Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

ЄДРПОУ: 24013674

  • 1 628.1мільйонів гривень
  • 1894Угод
кому платила ця установа? за що платила? Дата Сума, тис. грн
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Поточний ремонт та встановлення ліхтарів в районі будинку №150 по вул. Герасима Кондратьєва м. Суми 1.0 послуга 2020-10-09 49.9
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єктів благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, пр. М. Лушпи, буд.31 1.0 послуга 2020-10-09 39.6
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єктів благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, пр. М. Лушпи ,буд. 23 1.0 послуга 2020-10-09 16.8
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єкту благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 44 1.0 послуга 2020-10-09 22.0
ТОВ "ТІРАДА" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. 1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; 2. Назва предмету закупівлі: поточний ремонт об’єкту благоустрою – зупинки громадського транспорту №7 «вул. Чорновола» по вул. Іллінська в м. Суми. 3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. 4. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: зупинка громадського транспорту №7 «вул. Чорновола» по вул. Іллінська в м. Суми. 5. Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.10.2020 р. 6. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. 7. Очікувана вартість предмету закупівлі: 150 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). 8. Період уточненя інформації про закупівлю: по 24.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. 9. Кінцевий строк подання пропозицій: 29.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом 10. Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 10. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 11. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 750 грн. (0,5%). 13. Інша інформація: Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб). • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Сертифікат відповідності на скло. • Розрахунок ціни пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення (договірна ціна/калькуляція). Для підтвердження відповідності пропозиції Учасника інформаціі про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток №2), учасник, у складі своєї пропозиції повинен надати розрахунок вартості послуг, які є предметом закупівлі. Розрахунки у документах повинні відповідати вимогам Додатку №2, а загальна вартість пропозиції повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чиним законодавством України. Документи, які надаються учасником, з метою підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, повинні бути виконані із детальним зазначенням витрат. У разі виявлення Замовником невідповідності складових запропонованих послуг- складовим послуг, визначеними вимогами Додатку №2, або розрахунки не будуть відповідати завданню, така пропозиція учасника за рішенням Замовника відхиляється, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Оголошенні, зокрема у технічній частині предмета закупівлі. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Довідку за Формою 1 що містить відомості про чисельність персоналу та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Форма 1 ПІБ Професія/Посада Залучені За штатним розкладом За договором цивільно-правового характеру Робітники субпідрядних організацій 1 2 3 4 5 Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників - надати наступні документи на кожну особу зазначену в формі № 1: 1. Для штатних працівників – копії наказів про призначення на посаду або копії трудових книжок. 2. Для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. 3. Копії відповідних посвідчень: 1) свідоцтва (посвідчення) про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, згідно Форми 1. • Документ, що підтверджує наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору – гарантійний лист, складається згідно форми 2 та завіряється підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою (в разі її наявності). Гарантійний лист про досвід виконання аналогічного договору* Форма 2 № з/п Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника Предмет договору Рік надання послуг (постачання товарів, виконання робіт) *аналогічним договором вважається договір на виконання послуг по поточному ремонту об’єктів благоустрою. До гарантійного листа додаються: - копії договору (ів), зазначеного(-них) в гарантійному листі; - копії актів виконаних робіт, наданих послуг; - лист – відгук замовника про відсутність претензій при виконанні договору (ів), зазначеного(их) в гарантійному листі. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-10-09 144.9
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єктів благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 1.0 послуга 2020-10-09 16.8
ФОП Поліщук Л.І. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 по району Тепличного (коригування) 1.0 роботи 2020-10-09 23.9
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єктів благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 20 1.0 послуга 2020-10-09 39.6
ФОП Тихенко К.П. Поточний ремонт об’єктів благоустрою-дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 25 1.0 послуга 2020-10-09 8.2
ФОП Зінченко С.В. Рототи по технічному нагляду по капітальному ремонту тротуару по вул. Холодногірська в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-08 2.7
ТОВ "ТІРАДА" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. 1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; 2. Назва предмету закупівлі: поточний ремонт зупинки громадського транспорту №86 «вул. Олега Балацького» по вул. Сергія Табали (Севєра). 3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. 4. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: зупинка громадського транспорту №86 «вул. Олега Балацького» по вул. Сергія Табали (Севєра). 5. Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.10.2020 р. 6. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. 7. Очікувана вартість предмету закупівлі: 150 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). 8. Період уточненя інформації про закупівлю: по 24.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. 9. Кінцевий строк подання пропозицій: 29.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом 10. Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 10. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 11. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 750 грн. (0,5%). 13. Інша інформація: Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб). • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Сертифікат відповідності на скло. • Розрахунок ціни пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення (договірна ціна/калькуляція). Для підтвердження відповідності пропозиції Учасника інформаціі про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток №2), учасник, у складі своєї пропозиції повинен надати розрахунок вартості послуг, які є предметом закупівлі. Розрахунки у документах повинні відповідати вимогам Додатку №2, а загальна вартість пропозиції повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чиним законодавством України. Документи, які надаються учасником, з метою підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, повинні бути виконані із детальним зазначенням витрат. У разі виявлення Замовником невідповідності складових запропонованих послуг- складовим послуг, визначеними вимогами Додатку №2, або розрахунки не будуть відповідати завданню, така пропозиція учасника за рішенням Замовника відхиляється, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Оголошенні, зокрема у технічній частині предмета закупівлі. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Довідку за Формою 1 що містить відомості про чисельність персоналу та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Форма 1 ПІБ Професія/Посада Залучені За штатним розкладом За договором цивільно-правового характеру Робітники субпідрядних організацій 1 2 3 4 5 Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників - надати наступні документи на кожну особу зазначену в формі № 1: 1. Для штатних працівників – копії наказів про призначення на посаду або копії трудових книжок. 2. Для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. 3. Копії відповідних посвідчень: 1) свідоцтва (посвідчення) про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, згідно Форми 1. • Документ, що підтверджує наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору – гарантійний лист, складається згідно форми 2 та завіряється підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою (в разі її наявності). Гарантійний лист про досвід виконання аналогічного договору* Форма 2 № з/п Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника Предмет договору Рік надання послуг (постачання товарів, виконання робіт) *аналогічним договором вважається договір на виконання послуг по поточному ремонту об’єктів благоустрою. До гарантійного листа додаються: - копії договору (ів), зазначеного(-них) в гарантійному листі; - копії актів виконаних робіт, наданих послуг; - лист – відгук замовника про відсутність претензій при виконанні договору (ів), зазначеного(их) в гарантійному листі. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-10-08 144.9
ПП "Суми-Южана" Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту житлового фонду:заміна мережі гарячого водопостачання та каналізації за адресою: м. Суми, вул. Романа Атаманюка, буд. 27, п.2 1.0 роботи 2020-10-08 0.4
ФОП Щербаков О.В. 25-08-2020 р. Департаментом інфраструктури Сумської міської ради оприлюднено оголошення на проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт по капітальному ремонту тротуару по вул. Реміснича в м. Суми на очікувану вартість 333 906,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за № UA-2020-08-25-002826-c. Закупівля не відбулась через відсутність пропозицій. 03-09-2020 р. Департаментом інфраструктури Сумської міської ради повторно оприлюднено оголошення на проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт по капітальному ремонту тротуару по вул. Реміснича в м. Суми на очікувану вартість 333 906,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за № UA-2020-09-03-004467-a. Закупівля не відбулась через відсутність пропозицій. Керуючись п.1 ч.7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник має право придбати роботи, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі, якщо було двічі відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника не повинні відрізнятися від тих, що були визначені замовником в оголошенні про спрощену закупівлю. 2020-10-08 329.5
ДП "Сумський експертно-технічний центр держпраці" Надання послуг по експертному обстеженню ліфта, встановленого за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 36, п.3; обстеженню ліфта встановленого за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 36, п. 4; обстеженню ліфта, встановленого за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, 36, п. 5; обстеженню ліфта, встановленого за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, 36, п. 6 1.0 послуга 2020-10-08 16.4
ФОП Зінченко С.В. Рототи по технічному нагляду по капітальному ремонту тротуару по вул. Реміснича в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-08 4.6
ТОВ "КК "Коменерго-Суми" Капітальний ремонт житлового фонду:заміна мережі гарячого водопостачання та каналізації за адресою: м. Суми, вул. Романа Атаманюка, буд. 27, п.2 1.0 роботи 2020-10-08 34.4
ФОП Щербаков О.В. 25-08-2020 р. Департаментом інфраструктури Сумської міської ради оприлюднено оголошення на проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт по капітальному ремонту тротуару по вул. Холодногірська в м. Суми на очікувану вартість 198 544,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за № UA-2020-08-25-003323-c. Закупівля не відбулась через відсутність пропозицій. 03-09-2020 р. Департаментом інфраструктури Сумської міської ради повторно оприлюднено оголошення на проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт по капітальному ремонту тротуару по вул. Холодногірська в м. Суми на очікувану вартість 198 544,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за № UA-2020-09-03-003164-a. Закупівля не відбулась через відсутність пропозицій. Керуючись п.1 ч.7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник має право придбати роботи, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі, якщо було двічі відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника не повинні відрізнятися від тих, що були визначені замовником в оголошенні про спрощену закупівлю. 2020-10-08 193.5
ТОВ "Сфера АВ" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт електромереж житлового будинку №19 по вул. Охтирська 1.0 роботи 2020-10-08 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Віта-С-" Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №51 по просп. М. Лушпи в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 6-ти під’їздів житлового будинку №36 по вулиці Сумсько-Київських Дивізій, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Віта-С-" Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта житлового будинку №43/1 по просп. М. Лушпи в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го та 2-го під’їздів житлового будинку №29 по вулиці Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта п. 1 житлового будинку №4 по вул. СКД в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 10.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го під’їзду житлового будинку №7 по вулиці Катерини Зеленко, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-4-го під’їздів житлового будинку №38 по вулиці Харківська, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 2-го під’їзду житлового будинку №1 по вулиці Катерини Зеленко, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №24 по вул. Римського-Корсакова в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го під’їзду житлового будинку №1 по вулиці Катерини Зеленко, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Віта-С-" Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 житлового будинку №51 по просп. М. Лушпи в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го та 2-го під’їздів житлового будинку №31 корп.1 по вулиці Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го та 2-го під’їздів житлового будинку №25 по вулиці Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №26 по вул. Римського-Корсакова в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 3-го та 4-го під’їздів житлового будинку №31 по вул. Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІ-КОМ 2017" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №4 по вул. СКД в м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: п.1 житлового будинку №4 по вул. СКД м. Суми. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 830 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Ціна робіт до виконання у межах фінансування на 2020 р. 805 00,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 15.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 23.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 4 150,00 грн. (0,5%). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Додаток №3 - Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. 2020-10-06 825.5
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта п. 2 житлового будинку №4 по вул. СКД в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 10.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІ-КОМ 2017" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 житлового будинку №4 по вул. СКД в м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: п.2 житлового будинку №4 по вул. СКД м. Суми. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 830 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Ціна робіт до виконання у межах фінансування на 2020 р. складає 805 00,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 15.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 23.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 4 150,00 грн. (0,5%). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Додаток №3 - Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. 2020-10-06 825.5
Товариство з обмеженою відповідальністю "Віта-С-" Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.3 житлового будинку №51 по просп. М. Лушпи в м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 24.1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 3-го та 4-го під’їздів житлового будинку №25 по вулиці Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтерна" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт освітлення 1-го та 2-го під’їздів житлового будинку №31 по вулиці Прокоф’єва, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-06 1.4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення кошторисної документації на реконструкцію об"єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 29 п. 5, м. Суми 1.0 роботи 2020-10-05 4.0
ФОП Криворучко Ю.М. Поточний ремонт та встановлення урн та лавок в районі будинку № 146/1 по вул. Герасима Кондратьєва м. Суми 1.0 послуга 2020-10-01 49.7
КП "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" Утримання об"єктів благоустрою: улаштування квітника на майдані Незалежності 1.0 послуга 2020-10-01 39.8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" Бензин А-95 205.0 літр 2020-10-01 4.0
ФОП Зінченко С.В. Роботи по технічному нагляду на нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку "Казка" 1.0 роботи 2020-09-30 6.2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМБУДСЕРВІС "КОМФОРТ-П" Оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013: Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. 1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (І категорія), (і. к.24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21; 2. Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013: Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. 3. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: пішохідний перехід на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми (обсяг виконання робіт детально викладений в додатку 3 до тендерної документації). 4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 755 496,00 грн. (з ПДВ) (ціна робіт до виконання у межах фінансування на 2020 рік 4 050 100 грн.). 5. Строк виконання робіт (надання послуг): до 18.12.2020 з правом передчасного виконання. 6. Кінцевий строк подання пропозицій: 11.09.2020 р. до 00 год. за Київським часом. 7.Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: - оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. - Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік, передбачених графіком фінансування (Додаток №__). - Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. - Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. 8.Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 9.Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається. 10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 % до 3 % очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 28 777,48 грн. (0,5%). Затверджено Протоколом № 415/05.02.03-05 від 26.08.2020 р. 2020-09-30 5 752.9
ТОВ Статус-Е ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» (ДК 021:2015 – 45212000-6: Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: територія дитячого парку «Казка». • Строк виконання робіт (надання послуг): до 18.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо послуг, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури. • Очікувана вартість предмета закупівлі: 441 172,00 грн. (з ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 04.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 14.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 2 205 грн. 86 коп. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін): розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень. Згідно рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 №4871-МР, розмір заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Суми, становить 9000 (дев’ять тисяч) грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 7,4 грн./люд.-год згідно додатку № Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) або менше. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Підрядника, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Постанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,38 грн/люд. год. згідно ДСТУ-НБД 1.1-3:2013 або менше. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників мають бути надані наступні документи на кожну особу зазначену в довідці: 1. Для штатних працівників - копії наказів про призначення на посаду або копії трудових книжок. 2. Для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. 3 Копії відповідних посвідчень: - копії дипломів для інженерних професій та керівного складу; - свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, відповідно до технологічної спрямованості предмету закупівлі та посвідчення водіїв. • Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору: - копія (ї) договору (ів) зазначеного(-них) в гарантійному листі; - позитивний лист – відгук замовника про належне виконання учасником аналогічного договору; - копії довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); - копії актів виконаних робіт (форма КБ-2). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-30 441.2
ТОВ "Базальт-С" Поточний ремонт об"єкту благоустрою-улаштування пішохідної доріжки по вул. Веретинівська 1.0 послуга 2020-09-29 40.0
ТОВ "КОМПЛЮС" Підготовка та фарбування бетонних урн для сміття у м.Суми (по обєктах благоустрою міста) 1.0 послуга 2020-09-29 30.0
ФОП Світайло Марія Іванівна Послуги з підтримки веб-сайту Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради:dim.smr.gov.ua 1.0 послуга 2020-09-29 15.6
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БІЦАК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (догляд за об’єктами благоустрою загального користування – ліквідація стихійних звалищ). 1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (І категорія), (і. к.24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21; 2. Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (догляд за об’єктами благоустрою загального користування – ліквідація стихійних звалищ). 3. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: територія Сумської міської обєднаної територіальної громади. Обсяг надання послуг детально викладений в додатку 3 до тендерної документації. 4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 262 000,00 грн. (з ПДВ). 5. Строк виконання робіт (надання послуг): до 18.12.2020 р. 6. Кінцевий строк подання пропозицій: 17.09.2020 р. до 00 год. за Київським часом. 7.Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця (при необхідності) та до 25 числа звітного місяця, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. 8.Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 9.Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається 10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 % до 3 % очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 2 620,00 грн. (1%). Затверджено Протоколом № 431/05.02.03-05 від 01.09.2020 р. 2020-09-28 219.9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду:модернізація ліфта п.7 житлового будинку №22 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми 1.0 роботи 2020-09-28 24.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об"єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №119 - "10 мікрорайон" по просп. М.Лушпи (Атріум) 1.0 роботи 2020-09-25 46.1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСБУДСЕРВІС" Поточний ремонт об"єкту благоустрою-улаштування пішохідної доріжки у сквері в районі пров. Веретенівський та вул. 2-а Північна 1.0 послуга 2020-09-25 30.8
ФОП Ніконорова Валерія Миколаївна ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015 50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (поточний ремонт об’єкту благоустрою – замощення тротуарною плиткою пішохідної доріжки від будинку №42 до ЗОШ №23 в м. Суми). Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: від будинку №42 по проспекту Михайла Лушпи до ЗОШ №23 в м. Суми Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.10.2020 р. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. Очікувана вартість предмету закупівлі: 160 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Період уточненя інформації про закупівлю: по 03.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. Кінцевий строк подання пропозицій: 07.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 800 грн. (0,5%). Інша інформація: Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб). Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. Розрахунок ціни пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення (договірна ціна/калькуляція). Для підтвердження відповідності пропозиції Учасника інформаціі про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток №2), учасник, у складі своєї пропозиції повинен надати розрахунок вартості робіт, які є предметом закупівлі. Розрахунки у документах повинні відповідати вимогам Додатку №2, а загальна вартість пропозиції повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чиним законодавством України. Документи, які надаються учасником, з метою підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, повинні бути виконані із детальним зазначенням витрат. У разі виявлення Замовником невідповідності складових запропонованих послуг- складовим послуг, визначеними вимогами Додатку №2, або розрахунки не будуть відповідати завданню, така пропозиція учасника за рішенням Замовника відхиляється, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Оголошенні, зокрема у технічній частині предмета закупівлі. Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); Довідку за Формою 1 що містить підтвердження наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Форма 1 ПІБ Професія Залучені За штатним розкладом За договором цивільно-правового характеру Робітники субпідрядних організацій 1 2 3 4 5 На підтвердження інформації, вказаній у довідці необхідно надати копії або оригінали відповідних документів про трудови взаємовідносини з Учасником (штатний працівник учасника (за основним місцем роботи) та/або працівник, що працює в учасника за сумісництвом та/або працівник, що працює з учасником за цивільно-правовою угодою. Гарантійний лист в довільній формі, що підтверджує наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору, з інформацією про найменування контрагента, з яким було укладено договір. На підтвердження досвіду у виконанні аналогічного договору надати: - копії договору (ів), зазначеного(-них) в гарантійному листі; - копії актів виконаних робіт, наданих послуг; - лист – відгук замовника про відсутність претензій при виконанні договору (ів), зазначеного(их) в гарантійному листі.Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-24 155.0
ФОП Кумеда Руслана Петрівна ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015 50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (поточний ремонт об’єкту благоустрою – улаштування пішохідної доріжки з пониженням бортового каменю в районі буд. №140 по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми). Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: район будинку №140 по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми. Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.10.2020 р. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. Очікувана вартість предмету закупівлі: 197 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Період уточненя інформації про закупівлю: по 01.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. Кінцевий строк подання пропозицій: 04.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 985 грн. (0,5%). Інша інформація: Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб). • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Розрахунок ціни пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення (договірна ціна/калькуляція). Для підтвердження відповідності пропозиції Учасника інформаціі про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток №2), учасник, у складі своєї пропозиції повинен надати розрахунок вартості робіт, які є предметом закупівлі. Розрахунки у документах повинні відповідати вимогам Додатку №2, а загальна вартість пропозиції повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чиним законодавством України. Документи, які надаються учасником, з метою підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, повинні бути виконані із детальним зазначенням витрат. У разі виявлення Замовником невідповідності складових запропонованих послуг- складовим послуг, визначеними вимогами Додатку №2, або розрахунки не будуть відповідати завданню, така пропозиція учасника за рішенням Замовника відхиляється, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Оголошенні, зокрема у технічній частині предмета закупівлі. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Довідку за Формою 1 що містить підтвердження наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Форма 1 ПІБ Професія Залучені За штатним розкладом За договором цивільно-правового характеру Робітники субпідрядних організацій 1 2 3 4 5 На підтвердження інформації, вказаній у довідці необхідно надати копії або оригінали відповідних документів про трудови взаємовідносини з Учасником (штатний працівник учасника (за основним місцем роботи) та/або працівник, що працює в учасника за сумісництвом та/або працівник, що працює з учасником за цивільно-правовою угодою. • Гарантійний лист в довільній формі, що підтверджує наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору, з інформацією про найменування контрагента, з яким було укладено договір. На підтвердження досвіду у виконанні аналогічного договору надати: - копії договору (ів), зазначеного(-них) в гарантійному листі; - копії актів виконаних робіт, наданих послуг; - лист – відгук замовника про відсутність претензій при виконанні договору (ів), зазначеного(их) в гарантійному листі.Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-23 189.0
ФОП Нелін Валерій Васильович Роботи по технічному нагляду на нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г.Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 1.0 роботи 2020-09-22 9.5
ТОВ "Сфера АВ" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд.160в, 158/1,158/2,158/2,158/3,158/4 (ДК 021:2015 – 45212000-6: Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: район будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд.160в, 158/1,158/2,158/2,158/3,158/4. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо послуг, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 685 280,00 грн. (з ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 08.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 11.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 426 грн. 41 коп. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін): розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок загально - виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень та поточних цін на них. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників мають бути надані наступні документи на кожну особу зазначену в довідці: - для штатних працівників - копії наказів про призначення на посаду або копії трудових книжок; - для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. Копії відповідних посвідчень: - копії дипломів для інженерних професій та керівного складу; - свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, відповідно до технологічної спрямованості предмету закупівлі та посвідчення водіїв. • Довідка в довільній формі щодо наявності обладнання та техніки для виконання робіт, відповідно до Додатку № 2. Для власної техніки Учасника: надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік, за підписом уповноваженої особи учасника та бухгалтера, для орендованої техніки - надати завірені копії договорів оренди (лізингу). • З метою своєчасного виконання робіт та уникнення випадків недобросовісної конкуренції, учасники у складі своєї пропозиції повинні надати інформаційну довідку, складену в довільній формі, щодо можливості місцезнаходження машин та механізмів, в межах м. Суми на час виконання послуг із зазначенням адреси та підтверджуючі документи (договори оренди, свідоцтва про право власності або інші документи). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-22 674.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об`єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №29 "Мануфактура" по вул. Харківська м. Суми 1.0 роботи 2020-09-22 48.9
РУДИКА МАРИНА СЕРГІЇВНА Поточний ремонт та встановлення малої ахітектурної форми у Весільному сквері по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми 1.0 послуга 2020-09-21 49.6
ФОП Нелін Валерій Васильович Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт каналізаційної мережі житлового будинку №19 по вул. Супруна, м. Суми 1.0 роботи 2020-09-17 0.4
Фізична особа-підприємець Завора Микола Олексійович Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт каналізаційної мережі житлового будинку №19 по вул. Супруна, м. Суми 1.0 роботи 2020-09-17 28.0
Фізична особа-підприємець Марєєва Дарина Володимирівна ОГОЛОШЕННЯ (нова редакція) про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт вуличного освітлення в районі вулиці Івана Франка в м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:м. Суми, район вулиці Івана Франка в м. Суми. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.10.2020 з правом передчасного виконання. Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: - оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік, передбачених графіком фінансування (Додаток №__). Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 111974,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: 27.08.2020 р. • Кінцевий строк подання пропозицій: 03.09.2020 р. • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 559 грн. 87 коп. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін): розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок загально - виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень та поточних цін на них. • Календарний графік виконання робіт із зазначенням видів та обсягів робіт. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Учасник повинен мати дозвільні документи на право здійснення діяльності. • Роботи мають бути виконані кваліфікованими робітниками з відповідною освітою зі стажем роботи відповідного напрямку . • Документ, що підтверджує наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного договору – гарантійний лист, складається згідно форми 1 та завіряється підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою (в разі її наявності). • До гарантійного листа додаються: - копії договору (ів), зазначеного(-них) в гарантійному листі; - позитивний лист – відгук замовника послуг за договором, про належне виконання учасником аналогічного договору (ів); - копії актів виконаних послуг; - копії довідок про вартість виконаних послуг. Гарантійний лист про досвід виконання аналогічного договору* Форма 1 № з/п Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника Предмет договору Рік надання послуг (постачання товарів, виконання робіт) (підпис, П.І.Б., посада уповноваженої особи Учасника або П.І.Б. Учасника-фізичної особи) М.П. Примітка: * аналогічним договором вважається договір на виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення, в якому учасник виступав в якості виконавця. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі 2020-09-16 110.8
ФОП ШИНКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення в районі вулиці Івана Франка в м. Суми 1.0 роботи 2020-09-16 1.6
ФОП Нелін Валерій Васильович Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ганків житлового будинку №81 по вул. Роменська, м. Суми 1.0 роботи 2020-09-15 0.6
ФОП Кумеда Руслана Петрівна Роботи по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ганків житлового будинку №81 по вул. Роменська, м. Суми 1.0 роботи 2020-09-15 44.0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНБЕК" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту об’єкту благоустрою – скверу МЦ «Романтика» в м. Суми (код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 71247000-1: Нагляд за будівельними роботами). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладено в додатку №2 до оголошення. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 20.12.2020. • Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи по технічному нагляду проводяться шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Технагляду після підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата виконується згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 в розмірі не більше 1,5% за підсумками глав 1-9, графа 7 фактично виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 в та довідки за формою КБ-3 та з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт за відповідний період. Розрахунки між Сторонами по даному Договору здійснюються згідно з умовами та в порядку, зазначеному цим Договором. Зазначені суми по технічному нагляду будуть уточнюватись в залежності від суми фактично виконаних робіт та підписаних актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України. Форма розрахунків: за фактом виконаних робіт. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 196 709,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Обсяг робіт до виконання у межах фінансування на 2020 р. 67 251,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 07.09.2020 р. до 11-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 10.09.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 983,55 грн. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Розрахунок ціни пропозиції на повну суму та розрахунок ціни пропозиції на суму фінансування робіт на 2020 р., за яку учасник згоден виконати замовлення. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації); • Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання учасником аналогічного(их) договору(ів) із зазначенням предмету договору, суми договору, суми виконаних робіт за договором, назви, коду ЄДРПОУ та адреси контрагента. На підтвердження інформації необхідно надати: - копію(ї) анологічного(них) договору(ів) з додатками (якщо такі зазначені у договорі) або посилання на електронну систему закупівель, де такі документи є у відкритому доступі, з обов’язковою наявністю додатків (якщо такі зазначені у договорі), а також копій документів, які підтверджують виконання договору(ів): - акти виконаних робіт з технічного нагляду; - позитивний відгук від замовника (відгук має містити дату та номер договору, назву об’єкта, суму договору та суму виконаних робіт, інформацію про належне виконання договору у тому числі стосовно якості і строків, а також інформацію про відсутність претензій та судових позовів від замовника, прізвище, посаду та контактний телефон виконавця). *Аналогічним вважається договір на роботи зі здійснення технічного нагляду по об’єкту будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та споруд. • Довідка в довільній формі, про наявність працівників, які мають необхідну кваліфікацію для виконання робіт, яка повинна містити інформацію про наявність у учасника штатного(их) інженера(ів) технічного нагляду, ПІБ, освіту, посаду та досвід роботи на підприємстві вказаних працівників та надати копію(ї) наказу(ів), що підтверджують факт працевлаштування. До довідки Учасник має додати відповідний кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснює технічний нагляд та наказ про призначення особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду. • Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) щодо підтвердження відповідності пропозиції учасника спрощеної закупівлі технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі згідно з Додатку 2. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-14 104.5
ФОП Харченко Ю. О. Керуючись п.2 ч.7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник має право придбати роботи, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі, якщо роботи можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та «Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури», затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 р. №903, авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об’єкту архітектури протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту. 2020-09-14 56.7
ТОВ "СУМСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №15/1 по вул. Пришибська площа м. Суми 1.0 роботи 2020-09-11 45.4
ФОП Нелін Валерій Васильович Роботи по технічному нагляду по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №15/1 по вул. Пришибська площа м. Суми 1.0 роботи 2020-09-11 0.6
ФОП Калашніков Сергій Анатолійович Оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013: Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу МЦ «Романтика» в м. Суми - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. 1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (І категорія), (і. к.24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21; 2. Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013: Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу МЦ «Романтика» в м. Суми - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. 3. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: сквер МЦ «Романтика» в м. Суми з першочерговим виконанням робіт по благоустрою вхідної групи до МЦ «Романтика» на території від вул. Троїцької до перехрестя з просп. Тараса Шевченка (обсяг виконання робіт детально викладений в додатку 3 до тендерної документації). 4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 17 033 136,00 грн. (з ПДВ) (ціна робіт до виконання у межах фінансування на 2020 рік 4 760 000,00 грн.). 5. Строк виконання робіт (надання послуг): до 18.12.2020 з правом передчасного виконання. 6. Кінцевий строк подання пропозицій: 26.08.2020 р. до 00 год. за Київським часом. 7.Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом: - оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. - Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік, передбачених графіком фінансування (Додаток №__). - Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. - Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. 8.Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 9.Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається. 10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 % до 3 % очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 85 165,68 грн. (0,5%). 2020-09-10 13 990.1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво пандусу на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група) (коригування) 1.0 роботи 2020-09-10 15.4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО -ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР " ІСЛАНД - УКРАЇНА" Надання послуги по супроводженню та консультацій в роботі з програмним продуктом UA:Бюджет 1.0 послуга 2020-09-10 11.0
КП "Спецкомбінат" Надання послуг з поточного ремонту малих архітектурних форм (лавок) по місту, а саме: біля фонтану "Садко", фонтану "Європейський", міський парк І.М. Кожедуба, сквер СКД, сквер "Дружба", вул. Набережна р. Сумки 1.0 послуга 2020-09-09 48.8
ФОП Земляков Дмитро Володимирович Послуги з заправки, регенерація картриджів 1.0 послуга 2020-09-09 4.9
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта 1 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 1.0 роботи 2020-09-08 10.8
КП "Вертикаль" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта 1 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: ліфт 1 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 779 461 грн. 40 коп. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 10.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 12.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 897,31 грн. (0,5%). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Додаток №3 - Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. 2020-09-08 779.5
КП "Вертикаль" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта 2 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 2 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 779 461 грн. 40 коп. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 19.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 21.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 897,31 грн. (0,5%). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Додаток №3 - Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. 2020-09-08 779.5
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта 3 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 1.0 роботи 2020-09-08 10.8
ФОП Піковець Сергій Іванович Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №66А по вул. Героїв Крут м. Суми 1.0 роботи 2020-09-08 0.7
Фізична особа-підприємець Марєєва Дарина Володимирівна Поточний ремонт дитячого майданчика по вул. Металургів 1.0 послуга 2020-09-08 28.0
КП "Вертикаль" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта 3 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 3 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 779 461 грн. 40 коп. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 19.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 21.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 897,31 грн. (0,5%). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Додаток №3 - Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. 2020-09-08 779.5
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта 2 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 91 1.0 роботи 2020-09-08 10.8
КП ЕЗО "Міськсвітло" Поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району Веретенівка 1.0 послуга 2020-09-07 45.9
КП ЕЗО "Міськсвітло" Поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району Ганнівка 1.0 послуга 2020-09-07 45.9
ТОВ "АВКАС" Послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 "Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації" на основних та додаткових робочих місцях, для 4 робочих місць (4 з підсистемою "Підрядник") 1.0 послуга 2020-09-07 6.8
КП ЕЗО "Міськсвітло" Виправлення частково зношених і пошкоджених опор 1.0 послуга 2020-09-07 46.5
Філія ВВ-Суми Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма ВВ Придбання канцелярського приладдя 20.0 штуки 2020-09-07 1.1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМОН" Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт каналізаційної мережі житлового будинку №19 по вул. Супруна, м. Суми 1.0 роботи 2020-09-04 1.6
Ремпостач 2015 Надання послуг з очищення свердловин в с. Піщане 1.0 послуга 2020-09-02 49.9
ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ" ОГОЛОШЕННЯ (нова редакція). про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК021-2015: 79710000-4 — Охоронні послуги (послуги з охорони каналізаційно – насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальнана,4/13) . • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладена в Додатку 2 до цього оголошення. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.11.2020 р. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік, передбачених графіком фінансування (Додаток №__). Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця (при необхідності) та до 25 числа звітного місяця, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 185000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 19.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: по 26.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 925,00 грн. (0,5%). • Інша інформація: Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан- копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника: • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Розрахунок ціни пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення (договірна ціна/калькуляція/кошторис). Для підтвердження відповідності пропозиції Учасника інформаціі про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток №2), учасник, у складі своєї пропозиції повинен надати розрахунок вартості послуг, які є предметом закупівлі. Розрахунки у документах повинні відповідати вимогам Додатку №2, а загальна вартість пропозиції повинна включати усі податки, збори, та інші платежі, передбачені чиним законодавством України. Комунальні послуги сплачуються з власного рахунку учасника. Документи, які надаються учасником, з метою підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, повинні бути виконані із детальним зазначенням витрат. У разі виявлення Замовником невідповідності складових запропонованих послуг- складовим послуг, визначеними вимогами Додатку №2, або розрахунки не будуть відповідати завданню, така пропозиція учасника за рішенням Замовника відхиляється, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Оголошенні, зокрема у технічній частині предмета закупівлі. • Погоджений, належним чином учасником, проект договору про закупівлю (згідно Додатку 1 до цієї документації). • Довідку, що містить підтвердження наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Надати документи, підтверджуючі: проходження працівниками медичної перевірки стосовно наркотичної та алкогольної залежності; про проходження психіатричного огляду; документи, підтверджуючі відсутність судимості; проходження працівниками обов`язкового медичного огляду. Всі довідки повинні бути чинними станом на дату проведення закупівлі. • Надати документи, підтверджуючі наявність укладеного Договору на здійснення оперативної допомоги охороннику за допомогою тривожної радіокнопки оперативною групою поліції. • Надати документи, підтверджуючі наявність газових балончиків, ліхтарів, комплектів форми, знаків належності, шляхом надання копій видаткових накладних на придбання. • Підтвердити наявність ліцензії на охоронну діяльність. • Надати документи, підтверджуючі, наявність укладеного договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами на випадок заподіяння шкоди майну. • Надати документи, підтверджуючі наявність представництва в м. Суми. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі. 2020-09-02 104.6
ПІІ "Амік Україна" АЗС №19-01 Заправка нафтопродуктами 70.0 літр 2020-09-02 1.7
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта 2 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В 1.0 роботи 2020-09-01 5.6
ТОВ Облсумиліфт ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта 2 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 2 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 656 064 грн. 80 коп. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 10.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 14.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 280,33 грн. (0,5%). 2020-09-01 459.5
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта 1 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В 1.0 роботи 2020-09-01 5.5
ТОВ Облсумиліфт ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта 1 під`їзду житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 1 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81В. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 656 064 грн. 80 коп. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 10.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 14.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 3 280,33 грн. (0,5%). 2020-09-01 449.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІ-КОМ 2017" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №89 по вул. Ковпака в м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 1 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 89. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 844 747,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 10.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 17.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 4 223,74 грн. (0,5%). 2020-09-01 818.0
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №89 по вул. Ковпака в м. Суми 1.0 роботи 2020-09-01 10.0
БІЦАК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Послуги з поточного ремонту фонтанів по вул. Добровільна 1.0 послуга 2020-09-01 5.0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІ-КОМ 2017" ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 житлового будинку №89 по вул. Ковпака в м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 2 під`їзд житлового будинку за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 89. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 10.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в з можливістю відстрочення платежу на 5 календарних днів. Підрядник надає акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з видатковими накладними на матеріали, актами на обладнання, акта приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на суму загальної вартості робіт та окремо на суми часток фінансування, що визначено Порядком, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 року № 6369-МР (зі змінами). Форма розрахунків: за фактом виконання робіт Замовник оплачує виконані за цим Договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює по мірі надходження коштів з міського бюджету проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 844 747,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 10.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 17.08.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 4 223,74 грн. (0,5%). 2020-09-01 818.0
ФОП Нелін Валерій Васильович Технічний нагляд по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт вантажопасажирського ліфта житлового будинку №41 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми 1.0 роботи 2020-09-01 13.3
* У таблиці показані не більше ніж 100 останніх за часом угод
** Клікніть на заголовок стовбців, щоб сортувати по назвам, даті та кількості
Усі наведені дані - з офіційного сайту держзакупівель http://tender.me.gov.ua та системи Prozorro

TEXTY.ORG.UA — незалежне видання без навʼязливої реклами й замовних матеріалів. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка.