КУ "Управління майном Сумськоі обласної ради"

ЄДРПОУ: 21107251

  • 204.1мільйонів гривень
  • 710Угод
кому платила ця установа? за що платила? Дата Сума, тис. грн
ЗЕМЛЯКОВА КАРИНА МИКОЛАЇВНА Якість і комплектність товару повинні відповідати технічним вимогам, які встановлені чинними державними стандартами України та/або ТУ. Товар повинен бути придатним для використання за цільовим призначенням відповідно до вимог виробника товару протягом строку експлуатації та/або використання 2020-09-25 2.1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 2018" Товар за своєю якістю повинен відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України 2020-09-11 0.7
ФОП Земляков Дмитро Володимирович Послуги з заправки, регенерації картриджів. Послуги надаються належної якості відповідно до чинного законодавства України. 2020-09-10 1.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС" Послуги з висвітлення діяльності Управління майном Сумської обласної ради на телебаченні 1.0 послуга 2020-09-02 70.0
"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЯРМАРОК" Рекламні послуги (розміщення рекламних текстів, оголошень) надаються належної якості згідно вимог чинного законодавства 2020-09-02 1.5
ФОП Земляков Дмитро Володимирович Послуги з заправки, регенерації картриджів. Послуги надаються належної якості відповідно до чинного законодавства України. 2020-08-07 0.8
ФОП Земляков Дмитро Володимирович Послуги з заправки, регенерації картриджів. Послуги надаються належної якості відповідно до чинного законодавства України. 2020-07-16 1.7
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА Виконавець забезпечує зберігання та охорону транспортного засобу відповідно до вимог «Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 115. 2020-07-15 2.2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" Предметом є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації Страхувальником транспортних засобів. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 р. № 1961-IV 2020-07-08 0.9
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" Предметом є майнові інтереси Страхувальника , що не суперечать Закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом. Послуги надаються надаються належної якості, відповідно до чинного законодавства України. 2020-07-08 16.0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" Предметом є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації Страхувальником транспортних засобів. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 р. № 1961-IV 2020-07-08 1.4
САЛОГУБ РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ Товар повинен відповідати вимогам ТУ У 11.0-31787428-001:2015 (далі -«ТУ У»). Якість Товару, що поставляється підтверджується Висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи та посвідченням якості, належним чином завірену копію якого Постачальник зобов'язується надавати Покупцю в момент передачі кожної партії Товару. Постачальник гарантує відповідність якості Товару, що поставляється вимогам ТУ У протягом терміну зберігання Товару при дотриманні Покупцем умов зберігання Товару. 2020-07-07 1.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" Послуги повинні відповідать вимогам ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що грунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння» та Вимогам до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених Наказом Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 р. №1236/5/453. Порядок надання послуг визначається: - Законами України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-УІІІ (далі - Закон) та «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05. 2003 р. № 851 -IV; - Наказом ДСТСЗІ СБУ від 13.01.2005 р. №3 «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБУ від 10.05.2006 р. № 50) (далі - Правила). Надавач послуг повинен: 3.2.1. своєчасно та якісно надавати послуги КЕП; 3.2.1. вчасно та якісно постачати програмного комплексу «Варта»; 3.2.2. забезпечувати захист інформації, персональних даних підписувачів, використовуючи комплексну систему захисту інформації, на яку контролюючим органом видано атестат відповідності; 3.2.3. використовувати в якості алгоритмів КЕП стандарти ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 4145-2002, ДСТУ ГОСТ 28147:2009; 3.2.4. використовувати надійні засоби КЕП для надання послуг КЕП; 3.2.5. цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів; 3.2.6. перевіряти дані, що вносяться до сертифіката, правочинність електронних заявок, заяв на блокування, поновлення та скасування сертифікатів; 3.2.7. скасовувати, блокувати, поновлювати сертифікати та інформувати підписувачів про зміну статусу їх сертифікатів у випадках, передбачених законодавством України; 3.2.8. перевіряти законність звернень про скасування, блокування,, поновлення сертифікатів та зберігати документи, на підставі яких сертифікати були скасовані, заблоковані чи поновлені; 3.2.9. формувати сертифікати і видавати, за бажанням- Клієнта, в електронній формі та у формі паперового документа; 3.2.10. зберігати сформовані сертифікати упродовж строку, що передбачений законодавством; 3.2.11. надати засіб КЕП, що має експертний висновок за результатами державної експертизи ДССЗЗІ України у сфері криптографічного захисту інформації; 3.2.12. перевірити володіння підписувачем особистим ключем, який відповідає відкритому ключу, наданому для формування сертифіката; 3.2.13. забезпечувати цілодобовий доступ користувачів до сертифікатів підписувачів, які дали на це згоду, до даних про статус сертифікатів на сайті; 3.2.15. шляхом розміщення на сайті, в електронному вигляді передавати Клієнту експлуатаційну документацію на програмний комплекс «Варта», зокрема «Інструкцію із забезпечення безпеки експлуатації» та «Інструкцію про порядок генерації ключів та поводження,із ключовими документами», в яких указуються порядок установлення та обслуговування програмного комплексу «Варта», забезпечення ключовими документами (ключовими даними), а також ужиття заходів щодо забезпечення режиму безпеки; 3.2.16. надавати консультації з питань щодо створення, перевірки, та використання КЕП, засобів та процедури генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних за явок. 2020-06-18 0.5
Фізична особа-підприємець Риб'якова Ольга Миколаївна надати послугу в обумовлений строк із дотриманням належної її якості у відповідності до вимог інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна» затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.05.2001 року №127 (із змінами та доповненнями); 2020-06-17 26.2
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2020-06-15 28.5
ФОП Педченко А.М. Послуги з оцінки об’єкта малої приватизації - будівля, нежитлова будівля, аптека площею 107,1 кв.м. розташованої за адресою: Сумська обл., Лебединський район, с. Василівка, вул. Широка (Комсомольська), 24, що обліковується на балансі комунального підприємства Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ». Під час оцінки визначається ринкова вартість Об’єкта, відповідно до вимог Методики оцінки майна, затв. КМУ №1891 від 10.12.2003 р. (в редакції затв. Постановою КМУ №224 від 20.02.2019 р.), та Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 2020-05-15 2.5
Адвокатське обє'днання "Легал суппорт груп" Надання правових послуг фахівцями Компанії у визначених і погоджених з Клієнтом питаннях правового супроводу діяльності Клієнта на постійній основі упродовж дії договору відповідно до чинного законодавства 2020-05-13 49.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ БТІ" надати послугу в обумовлений Договором строк із дотриманням належної її якості у відповідності до вимог інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна» затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.05.2001 року №127 (із змінами та доповненнями); 2020-04-15 1.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ БТІ" надати послугу в обумовлений Договором строк із дотриманням належної її якості у відповідності до вимог інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна» затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.05.2001 року №127 (із змінами та доповненнями); 2020-04-15 1.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів, які діють на території України, що підтверджується паспортом якості виробника та/або сертифікатом відповідності (для товару, я м і піддягає сертифікації) 2020-03-30 198.9
КРЕМЕЗНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРОПОЗИЦІЇ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ TOYOTA CAMRY 3,5, TOYOTA CAMRY № п/п Перелік послуг Ціна, грн. 1 Цілодобове обслуговування автомобілів 12000,00 2 Позачергове обслуговування даних автомобілів 12000,00 3 Наявність сканерів для електронної діагностики автомобілів 10000,00 4 Капітальний ремонт вузлів та агрегатів 17000,00 5 Евакуатор 1500,00 6 Мийка автомобілів 7000,00 7 Мийка вузлів та агрегатів автомобіля 3000,00 8 Регулювання розвалу-сходження 1500,00 9 Слідкування за технічним станом та регламентом ТО автомобілів 15000,00 10 Шиномонтаж 1500,00 11 Сезонне зберігання шин 1000,00 12 Виїзд спеціаліста з обладнанням для діагностики та усунення поломки авто в дорозі 5000,00 13 Залучення інших спеціалістів для непрофільного ремонту 1500,00 14 Цілодобове консультування в режимі он-лайн на випадок форсмажорних ситуацій 1500,00 15 Надання послуги доставки авто своїм ходом до місця ремонту та здачі замовнику після ремонту у вказаному ним місці водієм автосервісу 3000,00 16 Доставка вузлів та агрегатів до суміжних спеціалістів силами автосервісу 1500,00 17 Використання при ремонті оригінальних запчастин, або аналогів такого ж рівня якості по узгодженню з замовником 18 Оптимальні терміни доставки запчастин 19 Використання оригінальних каталогів виробників при підборі запчастин 20 Використання витратних матеріалів преміум-якості 21000,00 21 Проведення ремонтних та регламентних робіт згідно рекомендацій та стандартів виробників автомобілів 5000,00 22 Надання гарантії на роботи та запасні частини згідно чинного законодавства 23 Безкоштовна заміна запчастин(робота), які вийшли з ладу раніше гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків неналежної експлуатації 24 Дотримання термінів ремонту в нормо-годинах, встановлених виробниками автомобілів м і££і рц^^йстання під час ремонту високоточного вимірювального та обладнання, рекомендованого виробником дотШ обшя\ ГГ-Р1 2020-03-27 120.0
КУ СОР з експлуатації адмінбудівлі Користувач користується службовими приміщеннями та приміщеннями загального користування загальною площею 246,8 кв.м. (Двісті сорок шість цілих вісім десятих) на II поверсі першого під'їзду Будівлі, вартістю 16723,17 грн.(Шістнадцять тисяч сімсот двадцять три гривні сімнадцять копійок) (надалі - Приміщення у користуванні) відповідно до переліку приміщень, що додається до договору. 2020-03-19 70.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛАН СИСТЕМС" Інформаційні системи (автоматизовані робочі місця лікарів) 294.0 штуки 2020-03-18 11 506.6
ТОВ "Інтелсистем" надавати вчасно та відповідної якості послуги з централізованого опалення 2020-02-26 77.8
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ДІАГНОСТИКА" Устаткування для операційних блоків (Процесор відеозображень для ендоскопії): Портативна ендоскопічна відеосистема 1.0 комплект 2020-02-24 995.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Телемедичне обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини ((НК 024:2019 47160 - Цифровий дерматоскоп, 13680 - Діагностувальний спірометр, 11407 - Електрокардіограф основного призначення, 38470 - Монітор системи моніторингу стану пацієнта центральний) 163.0 комплект 2020-01-08 17 440.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар (Товари), якість яких відповідає стандартам і іншим вимогам Замовника (упаковка, тара, тощо). 2019-12-26 18.6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" ковшові ноші – 25 шт дл Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», стерилізатор паровий на 100 л – 1 шт для Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер 26.0 штука 2019-12-26 349.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 126.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 42.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 109.0
ФОП "Петленко Віталій Миколайович" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 59.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 140.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-24 42.0
ТОВ ОДА "Альфа-А" Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам Держстандарту, ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-23 134.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Шина для іммобілізації таза - 25 шт Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-23 140.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" дефібрилятор-монітор з функцією кардіостимуляції – 2 шт., дефібрилятор-монітор – 1 шт. для Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 3.0 штука 2019-12-23 610.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-12-21 88.1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Термостат ТС-80 - 1 шт., Баня водяна чотирьохмісна БВ-20 - 1 шт Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам відповідно до чинного законодавства 2019-12-21 23.6
КРИВИЧ КСЕНІЯ ОЛЕГІВНА Двері вхідні 2300*1400 - 2 шт; Двері внутрішні (2040*1430, 2300*1430, 2020*1420, 2100*1400, 2300*1400, 1970*1280) - 9 шт; Двері протипожежні II типу 1950*900 - 1 шт. Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упакрвці) згідно з вимогами державних стандартів технічних умов 2019-12-21 119.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" ПК Центральна станція UNЕТ - 1 шт; Електрокардіограф Юкард 100 з пристроєм прийому/передачі даних - 1 шт Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-12-21 195.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Комплект індивідуальних засобів захисту медичного персоналу в складі: Захисна рукавичка з відкритою внутрішньою стороною (Рв=0,50) - 2 шт., Шапочка захисна (РЬ=0,5) - 1 шт., Халат з короткими рукавами (Рb-0,5-передня частина, 0,25-задня) - 1 шт. 2019-12-21 30.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства 2019-12-20 14.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства 2019-12-20 48.1
КРЕМЕЗНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ привід правий в зборі -1 шт., сальник АКПП правий - 1 шт., гайка привода правого фіксуюча - 1 шт. Якість доставленого товару повинна відповідати встановленим в Україні нормативам, товар не повинен мати дефектів. 2019-12-20 15.9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-19 2.5
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-19 177.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-19 2.7
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-19 195.6
ТОВ Телерадіокомпанія "Академ TV" Надання послуг з виготовлення та транслювання телепродукції відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закону України «Про інформацію» 2019-12-18 18.0
ФОП Линник Олександр Михайлович контроль за відповідністю виконаних будівельних робіт проектній документації 2019-12-18 5.7
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-17 156.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-17 2.0
ФОП "Петленко Віталій Миколайович" авторефкератометр та монітор пацієнта для Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» 2.0 штука 2019-12-16 249.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-16 1.4
ФОП Линник Олександр Михайлович Проектно-кошторисна документація розробляється згідно ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» 2019-12-16 3.5
Чемолосов Олександр Валерійович Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-16 98.6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ МОТОРЗ" Легковий автомобіль 8.0 штука 2019-12-16 3 960.0
ФОП Ярош Олена Олександрівна Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-16 261.4
ТОВ "ВКФ" "ВВ" філія "ВВ-Суми"" Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством 2019-12-16 37.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-13 1.7
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-13 126.1
ФОП Нестеренко Владислав Вікторович Крісло офісне - 3 шт Товар має відповідати всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам, встановленим чинним законодавством України для товарів даного виду. Якість товару повинна бути підтверджена сертифікатом або іншими документами, які необхідні для продажу товарів даного виду згідно чинних Правил торгівлі, санітарно-епідеміологічного законодавства України та законодавства про захист прав споживачів. Товари, що поставляються, підлягають обов'язковому маркуванню згідно вимог стандартів чи технічних умов. 2019-12-13 12.3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-12 3.6
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-12 287.7
ФОП Линник Олександр Михайлович Проектно-кошторисна документація розробляється згідно ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» 2019-12-12 3.5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-11 83.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-11 10.0
ФОП Наливайко Ганна Іванівна Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-11 14.8
КУ СОР з експлуатації адмінбудівлі відшкодовання витрат Балансоутримувача за послуги з охорони приміщень пропорційно до займаної ним площі в Будівлі на підставі Рішення одинадцятої сесії Сумської обласної ради сьомого скликання від 24 лютого 2017р. «Про використання приміщення адміністративної будівлі» 2019-12-11 55.6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТА-С-" Проектно-кошторисна документація повинна бути розроблена згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» з подальшим отриманням експертного звіту згідно ДСТУ -Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво" 2019-12-11 256.2
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-12-11 962.5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-12-11 12.0
ФОП Линник Олександр Михайлович розробка проектно-кошторисної документації згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» 2019-12-11 7.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований Будинок дитини», м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 158. Кількість – пульсоксиметр – 5 шт. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань», м. Суми, вул. Куликівська, 43. Кількість електроенцефалограф – 1 шт. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», м. Суми, 40022, пл. Троїцька, 14. Кількість: електрокардіограф синхронний 12 канальний – 1 шт. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер», м. Суми, вул. Ковпака,30. Кількість: телеметричний комплекс – 1 шт. електрокардіограф – 1 шт. 9.0 штука 2019-12-09 460.0
ФОП Земляков Дмитро Володимирович Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-05 21.9
ВИДАВНИЧО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ"- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством 2019-12-05 0.3
ТОВ "ЕХОКОР" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-12-05 38.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" контроль за відповідністю виконаних будівельних робіт проектній документації 2019-12-05 4.3
ФОП "Петленко Віталій Миколайович" Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань», м. Суми, вул. Куликівська, 43. Кількість: Автоматичний гематологічний аналізатор – 1 шт. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», м. Суми, 40022, пл. Троїцька, 14. Кількість: аналізатор іоноселективний – 1 шт. 2.0 штука 2019-12-04 378.0
ФОП Линник Олександр Михайлович Проектно-кошторисна документація повинна бути розроблена згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» з подальшим отриманням експертного звіту згідно ДСТУ -Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво" 2019-12-03 51.5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС" Надання послуг з виготовлення та транслювання телепродукції відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закону України «Про інформацію» 2019-12-02 20.0
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИ-ЮЖАНА" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-29 15.1
ФОП КОСТЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Якість будівельних матеріалів та робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-11-29 1 204.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТА-С-" Роботи виконуються у відповідності до технічних завдань та програм на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань. 2019-11-29 137.9
ФОП Крамаренко Георгій Валерійович Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає чинному законодавству. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-11-29 80.0
ТОВ ОДА "Альфа-А" Роботозована відеокамера ІРС-5036 Dome вуличный, IP SPEED DOME, 5Mpix(1080P) 25 к/с Зум ЗОх ; f= 3 -9 0 M M . ІК-подсветка до 60 метров. Авто ІК фильтр. ІК-датчик. Живлення 12В/2А. ПО в комплекті. Просмотр з мобільних пристроїв. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим відповідно до чинного законодавства. 2019-11-28 65.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається , повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-11-22 14.6
ФОП "Петленко Віталій Миколайович" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-11-22 179.1
ФОП Березін В.С. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки, ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-11-22 198.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається , повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-11-22 26.6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається , повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-11-22 6.9
РОМАЗАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам Держстандарту ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України 2019-11-22 31.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам встановленим, відповідно до чинного законодавства. Товар, який постачається повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України. 2019-11-22 68.9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС" Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає вимогам чинного законодавства. Товар, який постачається за даним договором, повинен бути зареєстрований в Україні за правилами встановленими законодавством України 2019-11-22 157.9
ВИДАВНИЧО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ"- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством 2019-11-21 1.5
ВИДАВНИЧО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ"- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством 2019-11-21 5.0
ТОВ Телерадіокомпанія "Академ TV" Надання послуг з виготовлення та транслювання телепродукції відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закону України «Про інформацію» 2019-11-20 25.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Проектно-кошторисна документація повинна бути розроблена згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» з подальшим отриманням експертного звіту згідно ДСТУ -Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво" 2019-11-20 24.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних по об’єкту капітального ремонту 2019-11-19 16.0
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.