12.2019. 2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику при наявності фінансування. 2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - в залежності від обсягів реального фінансування; - внесення змін до кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. 2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір 3.1. Роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу. 3.2. Зворотні матеріали залишаються на збереженні у Підрядника та передаються по акту Замовнику. 3.3. Підрядник забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством та умовами Договору, призначає наказом осіб, відповідальних за її ведення та направляє копії наказів Замовнику, забезпечує ведення журналу виконаних робіт. 2019-12-19 103.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промавтоматика Вінниця" 3.1. Роботи виконуються з використанням власних матеріалів Підрядника (запасних частин та витратних матеріалів, які є невід’ємною частиною послуг) та матеріалів Замовника, які наведені в Додатку №1 «Перелік обладнання» до даного договору. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-12-18 104.7
ФОП Поліщук Олександр Володимирович 3.1. Постачальник гарантує, що якість товару, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник гарантує, що товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-12-18 59.0
ТОВ "КЮСОЛЮШНС СЕРІВС" 4.1.Товар, що поставляється, відповідає всім діючим стандартам чи іншим нормативним документам на даний вид Товару. 4.2.Продавець гарантує комплектність Товару, що поставляється. Вимоги, за якими Товар визнається комплектним, викладені в технічній документації на Товар. 4.3.У разі порушення Продавцем умов зобов’язання щодо якості та комплектності Товару, Продавець зобов’язаний в п’ятиденний термін замінити Товар належної якості. 4.4. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. 2019-12-18 82.3
ПП "Будівельник-А" 1.2. Найменування робіт: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Південна, №67.» (далі – Об’єкт).1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені Договірною ціною та проектно-кошторисною документацією, які є невід’ємною частиною даного Договору.2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт – з моменту укладання договору. Закінчення робіт – 27.12.2019. 2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику при наявності фінансування. 2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - в залежності від обсягів реального фінансування; - внесення змін до кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. 2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір. 2019-12-18 15.8
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-12-18 139.1
ФОП Коновалюк Юлія Володимирівна 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-12-18 190.0
ТОВ "КЮСОЛЮШНС СЕРІВС" 4.1.Товар, що поставляється, відповідає всім діючим стандартам чи іншим нормативним документам на даний вид Товару. 4.2.Продавець гарантує комплектність Товару, що поставляється. Вимоги, за якими Товар визнається комплектним, викладені в технічній документації на Товар. 4.3.У разі порушення Продавцем умов зобов’язання щодо якості та комплектності Товару, Продавець зобов’язаний в п’ятиденний термін замінити Товар належної якості. 4.4. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. 2019-12-17 25.7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промавтоматика Вінниця" 3.1. Роботи виконуються з використанням власних матеріалів Підрядника (запасних частин та витратних матеріалів, які є невід’ємною частиною послуг) та матеріалів Замовника, які наведені в Додатку №1 «Перелік обладнання» до даного договору. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-12-17 60.0
ФОП Кожушний Ілля Олександрович 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-12-12 72.2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯРМУК" Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-12-12 58.1
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-12-06 17.1
ФОП Педоренко Владислав Юрійович 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та в оригінальній упаковці Продавця. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-12-05 2.2
Ісов Артем Володимирович 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-12-05 72.0
Ісов Артем Володимирович Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору 2019-12-05 70.7
НІКІТІШИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України 2019-12-03 78.0
НІКІТІШИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України 2019-12-03 58.6
БОРЗОВ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-12-02 188.8
ФОП Забужанський Богдан Ігорович 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання робіт. 3.2. Загальний строк виконання робіт не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. По закінченню робіт Виконавець передає Замовнику технічний звіт у 2-х примірниках та лист про відповідність проектної документації вимогам нормативних документів, виданим ГУ ДСНС України у Вінницькій області по акту здачі-приймання робіт. 3.4 Замовник на протязі 10 днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт зобов'язаний направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання науково-технічної продукції чи мотивовану відмову приймання робіт. 3.5 При неотриманні Виконавцем підписаного акту здачі-приймання протягом 10 днів з дня відправлення Замовнику, науково-технічна продукція рахується прийнятою з виконанням всіх умов Договору. 3.6 У випадку мотивованої відмови від приймання робіт, одночасно з відмовою, Замовник направляє Виконавцю робіт лист з переліком необхідних доробок, що належить узгодити з Виконавцем. 3.7 У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково їх прийняти та оплатити роботи згідно договору. 2019-12-02 13.5
ФОП Забужанський Богдан Ігорович 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання робіт. 3.2. Загальний строк виконання робіт не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. По закінченню робіт Виконавець передає Замовнику технічний звіт у 2-х примірниках та лист про відповідність проектної документації вимогам нормативних документів, виданим ГУ ДСНС України у Вінницькій області по акту здачі-приймання робіт. 3.4 Замовник на протязі 10 днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт зобов'язаний направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання науково-технічної продукції чи мотивовану відмову приймання робіт. 3.5 При неотриманні Виконавцем підписаного акту здачі-приймання протягом 10 днів з дня відправлення Замовнику, науково-технічна продукція рахується прийнятою з виконанням всіх умов Договору. 3.6 У випадку мотивованої відмови від приймання робіт, одночасно з відмовою, Замовник направляє Виконавцю робіт лист з переліком необхідних доробок, що належить узгодити з Виконавцем. 3.7 У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково їх прийняти та оплатити роботи згідно договору. 2019-12-02 13.5
ФОП Забужанський Богдан Ігорович 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання робіт. 3.2. Загальний строк виконання робіт не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. По закінченню робіт Виконавець передає Замовнику технічний звіт у 2-х примірниках та лист про відповідність проектної документації вимогам нормативних документів, виданим ГУ ДСНС України у Вінницькій області по акту здачі-приймання робіт. 3.4 Замовник на протязі 10 днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт зобов'язаний направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання науково-технічної продукції чи мотивовану відмову приймання робіт. 3.5 При неотриманні Виконавцем підписаного акту здачі-приймання протягом 10 днів з дня відправлення Замовнику, науково-технічна продукція рахується прийнятою з виконанням всіх умов Договору. 3.6 У випадку мотивованої відмови від приймання робіт, одночасно з відмовою, Замовник направляє Виконавцю робіт лист з переліком необхідних доробок, що належить узгодити з Виконавцем. 3.7 У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково їх прийняти та оплатити роботи згідно договору. 2019-12-02 13.5
Фізична особа - підприємець Стінський О.М. Якість матеріальних ресурсів, що використовуються при наданні Послуг повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. 2019-11-26 6.9
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Якість матеріальних ресурсів, що використовуються при наданні Послуг повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. 2019-11-26 25.2
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промавтоматика Вінниця" 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-11-22 93.5
ФОП Котик Т.В. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. Продавець відповідає за належну якість Товару Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору Ціна, асортимент, види, марки Товару, що підлягає передачі та його вартість зазначається у Видатковій накладній 2019-11-22 16.0
ФОП Педоренко Владислав Юрійович 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та в оригінальній упаковці Продавця. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-11-21 31.7
ФОП Педоренко Владислав Юрійович 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів технічним характеристикам (Додаток 1) та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та в оригінальній упаковці Продавця. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-11-21 128.9
ПП "Радіонет" 2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКОВІ послуги, перераховані та тарифіковані в Додатку № 1 даного Договору. 2.2. Термін початку надання послуг визначається дійсним підключенням до мережі Інтернет, або датою підписання даного Договору 2.3. У разі потреби проведення додаткових робіт в офісі ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК робить оплату цих робіт на підставі окремих рахунків, які виставляються ВИКОНАВЦЕМ. 2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, у тому числі в робочі дні, повідомивши ЗАМОВНИКА за 24 години про обслуговування. Планове обслуговування повинне мати місце не частіше одного разу на місяць і не довше 12 годин. 2.5. Перерви, причиною яких є обставини, визначені вище, не будуть розглядатися як неналежне виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору. 2.6. Якщо тимчасове припинення надання послуг ЗАМОВНИКОВІ або зниження параметрів якості послуг (далі – “перерва”) відбулося з прямої вини ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний усунути причини перерви протягом щонайбільше 24 годин з моменту надходження відповідного повідомлення ЗАМОВНИКОМ. 2.7. Підписаний Сторонами Акт про перерву в наданні послуг є підставою для звільнення ЗАМОВНИКА від сплати платежів за весь час, протягом якого послуги йому фактично не надавались. 2.8. Якщо належне надання послуг ЗАМОВНИКУ стане тимчасово не можливим (у т.ч. надання послуг належної якості) в силу причин, що знаходяться поза межами контролю ВИКОНАВЦЯ, в т.ч. причини технічного характеру (пошкодження ліній зв’язку, обладнання та ін..), ВИКОНАВЕЦЬ не несе жодних зобов’язань із надання послуг, доки причина, що викликала таку неможливість, не буде усунута. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ повинен вжити всіх можливих заходів для усунення такої причини в найкоротший термін. 2.9. Протягом терміну дії Договору Сторони (у т.ч. за ініціативою ЗАМОВНИКА) можуть домовитися про тимчасове припинення надання послуг, а також про зміну тарифу оформивши таке рішення письмовою Додатковою угодою із визначенням розміру платежів, що повинні сплачуватись ЗАМОВНИКОМ на користь ВИКОНАВЦЯ протягом всього терміну тимчасового припинення надання послуг. 2.10. Якщо Абонент протягом 5 (п’яти) банківських днів після закінчення терміну наданих послуг (робіт) не пред’явив у письмовій формі своїх заперечень (претензій) ВИКОНАВЦЮ, то послуги за вказаний період вважаються наданими якісно та прийняті ЗАМОВНИКОМ. 2.11. ВИКОНАВЕЦЬ має право на зміну тарифів на надання послуг, переліку та умов надання послуг із попередженням ЗАМОВНИКА, як це визначено нижче. 2019-11-21 5.4
ТОВ ФІРМА "СЕНС-СВ 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-11-14 2.9
ТОВ ФІРМА "СЕНС-СВ 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-11-14 7.9
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-11-13 91.1
ФОП Гаврилов Олександр Сергійович 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-11-13 160.9
ТОВ "Буделіта" 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-11-13 150.2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ТОППТЕК" Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (закупівля за рахунок коштів загального фонду) 97.0 послуга 2019-11-11 170.3
ПП "Будівельник-А" 2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт – з моменту укладання договору. Закінчення робіт – 27.12.2019. 2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику при наявності фінансування. 2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - в залежності від обсягів реального фінансування; - внесення змін до кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. 2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір 3.1. Роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу. 3.2. Зворотні матеріали залишаються на збереженні у Підрядника та передаються по акту Замовнику. 3.3. Підрядник забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством та умовами Договору, призначає наказом осіб, відповідальних за її ведення та направляє копії наказів Замовнику, забезпечує ведення журналу виконаних робіт. 2019-10-30 1 367.0
ФОП Котик Т.В. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. Продавець відповідає за належну якість Товару Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору Ціна, асортимент, види, марки Товару, що підлягає передачі та його вартість зазначається у Видатковій накладній 2019-10-28 49.9
ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Постачальник гарантує, що якість меблевої продукції, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкцій, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового погодження їх ескізу Замовником. 2019-10-28 14.4
ФОП Котик Т.В. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Продавець відповідає за належну якість Товару. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації Місце передачі Товару: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 2019-10-28 119.9
ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Постачальник гарантує, що якість меблевої продукції, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкцій, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового погодження їх ескізу Замовником. 2019-10-28 16.6
ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Постачальник гарантує, що якість меблевої продукції, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкцій, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового погодження їх ескізу Замовником. 2019-10-24 97.7
ПП "Будівельник-А" 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 60 (шістдесят) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-10-24 199.7
ТОВ "Буделіта" 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 60 (шістдесят) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-10-23 55.8
ТОВ "Буделіта" 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 60 (шістдесят) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-10-23 92.2
ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Постачальник гарантує, що якість меблевої продукції, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкцій, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового погодження їх ескізу Замовником. 2019-10-23 24.3
ФОП ВАСКОВНЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Надання Послуг здійснюється, за адресою Виконавця, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька,60. Передбачені цим Договором Послуги надаються підготовленим персоналом Виконавця із використанням власного обладнання, матеріалів, інструментів і приладів у відповідності до вимог нормативно-правових актів. Виконавець зобов’язується: Приступити до надання Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору; Надати Послуги із використанням власних інструментів, обладнання, приладів і матеріалів підготовленим професійним персоналом; Якість матеріалів, що використовуються Виконавцем для надання Послуг за цим Договором повинна відповідати державним стандартам і нормативам, а у випадку відсутності таких стандартів – вимогам, що звичайно ставляться до товарів такого виду. 2019-10-22 11.9
ФОП Педоренко Владислав Юрійович 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2.5. Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та в оригінальній упаковці Продавця. 2.6. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. 2019-10-07 2.2
ПП "Будівельник-А" 1.2. Найменування робіт: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Південна, №67.» (далі – Об’єкт).1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені Договірною ціною та проектно-кошторисною документацією, які є невід’ємною частиною даного Договору.2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт – з моменту укладання договору. Закінчення робіт – 27.12.2019. 2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику при наявності фінансування. 2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - в залежності від обсягів реального фінансування; - внесення змін до кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. 2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір. 2019-09-30 718.0
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-09-25 36.5
Штойко Владислав Миколайович Постачальник гарантує, що якість товару, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник гарантує, що товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-09-23 3.8
ФОП Забужанський Богдан Ігорович Початок робіт-з урахуванням строків, визначених в пп. 13.2 даного договору. Закінчення робіт-31.12.2019. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх замовнику при наявності фінансування; 2019-09-19 125.7
ФОП Жинжарова Ірина Михайлівна 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-09-03 22.2
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Продавець відповідає за належну якість Товару. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації Місце передачі Товару: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 2019-08-29 17.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Він-Гід інжиніринг" Проектно-кошторисна документація надається Замовнику із позитивним експертним висновком експертизи, вартість якої входить в загальну вартість проектно-кошторисної документації у чотирьох примірниках на паперових носіях та один примірник в електронному вигляді. 1.5. Підрядник до проходження експертизи надає Замовнику проектно-кошторисну документацію на попереднє узгодження. 1.6. Підрядник підтверджує, що укладення та виконання ним даного Договору не суперечить нормам діючого законодавства України та відповідає його вимогам, а також підтверджує, що укладення і виконання даного Договору не суперечить меті його діяльності, положенням та локальним нормативним актам. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання робіт. 3.2. Загальний строк виконання робіт не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. По закінченню робіт Підряднику передає Замовнику Робочий проект у 4-х (чотирьох) примірниках в паперовому вигляді по акту здачі-приймання робіт. 3.4 Замовник на протязі 10 днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт зобов'язаний направити Підряднику підписаний акт здачі-приймання Робочого проекту чи мотивовану відмову приймання робіт. 3.5 При неотриманні Підрядником підписаного акту здачі-приймання протягом 10 днів з дня відправлення Замовнику, проектно-кошторисна документація рахується прийнятою з виконанням всіх умов Договору. 3.6 У випадку мотивованої відмови від приймання робіт, одночасно з відмовою, Замовник направляє Підряднику робіт лист з переліком необхідних доробок, що належить узгодити з Підрядником. 3.7 У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково їх прийняти та оплатити роботи згідно договору. 2019-08-28 77.0
ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Постачальник гарантує, що якість меблевої продукції, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкцій, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового погодження їх ескізу Замовником. 2019-08-28 19.5
Штойко Владислав Миколайович Постачальник гарантує, що якість товару, яка поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам, державним стандартам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам цього Договору. 3.2. Постачальник гарантує, що товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-08-28 6.2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ТОППТЕК" Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки(закупівля за рахунок коштів спеціального фонду, постійний кошторис-110198,55грн; спеціальний фонд, довідка №31/3288 від 18.02.2019-40669,69 грн 41.0 послуга 2019-08-12 150.9
ФОП Забужанський Богдан Ігорович Початок робіт-з урахуванням строків, визначених в пп. 13.2 даного договору. Закінчення робіт-31.12.2019. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх замовнику при наявності фінансування; 2019-07-31 79.7
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору 2019-07-26 8.8
Ісов Артем Володимирович закупівля за рахунок коштів загального фонду (постійний кошторис) 2019-07-24 103.9
БОРЗОВ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-07-23 4.3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промавтоматика Вінниця" Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені Договірною ціною та локальним кошторисом, які є невід’ємною частиною даного Договору. 3.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Договору Підрядник приступає до виконання Робіт. 3.2. Загальний строк проведення Робіт не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту підписання Договору. 3.3. Підрядник зобов’язується забезпечити виконання Робіт кваліфікованими спеціалістами з використанням необхідного технологічного обладнання, інструментів, що відповідають вимогам чинного законодавства України. 3.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам нормативної, технічної і експлуатаційної документації. 3.5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці несе Підрядник, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці свого персоналу перед початком виконання Робіт. Зі свого боку, Замовник зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виконання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт. 3.6. Виконання Робіт посвідчується актом за примірною формою КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» і КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (далі – Акт), які Підрядник надає Замовнику для підписання протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання робіт на об’єкті Замовника. 3.7. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо їх кількості та якості, надсилає Підряднику підписаний примірник Акту або вмотивовану відмову від приймання Робіт. Якщо протягом цього часу Замовник без об'єктивних причин не підписує Акт та не пред’являє Підряднику претензій, Акт вважається підписаним, а Роботи такими, що прийняті Замовником без зауважень. 3.8. У випадку наявності зауважень Замовника до виконаних Робіт у встановлений п.3.9 Договору строк Сторонами укладається двосторонній акт про виявлені недоліки та необхідні доробки із зазначенням терміну їх виконання. 3.9. При виявленні будь-яких недоліків Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Підрядника, а Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів направити свого представника для складання акта виявлених недоліків та з’ясування причин їх виникнення. 3.10. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Підрядником про закінчення Робіт. 2019-07-22 64.2
ФОП Забужанський Богдан Ігорович Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-07-22 21.7
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Продавець відповідає за належну якість Товару. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації Місце передачі Товару: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 2019-07-19 24.9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ АВТО ВІННИЦЯ" Виконавець зобов’язується у відповідності до умов даного Договору здійснювати технічне обслуговування службового автотранспорту, з наданням у повному обсязі необхідних запчастин, деталей, матеріалів і супроводжуючих товарів (в подальшому – послуги з ремонту) на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89. 1.2. Послуги з ремонту спрямовані на підтримку необхідних споживчих якостей ТЗ Замовника. 2019-07-19 6.7
ІНФОКОМ Оператор повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає порядку та умовам визначеним даним Договором, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1280-IV (із змінами), Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами України в сфері телекомунікацій 2019-06-27 19.9
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Продавець відповідає за належну якість Товару. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації Місце передачі Товару: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 2019-06-25 14.9
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. Продавець відповідає за належну якість Товару Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору Ціна, асортимент, види, марки Товару, що підлягає передачі та його вартість зазначається у Видатковій накладній 2019-06-25 7.8
ФОП Пащенко Лариса Станіславівна 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2.3. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця. 2.4. Продавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час звичайного прийому Товару. 2019-06-12 11.3
ТОВ ФІРМА "СЕНС-СВ 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. 2.2. Продавець відповідає за належну якість Товару. 2019-06-10 0.9
ФОП Забужанський Богдан Ігорович Початок робіт-з урахуванням строків, визначених в пп. 13.2 даного договору. Закінчення робіт-31.12.2019. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх замовнику при наявності фінансування; 2019-06-05 72.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БЕЗПЕКА - ГАРАНТ " 2.1. Термін надання послуг не більше 7 (семи) днів з моменту укладення Договору та отримання обладнання для подальшого його монтажу та налагодження. 2.2. Послуги з монтажу та пусконалагоджування системи охоронної сигналізації, надаються Виконавцем з використанням власних матеріалів (пасивного обладнання, яке є невід’ємною частиною послуг), які зазначені у Калькуляції (додаток № 2). 2.3. Виконавець доставляє власні матеріали для надання послуг на місце монтажу власним транспортом та за свій рахунок. 2.4. Оформлення фактично наданих послуг здійснюється шляхом підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг та акту введення системи охоронної сигналізації в експлуатацію. 2.5. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання наданих послуг, Сторонами складається двосторонній Акт із переліком необхідних доопрацювань, термінів їхнього виконання. Оплата додаткових робіт у цьому випадку Замовником не здійснюється. 2.6. Гарантія на виконані роботи - становить 1 рік з дати підписання акту здачі-приймання наданих послуг 2.7. Усунення всіх несправностей, що виникли в гарантійний термін з вини Виконавця, проводиться за рахунок Виконавця, у погоджені із Замовником строки. 2019-06-05 3.3
Державне підприємство "Національні інформаційні системи" Повне найменування Товару, його виробник, кількість, вартість зазначається у Специфікації (Додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору. 1.3. Гарантійні зобов’язання щодо якості Товару, переданого у власність Покупця відповідно до умов цього Договору, несе виробник Товару відповідно до чинного законодавства та технічної документації (гарантії), що йде у комплекті разом із кожною одиницею Товару. 2019-06-03 2.0
ШЕВЧУК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ Надання Послуг здійснюється, за адресою Виконавця, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 81/3. Передбачені цим Договором Послуги надаються підготовленим персоналом Виконавця із використанням власного обладнання, матеріалів, інструментів і приладів у відповідності до вимог нормативно-правових актів. Виконавець зобов’язується: Приступити до надання Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору; Надати Послуги із використанням власних інструментів, обладнання, приладів і матеріалів підготовленим професійним персоналом; Якість матеріалів, що використовуються Виконавцем для надання Послуг за цим Договором повинна відповідати державним стандартам і нормативам, а у випадку відсутності таких стандартів – вимогам, що звичайно ставляться до товарів такого виду. 2019-05-31 2.5
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-05-23 58.3
КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Ремонт службового автотранспорту здійснюється на станції технічного обслуговування автомобілів (в подальшому - СТО) Виконавця Замовник самостійно доставляє автомобіль для проведення ремонту на СТО Виконавця у завчасно погоджений час. У випадках, якщо автомобіль знаходиться в технічному несправному стані та замовник не може доставити його на СТО самостійно, виконавець надає послуги з евакуації, оплата яких здійснюється за окремо укладеним договором Виконавець надає послуги з ремонту відповідно до “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту ”, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998р. №102, в тому числі при відсутності експлуатаційної документації на ТЗ та внесення Замовником при попередніх ремонтних роботах конструктивних змін, що не відповідають технології виробника. Ціна за послуги з ремонту автомобіля Замовника зазначається у специфікації (Додаток № 1 до цього Договору). При розрахунку ціни кожної послуги враховано вартість всіх робіт та запасних частин, необхідних для виконання цієї послуги. Виконавець зобов’язаний: Під час надання послуг з ремонту використовувати та встановлювати на автомобілях Замовника оригінальні запчастини, матеріали та які виготовляються та пропонуються безпосередньо виробниками транспортних засобів Надавати весь комплекс послуг з ремонту автомобілів Замовника у точні строки обумовлені Сторонами, або у відповідності з вимогами технічного обслуговування і виконанням ремонтних робіт, які передбачені умовами заводу - виробника автомобілів. а) у випадку неякісного надання послуг з ремонту, передбачених цим Договором невідкладно ліквідувати неполадки та недоліки за власний рахунок. б) забезпечувати збереження ТЗ та нести матеріальну відповідальність, пов’язану із недоліками збереження і правильним використання на СТО наданого на послуги з ремонту автомобіля Замовника. Гарантувати якість та відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах наданих послуг з ремонту щодо кожного ТЗ Замовника Гарантійний строк (термін) відповідності отриманих послуг з ремонту зазначається в місяцях або за часом експлуатації транспортного засобу (показником відстані, що пройде автомобіль). Виконавець на встановлені ним обладнання та/або деталі, агрегати, складові частини і надані послуги з ремонту надає гарантію терміном на 12 місяців, крім тих запчастин, які мають чітко визначений термін експлуатації згідно з пробігом ТЗ (свічки запалювання, фільтри, гальмівні колодки та інше). 2019-05-23 25.2
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору. Продавець відповідає за належну якість Товару Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації. Якщо протягом гарантійного строку Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець зобов’язаний замінити неякісний Товар за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. Продавець зобов’язується здійснити передачу Товару за місцезнаходженням Покупця за адресою: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору Ціна, асортимент, види, марки Товару, що підлягає передачі та його вартість зазначається у Видатковій накладній 2019-05-23 5.6
Драган Юнія Ігорівна Продавець зобов'язаний передати Покупцеві Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів та умовам цього Договору Продавець відповідає за належну якість Товару. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Продавця Гарантійний строк придатності Товару складає 12 місяців з моменту надання Товару Покупцеві, якщо інше не встановлено Договором. Гарантійний строк придатності є чинним за умов зберігання Товару Покупцем в належних для даного Товару умовах та дотримання інструкції з його експлуатації Місце передачі Товару: м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 2019-05-23 14.9
ТОВ "Безпека-Гарант-1" 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-05-16 17.9
ТОВ "Безпека-Гарант-1" 3.1. Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 2019-05-16 5.6
БОРЗОВ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам та вимогам цього Договору. 2019-05-16 3.0
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.